Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 16. Укладення договору водокористування

1. Договір водокористування укладається відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не передбачено настою-щим Кодексом.
2. Договір водокористування в частині використання акваторії водного об'єкта, у тому числі для рекреаційних цілей, укладається за результатами аукціону у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, а також у випадку, якщо є кілька претендентів на право укладення такого договору.
3. Порядок підготовки та укладання договору водокористування щодо водного об'єкта, що перебуває у державній або муніципальній власності, форма примірного договору водокористування та порядок проведення аукціону на право укласти договір водокористування затверджуються Урядом Російської Федерації.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 19.06.2007 N 102-ФЗ)
4. При укладанні договору водокористування за результатами аукціону не допускається зміна умов аукціону на підставі угоди сторін цього договору або в односторонньому порядку.
5. Повідомлення про проведення аукціону розміщується на офіційному сайті Російської Федерації в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" для розміщення інформації про проведення торгів, визначеному Урядом Російської Федерації (далі - офіційний сайт в мережі "Інтернет"). До визначення Урядом Російської Федерації офіційного сайту в мережі "Інтернет" повідомлення про проведення аукціону розміщується на офіційному сайті організатора аукціону в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" і опубліковується їм в періодичному друкованому виданні, визначеному відповідно Пра-вітельством Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, головою муніципального освіти. Інформація про проведення аукціону повинна бути доступна для ознайомлення всім зацікавленим Чи-ЦАМ без справляння плати.
(Частина 5 введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 401-ФЗ)
6. Не допускається укладення договору водокористування за результатами аукціону або в разі, якщо аукціон визнається таким-шимся, раніше ніж через десять днів з дня розміщення інформації про результати аукціону на офіційному сайті в мережі "Інтер-нет".
(Частина 6 введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 401-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 16. Укладення договору водокористування"
 1. Стаття 14. Термін договору водокористування
  укладений на термін, що перевищує встановлений частиною 1 цієї статті строк, вважається за-укладеним на строк, що дорівнює граничному терміну договору
 2. Стаття 38. Види водокористування
  водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній власності і предос тавленія для забезпечення оборони країни і
 3. Стаття 8.14. Порушення правил водокористування
  водокористування при заборі води, без вилучення води і при скиданні стічних вод у водні об'єкти - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення умов
 4. Коментар до статті 7.6
  договорів на користування водними об'єктами віднесені до відання МПР Росії. Згідно з Правилами надання в користування водних об'єктів, що перебувають у державній власності, встановлення і перегляду лімітів водокористування, видачі ліцензії на водокористування і розпорядчої ліцензії, затвердженим Постановою Уряду РФ від 3 квітня 1997 р. N 383, використання водних
 5. Стаття 8.14. Порушення правил водокористування
  водокористування при заборі води, без вилучення води і при скиданні стічних вод у водні об'єкти - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів
 6. Коментар до статті 8.14
  укладеного відповідно до неї договору користування водним об'єктом. Анулювання розпорядчої ліцензії припиняє передачу права користування водним об'єктом іншому громадянину або юридичній особі і є підставою для анулювання виданої відповідно до неї ліцензії на водокористування та розірвання відповідного договору користування водним об'єктом. 5. Згідно з Правилами
 7. Стаття 422. Договір і закон
  ув'язнення. 2. Якщо після укладення договору прийнятий закон, що встановлює обов'язкові для сторін правила інші, ніж ті, які діяли при укладенні договору, умови укладеного договору зберігають силу, крім випадків, коли в законі встановлено, що його дія поширюється на відносини, що виникли з раніше укладених
 8. Стаття 433. Момент укладання договору
  стаття 224). 3. Договір, який підлягає державній реєстрації, вважається укладеним з моменту його реєстрації, якщо інше не встановлено
 9. Коментар до статті 19.9
  укладення договорів оренди таких земельних ділянок здійснюються у відповідності зі ст . 38 ЗК. Земельну ділянку, передану в оренду громадянину або юридичній особі, може бути придбаний у власність орендарем за його ринковою вартістю після закінчення трьох років з моменту укладення договору оренди за умови належного використання такої земельної ділянки. Рішення про надання
 10. § 3. Способи використання і охорони водних об'єктів
  укладені і реалізуються в масштабі річок Волга, Ока, Десна, Об-іртишських басейну) *. ___ * Див, наприклад: Муртазалієв А. М. Правова охорона навколишнього середовища в. басейні Каспійського моря. Махачкала,
 11. Стаття 41. Укладення шлюбного договору
  укладений як до державної реєстрації укладення шлюбу, так і в будь-який час в період шлюбу. Шлюбний договір, укладений до державної реєстрації укладення шлюбу, набирає чинності з дня державної реєстрації укладення шлюбу. 2. Шлюбний договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному
 12. Стаття 540. Висновок і продовження договору енергопостачання
  укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі. Якщо інше не передбачено угодою сторін, такий договір вважається укладеним на невизначений термін і може бути змінений або розірваний з підстав, передбачених статтею 546 цього Кодексу. 2. Договір енергопостачання, укладений на певний строк, вважається
 13. Стаття 444. Місце укладення договору
  укладення, договір визнається укладеної місці проживання громадянина чи місці перебування юридичної особи, який направив
 14. Стаття 7.6. Самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним з порушенням встановлених умов (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ)
  водокористування з порушенням його умов - (в ред. Федерального закону від 03.06. 2006 N 73-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на юридичних осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 15. Коментар до статті 8.15
  водокористування) здійснюється громадянами та юридичними особами лише за наявності ліцензії на водокористування, за винятком випадків використання водних об'єктів для плавання на маломірних плавальних засобах і для разових посадок (злетів) повітряних суден. Види спеціального водокористування визначаються у переліку, затверджуваному МПР Росії. Експлуатація водогосподарських або водоохоронних