Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

94. Договір комерційної концесії: поняття, елементи, форма, реєстрація


За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені договором об'єкти виключних прав, зокрема на комерційне позначення, секрет виробництва (ноу-хау).
Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців.
Договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам використання наданого йому комплексу виключних прав або частини цього комплексу на умовах субконцесії.
З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:
використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності засоби індивідуалізації правовласника зазначеним у договорі чином;
забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі договору товарів, виконуваних робіт, надання послуг якості аналогічних товарів, робіт чи послуг, вироблених, виконуваних або надаваних безпосередньо правовласником;
дотримуватися інструкції і вказівки правовласника;
надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у прав оо бладателя;
не розголошувати секрети виробництва (ноу-хау) правовласника та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;
надати обумовлену кількість субконцесії, якщо такий обов'язок передбачений договором;
інформувати покупців (замовників) про те, що він використовує засоби індивідуалізації чинності договору комерційної концесії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 94. Договір комерційної концесії: поняття, елементи, форма, реєстрація "
 1. Стаття 1028. Форма і реєстрація договору комерційної концесії
  1. Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми договору тягне його недійсність. Такий договір вважається нікчемним. 2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. При недотриманні цієї вимоги договір вважається нікчемним.
 2. Стаття 1036. Зміна договору комерційної концесії
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ) 1. Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно до правил глави 29 цього Кодексу. 2. Зміна договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому пунктом 2 статті 1028 справжнього
 3. Стаття 1031. Обов'язки правовласника
  1. Правовласник зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав. (П. 1 в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ) 2.
 4. Стаття 1029. Комерційна субконцесія
  1. Договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам використання наданого йому комплексу виключних прав або частини цього комплексу на умовах субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії. У договорі може бути передбачено обов'язок користувача надати протягом
 5. Договір комерційної концесії
  Договір комерційної концесії - це угода, в силу якого одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, що належать правовласнику, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне
 6. 60. Зміст і особливості договору комерційної концесії
  Сторонами договору комерційної концессіімогут бути виключно особи, наділені підприємницьким статусом у встановленому законом порядку: комерційні організації та індивідуальні підприємці, в тому числі іноземні. Підприємницький статус повинен бути офіційно закрепленза особою - стороною договору комерційної концесії. Не може бути стороною договору комерційної концесії
 7. Ф
  Фактичні послуги, см. Послуги Фактор XIV, 60, § 3 (1) - с. 422 Факторинг, см. Фінансування під поступку грошової вимоги - безоборотний Ф. XIV, 60, § 3 (1) - с. 423 - оборотний Ф. XIV, 60, § 3 (1) - с. 423 - поняття Ф. XIV, 60, § 3 (1) - с. 421 - 423 Факультативне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 319 Факультативно-облігаторне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 319
 8. Стаття 1035. Переважне право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
  (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 216-ФЗ) 1. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, після закінчення терміну договору комерційної концесії має переважне право на укладення договору на новий термін. При укладенні договору комерційної концесії на новий строк умови договору можуть бути змінені за згодою сторін. 2. Якщо правовласник відмовив
 9. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Дьяченко Д. Фатальний успіх концесії / / Бізнес-Адвокат. 2000. N 5. Євдокимова В. Франшиза і договір комерційної концесії в Цивільному кодексі Російської Федерації / / Господарство право. 1997. N 12. Нам К. Комерційна концесія / / Бізнес-Адвокат. 1997. N
 10. Вопрос_73. Договір комерційної концесії та ліцензійний договір: поняття і ознаки, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; ціна.
  Вопрос_73. Договір комерційної концесії та ліцензійний договір: поняття і ознаки, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору;
 11. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  § 2. Елементи договору комерційної
 12. К
  Каботаж XIII, 55, § 1 (1) - с. 122 Камера зберігання XIII, 56, § 3 (4) - с. 239 Каса XIV, 62, § 2 (2) - с. 490 - 491, Касова книга XIV, 62, § 2 (2) - с. 490 Квитанція XIV, 62, § 2 (2) - с. 491 - К. "сліп" XIV, 62, § 8 (3) - с. 546 Квотне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 320 Квотно-ексцедентного перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 321 Кінематографічний твір XII,
© 2014-2022  yport.inf.ua