Головна
ГоловнаТеорія і історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А . Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

1. Формування англійського загального права

Загальне право (Common Law) - це система, що несе на собі глибокий відбиток його історії, а історія ця до XVIII в. була виключно історією англійського права. Вона йшла трьома шляхами: шляхом формування загального права, доповнення його правом справедливості (Equity Law) і тлумачення статутів (Statute Law).
Своїм корінням англійське право йде далеко в минуле. Після норманського завоювання Англії (1066) основна роль у здійсненні правосуддя була покладена на королівські суди, що перебували в Лондоні. Приватні особи, як правило, не могли звертатися безпосередньо в королівський суд. Вони повинні були просити у короля, а практично у канцлера, видачі наказу (Writ), дозволяє перенести розгляд суперечки в королівський суд. Первоначаль-
але такі накази видавалися у виняткових випадках. Але поступово список позовів, за якими вони видавалися, розширювався. У ході діяльності королівських судів поступово складалася сума рішень, якими і керувалися в подальшому ці суди. Склалося правило прецеденту: одного разу сформульоване судове рішення в подальшому ставало обов'язковим і для всіх інших суддів. Англійське загальне право утворює класичну систему прецедентного права, або права, створюваного суддями.
Оскільки основна складність полягала в тому, щоб отримати можливість звернутися в королівський суд, з'явилася формула «судовий захист передує праву», яка до цих пір визначає характерні риси англійського праворозуміння.
До кінця XIII в. зростає роль статутного права. У зв'язку з цим правотворча роль суддів деяким чином стримується принципом, згідно з яким зміни в праві не повинні відбуватися без згоди короля і парламенту. Одночасно встановлюється право суддів інтерпретувати статути.
У XIV-XV ст. у зв'язку з великими соціальними змінами в середньовічному суспільстві Англії (розвиток товарно-грошових відносин, зростання міст, занепад натурального господарства) виникла необхідність вийти за жорсткі рамки закритої системи вже сформованих прецедентів. Цю роль взяв на себе королівський канцлер, вирішуючи в порядку певної процедури суперечки, по яких їх учасники зверталися до короля. Так поруч із загальним правом склалося «право справедливості». Воно, як і загальне право, є прецедентним правом, але прецеденти тут створені іншим шляхом і охоплюють інші відносини, ніж загальне право.
До 1873 р. в Англії на цьому грунті існував дуалізм судочинства: крім судів, що застосовують норми загального права, існував суд лорд-канцлера. Потім ці системи злилися.
У той час як юристи континентальної Європи розглядають право як сукупність встановлених правил, для англійця право - це в основному те, до чого прийде судовий розгляд. На континенті юристи цікавляться насамперед тим, як регламентована дана ситуація, в Англії увага зосереджується на тому, в якому порядку вона повинна бути розглянута, щоб прийти до правильного судового рішення.
У Франції, в Німеччині, Італії та інших країнах романо-германської правової родини правосуддя завжди здійснювалося суддями, що мають університетський диплом юриста. В Англії навіть судді у вищих судах до XIX в. необов'язково повинні були мати юриди-
тичне університетську освіту: вони опановували професією, працюючи тривалий час адвокатами.
Лише в наші дні придбання університетського диплома стало важливою передумовою для того, щоб стати адвокатом або суддею; професійні іспити, що дозволяють займатися юридичними професіями, можуть розглядатися як еквівалент юридичного диплома. Однак і понині головне в очах англійців - це розбір справи в суді добросовісними людьми; дотримання основних принципів судочинства, що становлять частину загальної етики, на їхню думку, достатньо для того, щоб «добре судити».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Формування англійського загального права "
 1. 1. Поняття, формування і поширення романо-германської правової сім'ї
  формування англійського загального права), а була виключно продуктом культури, незалежним від політики. Якщо це в якійсь мірі вірно по відношенню до першої, доктрина-льно стадії рецепції, то про наступній стадії цього сказати не можна. Формування романо-германської правової сім'ї було підпорядковане загальної закономірного зв'язку права з економікою і політикою і не може бути зрозуміле поза обліком складного
 2. Тема 13. Правова система Англії
  формування англійського загального права і системи його джерел. Географія розповсюдження англійського загального права. Джерела і система права в країнах англо-американської правової сім'ї. Значення і місце загального права в правовій системі. Судовий прецедент. Співвідношення законодавства і судової правотворчості. Судові доктрини і концепція норм права. Своєрідність основних
 3. § 4. Страхування
  формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 371 виплати страхових сум беруть участь у страхуванні особам при настанні страхового випадку. За формою здійснення страхування поділяється на добровільне й обов'язкове.
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  формування громад, що виникають незалежно від держави і окремо від нього. Внаслідок цього громада є особливим, відмінним від держави суб'єктом, вона наділена "особливими", невідчужуваними правами (за аналогією з "природними" правами людини). Практика швидко показала неповноту даної теорії, неможливість її послідовної реалізації. У всі періоди становлення місцевого самоврядування
 5. § 1. Основні правові системи сучасності
  формування, структури, джерел, провідних галузей і правових інститутів, правозастосування, понятійно-категоріального апарату юридичної науки * (101). Виходячи з цих взаємопов'язаних критеріїв існує кілька класифікацій правових сімей сучасності. Найбільшого поширення набула класифікація Рене Давида, що виділяв такі правові сім'ї: континентального права
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  формувань, міжнаціональні, міжконфесійні та регіональні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян, нормальної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Однак прямої залежності між введенням надзвичайного стану і можливим проведенням реквізиції, принаймні на
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  формування керівних та контрольно-ревізійних органів (при цьому делегати установчого з'їзду політичної партії є засновниками даної партії), б) з дня створення політична партія здійснює організаційну та інформаційно-пропагандистську діяльність, пов'язану з формуванням її регіональних відділень та отриманням документа, що підтверджує факт внесення запису про неї до Єдиного
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  формування соціалістичної правової держави. Уфа, 1991. С. 70-71. * (127) СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434. * (128) Виняток становлять деякі республіки колишнього СРСР, які при підготовці своїх кодексів орієнтувалися на Модельний цивільний кодекс, підготовлений в середині 90-х рр.. в рамках Міжпарламентської асамблеї країн СНД. Однак у цих країнах положення цивільних
 9. 5. Відповідальність сторін за договором продажу підприємства
  формуванні вартості бізнесу. Суть стриманості продавця підприємства від конкуренції з його покупцем полягає в обов'язку продавця не сприяти переходу клієнтів в свою нову справу або до конкурентів, а також не вчиняти дій, здатних з іншої причини зменшити передану клієнтуру. Формування правил про заборону конкурентних дій має спиратися на досвід країн зі сформованими
 10. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
  формування та розвитку; спільність джерел, принципів регулювання, галузевої структури; уніфікованість юридичної термінології, понятійного апарату; взаімозаімствованіе основних інститутів і правових доктрин). Залежно від вищеназваних ознак виділяють наступні основні правові сім'ї (див. схему 23). Схема 23 --- ---
© 2014-2022  yport.inf.ua