Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

95. Договір простого товариства: поняття, елементи


За договором простого товариства (договору про спільну діяльність) двоє або кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої що не суперечить закону мети.
Сторонами договору простого товариства, що укладається для здійснення
підприємницької діяльності, можуть бути тільки індивідуальні підприємці і (або) комерційні організації.
Внеском товариша визнається все те, що він вносить у спільну справу, в тому числі гроші, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.
Внесене товаришами майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їхньою спільною частковою власністю, якщо інше не встановлено законом або договором простого товариства або не випливає із суті зобов'язання.
При веденні спільних справ кожний товариш має право діяти від імені всіх товаришів, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма учасниками договору простого товариства.
При спільному веденні справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх товаришів. Порядок покриття витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю товаришів, визначається їх угодою. При відсутності такої угоди кожний товариш несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільну справу.
Угода, повністю звільняє будь-кого з товаришів від участі в покритті загальних витрат або збитків, є нікчемною.
Прибуток, отриманий товаришами в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів товаришів у спільну справу, якщо інше не передбачено договором простого товариства або іншою угодою товаришів. Угода про усунення будь-кого з товаришів від участі в прибутку мізерно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 95. Договір простого товариства: поняття, елементи "
 1. 1. Види простих товариств
  Залежно від суб'єктного складу учасників, поставлених ними загальних цілей, характеру діяльності та інших умов товариського угоди можна виділити такі види договорів простого товариства (і відповідно види простих товариств): 1) договір простого товариства, пов'язаний з підприємницькою діяльністю (просте торговельне або комерційне товариство); 2) договір
 2. Стаття 1041. Договір простого товариства
  1. За договором простого товариства (договору про спільну діяльність) двоє або кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети. 2. Сторонами договору простого товариства, що укладається для здійснення підприємницької діяльності, можуть бути
 3. Стаття 1051. Відмова від безстрокового договору простого товариства
  Заява про відмову товариша від безстрокового договору простого товариства має бути зроблено ним не пізніше ніж за три місяці до передбачуваного виходу з договору. Угода про обмеження права на відмову від безстрокового договору простого товариства є
 4. § 2. Елементи договору простого товариства
  § 2. Елементи договору простого
 5. Форма договору простого товариства
  . Глава 55 ЦК не містить спеціальних вимог щодо форми договору простого товариства. Тому підлягають застосуванню загальні положення цивільного законодавства (ст. 158-163 ЦК). Разом з тим з істоти договору простого товариства (триває характер, наявність спільного майна тощо) випливає, що на практиці використання усної форми зустрічається вкрай рідко, навіть якщо формально
 6. Негласне товариство
  Негласним товариством визнається просте товариство, існування якого згідно з договором не розкривається для третіх осіб. Договір про негласне товаристві містить загальне для всіх товаришів положення про нерозголошення самого існування спільної діяльності. Для негласного товариства характерно наступне: а) кожен з учасників негласного товариства відповідає перед
 7. Стаття 1054. Негласне товариство
  1. Договором простого товариства може бути передбачено, що його існування не розкривається для третіх осіб (негласне товариство). До такого договору застосовуються передбачені цією главою правила про договір простого товариства, якщо інше не передбачено цією статтею або не випливає із суті негласного товариства. 2. У відносинах з третіми особами кожний з
 8. Список рекомендованої літератури
  1. Погуляєв СЮ. Передача технології як вклад в просте товариство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. довід. - X., 2002. - 19 с. 2. Спільна діяльність. Договір простого товариства: Правове регулювання. Бухгалтерський облік. Оподаткування. -М.: ПРІОР, 1997.-75 с. 3. Матанцев І.В., Котляревська Д.І. Особливості внесення вкладів учасниками договору простого
 9. Стаття 1053. Відповідальність товариша, щодо якої договір простого товариства розірвано
  У разі, коли договір простого товариства не був припинений в результаті заяви будь-кого з учасників про відмову від подальшої у ньому участі або розірвання договору на вимогу одного з товаришів, особа, участь якого в договорі припинилася, відповідає перед третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період його участі в договорі, так, як якби воно залишилося учасником
 10. Термін договору простого товариства
  . Строк не є істотною умовою договору простого товариства. Тому можливе існування як термінових, так і безстрокових договорів простого товариства. Закон не обмежує товаришів у виборі способу узгодження строку дії договору, який може бути визначений, наприклад, шляхом вказівки на конкретну календарну дату або за допомогою вказівки на мету як отменітельное
 11. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Козлова Н.В. Установчий договір про створення комерційних товариств і товариств. М., 1993. Масляєв А.І., Масляєв І.А. Договір про спільну діяльність у радянському цивільному праві. М., 1988. Романець Ю.В. Договір простого товариства і подібні йому договори (питання теорії і судової практики) / / ВВАС РФ. 1999. N 12. Савельєв А.Б. Договір простого товариства в російському цивільному
 12. 3. Просте цивільне (некомерційне) товариство
  Склад учасників договору простого цивільного товариства може бути змішаним: у ньому можуть брати участь як комерційні, так і некомерційні організації, а також громадяни, у тому числі підприємці. Для кваліфікації договору в якості простого цивільного товариства важливо те, що його учасники переслідують спільну мету, відмінну від одержання прибутку, як то: будівництво будинку для
 13. 2. Просте торгівельне (комерційне) товариство
  Договір простого торгового товариства полягає для здійснення його учасниками спільної підприємницької діяльності без створення юридичної особи, в силу чого істотною умовою даного договору є узгоджена учасниками мета - отримання прибутку. Тому учасниками такої угоди можуть бути тільки індивідуальні підприємці та комерційні організації (п. 2 ст.
 14. § 1. Поняття договору простого товариства (про спільну діяльність)
  § 1 . Поняття договору простого товариства (про спільну
 15. Стаття 1050. Припинення договору простого товариства
  1. Договір простого товариства припиняється внаслідок: оголошення кого з товаришів недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім, якщо договором простого товариства або наступною угодою не передбачено збереження договору щодо інших учасників; оголошення кого з товаришів неспроможним (банкрутом), за вилученням, зазначеним у
 16. 1. Підстави зміни та припинення договору простого товариства
  Договір простого товариства може бути змінений відповідно до загальних правил (ст. ст. 450, 451 ЦК РФ). Припинення договору простого товариства може мати місце внаслідок його розірвання. Підставами для розірвання договору можуть послужити обставини, зазначені в п. 2 ст. 450 ЦК. Крім того, відповідно до ст. 1052 ЦК учасник договору простого товариства, укладеного з
 17. Вопрос_81. Просте товариство: поняття , ознаки, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; порядок укладання, зміни та розірвання договору; ціна.
  Вопрос_81. Просте товариство: поняття, ознаки, об'єкт і суб'єкти (права , обов'язки і відповідальність); форма договору; порядок укладання, зміни та розірвання договору;
 18. Стаття 1052. Розірвання договору простого товариства на вимогу сторони
  Поряд з підставами, зазначеними у пункті 2 статті 450 цього Кодексу, сторона договору простого товариства, укладеного із зазначенням строку або із зазначенням мети як отменітельного умови, вправі вимагати розірвання договору у відносинах між собою і рештою товаришами через поважну причину з відшкодуванням іншим товаришам реального збитку, заподіяного розірванням
© 2014-2022  yport.inf.ua