Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1050. Припинення договору простого товариства


1. Договір простого товариства припиняється внаслідок:
оголошення кого з товаришів недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім, якщо договором простого товариства або наступною угодою не передбачено збереження договору щодо інших учасників;
оголошення кого з товаришів неспроможним (банкрутом), за вилученням, зазначеним у абзаці другому цього пункту;
смерті товариша або ліквідації чи реорганізації бере участь у договорі простого товариства юридичної особи, якщо договором або наступною угодою не передбачено збереження договору щодо інших учасників або заміщення померлого товариша (ліквідованої або реорганізованої юридичної особи) його спадкоємцями (правонаступниками);
відмови будь-кого з товаришів від подальшої участі у безстроковому договорі простого товариства, за вилученням, зазначеним у абзаці другому цього пункту;
розірвання договору простого товариства, укладеного із зазначенням терміну, на вимогу одного з товаришів у відносинах між ним і рештою товаришами, за вилученням, зазначеним в абзаці другому цього пункту;
закінчення терміну договору простого товариства;
виділу частки товариша на вимогу його кредитора, за вилученням, зазначеним у абзаці другому цього пункту.
2. При припиненні договору простого товариства речі, передані у спільне володіння та (або) користування товаришів, повертаються надали їх товаришам без винагороди, якщо інше не передбачено угодою сторін.
З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаним загальних зобов'язань щодо третіх осіб.
Розділ майна, що перебувало у спільній власності товаришів, і виниклих у них спільних прав вимоги здійснюється в порядку, встановленому статтею 252 цього Кодексу.
Товариш, який вніс у спільну власність індивідуально певну річ, вправі при припиненні договору простого товариства вимагати в судовому порядку повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів інших товаришів і кредиторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1050. Припинення договору простого товариства "
 1. § 2. Поняття права власності
  Загальні положення. Ми не знайдемо визначення права власності в чинному законодавстві. Для досягнення цієї мети слід самим, в доктринальному порядку, відшукати родові ознаки, притаманні праву власності як речовому праву, і видообразующие ознаки, що відрізняють його від інших речових прав. Звичайно, на пам'ять приходить попередження римських юристів: "Всяка дефініція в цивільному праві
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклої пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. 2. Зміна і розірвання договору
  ГК, вперше включив в якості самостійного підрозділу "Загальні положення про договір", виділив в останньому спеціальну главу, присвячену його зміни і розірвання (гл. 29). У главі насамперед чітко розмежовані зміна і розірвання договорів, що сталися як за угодою сторін, так і на вимогу однієї з них. Для обох цих підстав встановлені прямо протилежні презумпції.
 4. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  " Спеціальними випадками припинення договорів "можна назвати ситуації, при яких втрачають свою силу при наявності зазначених у законі обставин зобов'язання, що складають зміст договору. Складні при цьому відносини регулюються в основному гл. 29 ГК, яка поширює свою дію в рівній мірі на всі види зобов'язань незалежно від підстав їх виникнення, а значить, і на
 5. 6. Порядок укладення та форма договору простого товариства
  Глава 55 не містить спеціальних правил, що встановлюють порядок укладення даного договору, а також вимог до його форми. У цьому зв'язку при укладенні договору простого товариства належить керуватися, з урахуванням його специфіки, загальними на цей рахунок нормами ЦК. Як договір консенсуальний, договір простого товариства вважається укладеним у момент, коли особою, яке виступило з
 6. 9. Відповідальність сторін у договорі простого товариства
  Оскільки просте товариство не є юридичною особою, відповідальність можуть нести тільки самі товариші і тільки належним їм майном, включаючи їх частки у спільному майні товаришів. Кодексом передбачені різні вирішення питання про відповідальність в залежності від того, чи виникає вона з зовнішніх чи внутрішніх відносин. Мається на увазі, що в першому випадку мова йде про
 7. 10. Припинення договору простого товариства
  Глава 55 ЦК містить спеціальні по відношенню до гол. 29 ЦК ("Зміна та розірвання договору") правила, які стосуються договору простого товариства. Загальні підстави, порядок та наслідки припинення договору простого товариства визначені у ст. 1050 ЦК. У цій статті міститься сім підстав припинення договору. Певну їх угруповання запропонував, маючи на увазі цю статтю, А.Б. Савельєв:
 8. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено в як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 9. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. индивидуализирующую особи за наступними критеріями: народження,
 10. § 2. Поняття і основні види угод
  Фактичний склад угоди. Стаття 153 ЦК розуміє під угодами дії громадян або юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто на викликання правового наслідки. За допомогою угод суб'єкти цивільного права встановлюють, змінюють або припиняють свої цивільні права та обов'язки за своєю вираженою зовні волі і в своєму
© 2014-2022  yport.inf.ua