Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т . Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Функції цивільного права

Цивільне право як складова частина (елемент) єдиної правової системи має властивими йому в цій системі особливими функціями (завданнями). Функції правової галузі також характеризують її місце в системі права, оскільки окремі галузі (елементи даної системи) розрізняються за змістом і характером виконуваних ними функцій.
Основними функціями цивільного права є регулятивна і охоронна. Особливістю цивільно-правового регулювання є переважання в ньому регулятивних завдань (у порівнянні, наприклад, з функціями, виконуваними кримінальним правом).
Роль цивільного права полягає насамперед у регулюванні нормальних економічних відносин в суспільстві. Інакше кажучи, воно має справу не стільки з правопорушеннями, скільки з організацією звичайних майнових (і немайнових) взаємозв'язків. Саме тому воно містить мінімальну кількість необхідних заборон і максимум можливих дозволів. За допомогою цивільно-правового інструментарію учасники майнових відносин самостійно організовують свою діяльність з метою досягнення необхідних їм результатів. Таким чином, регулятивна функція цивільного права полягає в наданні учасникам регламентованих відносин можливостей їх самоорганізації, саморегулювання.
Очевидно, що таке зміст і спрямованість цієї функції обумовлені особливим, приватним характером відносин, що входять у предмет цивільного права. Це відрізняє її від регулятивних завдань, що стоять перед публічним правом. Тут регламентація відповідних відносин носить жорстко певний характер, майже не залишає місця вільним розсуд учасників.
Охоронна функція цивільного права має першочерговою метою захист майнових і немайнових інтересів учасників цивільного обороту. Вона спрямована на підтримку майнового і немайнового стану (статусу) сумлінних суб'єктів у положенні, що існував до порушення їх прав та інтересів. Тому за загальним правилом вона реалізується шляхом відновлення порушених прав або компенсації завданих потерпілим збитків. Ясно, що її компенсаторно-відновлювальна спрямованість обумовлена насамперед еквівалентно-оплатній, вартісної природою регульованих товарно-грошових відносин.
Важливий аспект охоронної функції складає також попереджувально-виховна (превентивна) задача, яка полягає у стимулюванні та організації такої поведінки учасників регульованих відносин, що виключало б необгрунтоване ущемлення чи порушення чужих інтересів. Найбільш виразно ця функція виражена в деліктних та інших правоохоронних зобов'язаннях, а також у регламентації особистих немайнових відносин. Тут охоронна функція цивільного права тісно переплітається з його основною, регулятивної функцією. В оформленні ж особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими, у цивільному праві в цілому переважають захисні (охоронні) завдання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Функції цивільного права"
 1. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  функції. Джерела авторського права. Міжнародно-правова охорона авторських прав. Об'єкти авторського права. Критерії охороноздатності об'єктів авторського права. Види об'єктів авторського права. Похідні і складові твори. Твори, які не є об'єктами авторського права. Суб'єкти авторського права. Співавторство. Суб'єкти авторського права на службові твори. Правонаступники
 2. 2. Заходи захисту і заходи відповідальності
  функцію цивільного права. Відповідальність носить ретроспективний характер. Вона може покладатися тільки за вчинене цивільне правопорушення. Застосування заходів цивільно-правової відповідальності або відновлює майнову сферу потерпілого, або є майновою компенсацією за моральну шкоду. На відміну від заходів відповідальності, заходи захисту цивільних прав (у вузькому сенсі)
 3. О
  функції цивільно-правової О. III, 16, § 1 (3) - с. 591 - 592 Відмова від договору як міра оперативного впливу III, 15, § 3 (2) - с. 573 - 574 Відкрите акціонерне товариство - відкрита (публічна) підписка на акції О. а. о. II, 8, § 3 (5) - с. 298 - поняття II, 8, § 3 (5) - с. 298 відкладальною умовою II, 12, § 3 (4) - з . 457 - 458 отменітельнимумовою II, 12, § 3 (4) - с. 458
 4. Р
  функція цивільного права I, 2, § 3 (2) - с. 48 Регулятивні зобов'язання I, 2, § 2 (3) - с. 39 Реєстр акціонерів II, 8, § 3 (5) - с. 300 резолютивної умови, см. отменітельнимумовою Реквізити угоди II, 12, § 5 (3) - с. 465 - 467 Ректа- паперу II, 11, § 3 (2) - с. 423 Релігійна організація II, 9, § 8 (3) - с. 359 Реорганізація юридичної особи - гарантії прав та інтересів
 5. Ф
  цивільних прав III, 14, § 1 (2) - с. 522 Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування II, 9, § 9 (1) - с. 362 Фідуціарні угоди II, 12, § 3 (3) - с. 455 Фізична особа II, 6, § 1 (2) - с. 139, див Апатрид, Громадянин, Іноземець Фіксація прав, см. Способи фіксації прав, втілених у цінних паперах Фіктивний правочин, см. Уявна угода Фікціонние теорії сутності
 6. 3 . Функції цивільного права з охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації
  функції: 1) визнання авторства на створені результати розумової праці; 2) встановлення режиму їх використання; 3) наділення їх авторів , роботодавців авторів та інших осіб, що купують виняткові права за законом або договором, особистими і майновими правами; 4) захисту даних прав. Залежно від характеру результату визнання авторства не залежить (твори літератури,
 7. И
  функції цивільного права з охорони і використання результатів І. д. VI, 29, § 1 (3) - с. 265 - 266 Інтелектуальна власність - значення І. с. VI, 29, § 1 (1) - с. 262 - І. с. як сукупність виняткових прав VI, 29, § 3 (3) - с. 275 - 276 Інформація - І. про авторське право і суміжні права VI, 30, § 8 (2) - с. 323 - 324 - конфіденційна І. VI, 32, § 1 (1) - с. 390 -
 8. Р
  функції цивільного права по охорони та використання Р. і. д. VI, 29, § 1 (3) - с. 265 - 266 Реквізиція майна IV, 19, § 3 (2) - с. 57 репродукування VI, 30, § 5 (1) - с. 303 - 304 Ризик випадкової загибелі або псування майна IV, 19, § 1 (4) - с. 32 Спорідненість - значення Р. V, 27, § 2 (2) - с. 238 - кровне Р. V, 27, § 2 (2) - с. 236 - ступінь Р. V, 27, § 2 (2) - с. 238 Роспатент
 9. С
  функції цивільного права з охорони і використання С. і. VI, 29 , § 1 (3) - с. 265 - 266 Засоби масової інформації VII, 34, § 1 (4) - с. 423 - 424; VII, 34, § 1 (5) - с. 426 - 428 Термін - С. дії авторських прав VI, 30, § 5 (2) - с. 306 - 308 - С. дії патенту на селекційне досягнення VI, 31, § 5 (1) - с. 363 - С. дії патентів на винахід, промислову модель,
 10. Ф
  цивільного права з охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації VI, 29, § 1 (3) - с. 265 - 266 Форми власності - "інші" Ф. с. IV , 19, § 1 (1) - с. 25 - 26; IV, 22, § 1 (1) - с. 118 - 119 - принцип рівності Ф. с. IV, 19, § 1 (1) - с. 23 - поняття Ф. с. як економічної категорії IV, 19, § 1 (1) - с. 22 - 24 -
© 2014-2022  yport.inf.ua