Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

5. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: РЕЄСТРАЦІЯ

Викладена роль політичних партій та інших політичних громадських об'єднань у політичному процесі вимагає визначеності у відносинах між ними і державою, на керівництво яким вони претендують. Держава повинна знати, які політичні об'єднання реально функціонують в країні, і тим з них, які діють в рамках конституції і законів, створювати необхідні умови. Діяльність політичних громадських об'єднань повинна бути прозора і для держави, і для суспільства в цілому. Цим цілям служить інститут реєстрації політичних партій та інших громадських об'єднань. Лише зареєстровані партії та інші політичні об'єднання можуть допускатися до участі у виборах органів публічної влади, взаємодіяти з ними і отримувати в необхідних випадках державний захист і допомогу.
Як приклад законодавчого регулювання інституту реєстрації політичних партій та інших політичних об'єднань наведемо які стосуються нього становища мексиканського Федерального закону про політичні організаціях і виборчому процесі 1977 року.
Закон встановлює, що громадяни можуть вільно організовуватися в національні політичні партії та національні політичні асоціації. Національні політичні партії - основна форма політичної організації. Вони сприяють об'єднанню політичної волі народу і шляхом участі у виборах сприяють встановленню національного представництва. Їх діяльність спрямована на:
I) забезпечення громадської активності та демократичної участі громадян;
II) підвищення ідеологічного рівня своїх членів;
III) координацію політичної діяльності у відповідності зі своїми принципами та програмами;
IV) проведення дискусій з питань, що становлять спільний інтерес, і обговорень національних завдань для встановлення постійних зв'язків між громадською думкою і публічними властями.
Національні політичні партії висловлюють публічний інтерес і, будучи зареєстровані, користуються правами юридичної особи.
Якщо організація бажає заснувати як національна політична партія, вона зобов'язана мати декларацію принципів, програму дій і статут. У декларації повинні міститися: зобов'язання дотримуватися Конституції і які з неї закони і норми, ідеологічні засади в політичній, економічній і соціальній сферах, зобов'язання не потрапляти в залежність від міжнародних організацій та іноземних установ чи політичних партій, зобов'язання діяти мирними засобами і демократичним шляхом. Програма дій повинна включати заходи з реалізації принципів і досягненню цілей і політичні пропозиції щодо вирішення національних проблем, а також методи ідеологічного керівництва членами партії, їх політичної освіти та залучення їх до участі у виборах. Відносно статуту закон також передбачає ряд обов'язкових реквізитів, серед яких варто відзначити вимога відкритого висування кандидатів у виборні державні органи і мінімальні вимоги до системи партійних органів, яка повинна включати національну асамблею, національний комітет, який представляє партію на всій території країни, комітети не менш ніж в половині федеральних одиниць (тобто суб'єктів федерації) або виборчих округів (допускаються регіональні комітети, діяльність яких поширюється на кілька федеральних одиниць).
Національна політична партія реєструється Федеральної виборчої комісією в одному з вибраних партією порядків:
а) установи та остаточної реєстрації або
б) умовної реєстрації до результатів виборів.
Для установи партія повинна мати не менше ніж по 3 тис. членів в половині федеральних одиниць або по 300 членів в половині з 300 виборчих округів з виборів в нижню палату парламенту. Загальне число членів повинно бути не менше 65 тис. На зборах у федеральних одиницях або у виборчих округах мають бути схвалені документи, про які йшлося вище. Після цього проводиться реєстрація.
Для умовної ж реєстрації партія повинна підтвердити, що має вищевказані документи, що представляє напрямок громадської думки, висловлюючи політичну ідеологію, характерну для будь-якої з громадських сил, що становлять національне співтовариство (підтверджується партійними публікаціями), і що протягом попередніх чотирьох років здійснювала політичну діяльність або протягом року була національної політичної асоціацією. Якщо на майбутніх виборах така партія отримає не менше 1,5% голосів, вона реєструється остаточно, а як ні, то втрачає умовну реєстрацію.
Можливо злиття партій і об'єднання їх з національними політичними асоціаціями.
Закон встановлює права і обов'язки політичних партій, у тому числі виключні права: постійний доступ на радіо і телебачення, засоби для публікації видань, мінімальні кошти на виборчу кампанію, звільнення від податків і зборів, поштово-телеграфні пільги.
Що стосується національних політичних асоціацій, то це об'єднання громадян для обговорення ідей і поширення ідеології. Вони можуть брати участь у виборах лише в блоці з партіями. Будучи зареєстровані у Федеральній виборчій комісії, вони отримують права юридичної особи. Для цього асоціація повинна мати не менше 5 тис. членів, керівний орган національного значення та відділення не менш ніж у 10 федеральних одиницях (всього в Мексиці 31 штат і один столичний федеральний округ), здійснювати протягом попередніх двох років політичну діяльність і мати документи, відображають її ідеологічну платформу і норми внутрішнього життя.
Політичні партії та асоціації можуть утворювати спілки, фронти і виборчі коаліції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. інституціоналізації ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: РЕЄСТРАЦІЯ "
 1. Контрольні запитання до розділу 6
  інституціоналізації політичних
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  інституціоналізація політичних партій? У чому вона проявляється? 15. Що таке політичний плюралізм? Як він співвідноситься з партійними системами? 16. Що являють собою неполітичні громадські об'єднання? Яка їх політична роль? Наведіть приклади їх інституціоналізації. 17. Яка юридична природа торгово-промислової палати? 18. Що вам відомо про політичну роль релігії,
 3. § 5. Інституціоналізація політичних партій
  інституціоналізація політичних партій. Йдеться насамперед про порядок їх утворення та регулювання внутрішньої структури та політичної діяльності. Протягом тривалого часу це було поза межами правового регулювання держави; політичні партії розглядалися державною владою як приватні організації, подібні різного роду клубам і товариствам. Положення змінилося,
 4. Глава 6. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  політичних системах зарубіжних країн політичні партії займають одне з найважливіших місць. Сам термін "партія" походить від латинського pars - частина, що стосовно до політичної системи означає групу однодумців, що мають одну спільну мету. З посиленням ролі партій у політичному процесі, із зростанням їх організованості партії стали розглядатися як свого роду соціальний механізм, де
 5. Філії та представництва
  політичні партії). Такий стан речей не цілком укладається в канони цивільного права, проте до цих пір зустрічається на практиці. Створення, державна реєстрація і припинення (реорганізація) некомерційних організацій. Статус юридичної особи визнається за некомерційними організаціями з моменту державної реєстрації, яку здійснюють, за деякими винятками,
 6. Стаття 10.14. Порушення порядку ввезення на територію Російської Федерації насіння сільськогосподарських рослин
  партій насіння без документів, що засвідчують їх сортові та посівні якості, партій насіння в затарених стані (насипом), оброблених хімічними та біологічними препаратами, або допущених до використання партій насіння, сорти яких не включені до Державного реєстру селекційних досягнень, за винятком партій насіння, призначених для наукових досліджень, державних
 7. Стаття 10.14. Порушення порядку ввезення на територію Російської Федерації насіння сільськогосподарських рослин
  партій насіння без документів, що засвідчують їх сортові та посівні якості, партій насіння в затарених стані (насипом), оброблених хімічними та біологічними препаратами, або допущених до використання партій насіння, сорти яких не включені до Державного реєстру селекційних досягнень, за винятком партій насіння, призначених для наукових досліджень, державних
 8. 3. КЛАСИФІКАЦІЯ за змістом і характером конституція
  політичному режиму конституції поділяються на демократичні і авторитарні, а серед останніх виділяються ще тоталітарні. Демократичні конституції гарантують широке коло прав і свобод, допускають вільне утворення і діяльність політичних партій, передбачають виборність установ влади і т. д. Авторитарні конституції обмежують або забороняють діяльність політичних партій
 9. § 5. Місце і роль держави і права в політичній системі суспільства
  політична система суспільства "співвідносяться, як частина і ціле. Держава концентрує в собі все різноманіття політичних інтересів, регулюючи явища політичного життя через призму" общеобязательности ". Саме в цій якості держава відіграє особливу роль у політичній системі, надаючи їй свого роду цілісність і стійкість. Воно виконує основний обсяг діяльності з управління,
 10. Боротьба за демократизацію політичного ладу. Освіта політичних партій Японії.
  політичних сил Японії з самого початку не було конструктивної програми перебудови старого державного апарату і тим більше його демократизації. В "Клятві", проголошеної в 1868 р., імператор обіцяв "створення дорадчого зборів", а також вирішення всіх справ управління "відповідно до громадської думки", без вказівки конкретних термінів. Наступні десятиліття 70-80-х рр.. були відзначені
 11. 3. ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ, СВОБОДА спілок та асоціацій
  політичних мотивів. Наприклад, ст. 78 Конституції Королівства Данії 1953 року народження, констатуючи право громадян створювати громадські об'єднання в будь-яких законних цілях без попереднього повідомлення, встановлює разом з тим, що громадські об'єднання, які застосовують насильство чи прагнуть досягти своїх цілей насильством, що закликають до насильства або нав'язують свої погляди іншим за допомогою
 12. Глава VIII Громадські та релігійні об'єднання
  політичні, професійні, жіночі, молодіжні, культурно-національні та інші громадські об'єднання, а також релігійні об'єднання. Закон визначає випадки, умови та порядок реєстрації громадських і релігійних об'єднань або їх статутних документів. Держава гарантує невтручання в законну діяльність громадських і релігійних об'єднань. (2) Внутрішня організація та
 13. § 3. Функції політичних партій
  політичних партій, нерозривно пов'язані з ознаками партій як стійких груп політичних однодумців. Американський політолог Дж. Ла Паламбара вказав на чотири утворюють партію ознаки: 1) будь-яка партія є носій ідеології або щонайменше особливого бачення світу і людини, 2) партія - це організація, тобто тривале об'єднання людей на самих різних рівнях політики - від місцевого
 14. 9.9. Політичні партії як суб'єкти адміністративного права
  політичні партії включає в себе право створювати на добровільній основі політичні партії в відповідності зі своїми переконаннями, право вступати в політичні партії, право брати участь у діяльності політичних партій відповідно до їх статутів, а також право безперешкодно виходити з політичних партій. Політична партія - це громадське об'єднання, створене з метою
 15. 12.7. Державна реєстрація нормативних правових актів
  реєстрація нормативних правових актів здійснюється в наступному порядку: - для реєстрації нормативних правових актів необхідно підстава - наявність питань, які зачіпають права і законні інтереси громадян; - документи подаються для реєстрації до Міністерства юстиції РФ; - термін державної реєстрації - сім днів з дня отримання; - складається висновок про
 16. 4. ВИБОРЧА СИСТЕМА
  політичних партій), звичаями та традиціями, нормами політичної моралі, етики та ін На практиці існують також пов'язані з виборами суспільні відносини, які взагалі ніякими нормами не регулюються і складаються кожен раз по-різному, але вони в виборчу систему не входять. Частіше, однак, термін «виборча система» вживається у вузькому сенсі - як спосіб розподілу
© 2014-2022  yport.inf.ua