Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 3. ДОГОВІР ВОДОКОРИСТУВАННЯ. РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА В КОРИСТУВАННЯ

Водокористувачі, які здійснюють використання водних об'єктів на підставі рішень Уряду РФ або рішень орга-нів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або ліцензій на водокористування і договорів користування водними об'єктами, відповідно прийнятих, виданих та укладених до введення в дію Водного кодексу РФ, зберігають права довгострокового або короткострокового користування водними об'єктами на підставі ліцензій на водокористування і договорів користування водними об'єктами до закінчення строку дії таких ліцензій та договорів (Федеральний закон від 03.06.2006 N 73 -ФЗ).
Надання водних об'єктів у користування, щодо яких до дня введення в дію Водного кодексу РФ не були прийняті рішення Уряду РФ або рішення органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які не були видані ліцензії на водокористування і не були укладені договори користування водними об'єктами, здійснюється в порядку, передбачений-ном Водним кодексом РФ (Федеральний закон від 03.06.2006 N 73-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 3. ДОГОВІР ВОДОКОРИСТУВАННЯ. РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА В КОРИСТУВАННЯ "
 1. Стаття 13. Зміст договору водокористування
  1. Договір водокористування повинен містити: 1) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в межах яких передбачається осуще ствлять водокористування; 2) мета, види та умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ре-сурсів) у випадках, передбачених частиною 1 статті 11 цього Кодексу;
 2. Стаття 14. Термін договору водокористування
  1. Граничний термін надання водних об'єктів у користування на підставі договору водокористування не може становити більше ніж двадцять років. 2. Договір водокористування, укладений на термін, що перевищує встановлений частиною 1 цієї статті строк, вважається за-укладеним на строк, що дорівнює граничному терміну договору
 3. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 4. Стаття 12. Договір водокористування
  1. За договором водокористування одна сторона - виконавчий орган державної влади або орган місцевого само-врядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, зобов'язується надати іншій стороні - водокористувачеві водний об'єкт або його частина у користування за плату. 2. До договору водокористування застосовуються положення про оренду, передбачені Цивільним кодексом
 5. Коментар до статті 7.6
  1. Згідно ст. 8 Водного кодексу РФ водні об'єкти поділяються на поверхневі водні об'єкти, внутрішні морські води, територіальне море Російської Федерації і підземні водні об'єкти (див. також ст. 9 - 11 Водного кодексу РФ). У державній власності перебувають водні об'єкти, що належать на праві власності Російської Федерації (федеральна власність), і водні
 6. Стаття 31. Державний водний реєстр
  1. Державний водний реєстр являє собою систематизований звід документованих відомостей про водні об'єктах-тах, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних образо-ваний, власності фізичних осіб, юридичних осіб, про їх використання, про річкових басейнах, про басейнових округах. 2. У державному водному
 7. Стаття 7.6. Самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним з порушенням встановлених умов (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ)
  Самовільне зайняття водного об'єкта або його частини, або використання їх без документів, на підставі яких виникає право користування водним об'єктом або його частиною, або водокористування з порушенням його умов - (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот
 8. Стаття 16. Укладення договору водокористування
  1. Договір водокористування укладається відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не передбачено настою-щим Кодексом. 2. Договір водокористування в частині використання акваторії водного об'єкта, у тому числі для рекреаційних цілей, укладається за результатами аукціону у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, а також у разі, якщо є декілька
 9. Стаття 20. Плата за користування водним об'єктом
  1. Договором водокористування передбачається плата за користування водним об'єктом або його частиною. 2. Плата за користування водними об'єктами встановлюється на основі наступних принципів: 1) стимулювання економного використання водних ресурсів, а також охорони водних об'єктів; 2) диференціація ставок плати за користування водними об'єктами в залежності від річкового басейну; 3)
 10. Коментар до статті 8.14
  1. Згідно ст. 1 Водного кодексу РФ під користуванням водними об'єктами (водокористуванням) розуміється юридично обумовлена діяльність громадян та юридичних осіб, пов'язана з використанням водних об'єктів. Використання водних об'єктів без застосування споруд, технічних засобів і пристроїв (загальне водокористування) може здійснюватися громадянами та юридичними особами без отримання
 11. Стаття 37. Цілі водокористування
  Водні об'єкти використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, скидання стічних вод і (або) дренаж-них вод, виробництва електричної енергії, водного і повітряного транспорту, сплаву деревини та інших передбачених цим Кодексом цілей. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N
 12. Стаття 7.6. Самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним без дозволу (ліцензії)
  Самовільне зайняття водного об'єкта або його частини, користування ними без дозволу (ліцензії), якщо отримання таких передбачено законом, а одно без укладеного відповідно до закону договору або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією) або договором, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці;
 13. Коментар до статті 19.9
  1. Відповідно до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним "(в ред. Федерального закону від 12 квітня 2001 р. N 36-ФЗ) права на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, правовстановлюючі документи на які оформлені після введення в дію зазначеного Закону (31 січня 1998 р.), підлягають
 14. Коментар до статті 8.15
  1. Згідно ст. 1 Водного кодексу РФ під водогосподарським об'єктом розуміється споруда, пов'язане з використанням, відновленням і охороною водних об'єктів та їх водних ресурсів. До водогосподарським об'єктам за змістом ст. 105 Водного кодексу РФ ставляться, зокрема, водозабірні, скидні та інші гідротехнічні споруди (див. п. 4 коментарю до ст. 8.13). Відповідно до ст. 43
 15. Стаття 6. Водні об'єкти загального користування
  1. Поверхневі водні об'єкти, що знаходяться в державній або муніципальній власності, є водними об'єктах-тами загального користування, тобто загальнодоступними водними об'єктами, якщо інше не передбачено цим Кодексом. 2. Кожен громадянин має право мати доступ до водних об'єктів загального користування і безкоштовно використовувати їх для особистих і б-тових потреб, якщо інше не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua