Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

3. ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ, СВОБОДА СПІЛОК ТА АСОЦІАЦІЙ

За загальним правилом у демократичних країнах об'єднання утворюються вільно, хоча і зустрічаються деякі виключення. Так, об'єднання не повинні переслідувати мети одержання прибутку, бо статус такого роду об'єднань регулюється не конституційним, а цивільним, торговельним, промисловим, сільськогосподарським правом.
Деякі категорії об'єднань забороняються конституціями з політичних мотивів. Наприклад, ст. 78 Конституції Королівства Данії 1953 року народження, констатуючи право громадян створювати громадські об'єднання в будь-яких законних цілях без попереднього повідомлення, встановлює разом з тим, що громадські об'єднання, які застосовують насильство чи прагнуть досягти своїх цілей насильством, що закликають до насильства або нав'язують свої погляди іншим за допомогою загрози насильства, розпускаються за рішенням суду, але ні в якому разі не Уряду. Справи про розпуск громадських об'єднань можуть виноситися на розгляд Верховного суду Королівства без будь-якого спеціального дозволу. Конституція Італії забороняє таємні товариства і такі об'єднання, які, хоча б побічно, переслідують політичні цілі за допомогою організацій військового характеру (частина друга ст. 18).
Останнім часом виявилася тенденція поряд із загальним проголошенням права на об'єднання особливо визначати в конституціях основи статусу окремих видів об'єднань - політичних партій (ст. 21 Основного закону для Німеччини, ст. 4 Конституції Франції, ст. 11 Конституції Польщі та ін.), профспілок (ст. 39 Конституції Італії, ч. 1 ст. 23 Конституції Греції, ст. 43 Конституції Хорватії та ін.), підприємницьких спілок (ст. 7, частина друга ст. 37 Конституції Іспанії, § 4 Конституції Угорщини та ін.) Нерідко при цьому від партій та інших громадських об'єднань потрібно, щоб їх внутрішня організація відповідала демократичним принципам.
Детальніше проблеми конституційного і законодавчого регулювання статусу громадських об'єднань розглядаються нижче в § 2 та 3 гл. V.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ, СВОБОДА спілок та асоціацій "
 1. Об'єднання юридичних осіб - асоціації та спілки
  правове обгрунтування через визначення основного і дочірніх господарських товариств. Асоціація чи союз може мати своє майно, створюване з внесків утворили об'єднання комерційних організацій. Асоціація (союз) не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, але останні несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями асоціації в розмірі та в порядку, передбачених установчими
 2. Стаття 121. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)
  об'єднання у формі асоціацій або союзів, які є некомерційними організаціями. Якщо за рішенням учасників на асоціацію (союз) покладається ведення підприємницької діяльності, така асоціація (союз) перетворюється в господарське товариство або спілку в порядку, передбаченому цим Кодексом, або може створити для здійснення підприємницької діяльності господарське
 3. Стаття 122. Установчі документи асоціацій і союзів
  асоціації (союзу) є установчий договір, підписаний її членами, і затверджений ними статут. 2. Установчі документи асоціації (союзу) повинні містити крім відомостей, зазначених у пункті 2 статті 52 цього Кодексу, умови про склад і компетенції органів управління асоціацією (союзом) та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються
 4. Стаття 123. Права та обов'язки членів асоціацій і союзів
  асоціації (союзу) має право безоплатно користуватися її послугами. 2. Член асоціації (союзу) має право на свій розсуд вийти з асоціації (союзу) після закінчення фінансового року. У цьому випадку він несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями асоціації (союзу) пропорційно своєму внеску протягом двох років з моменту виходу. Член асоціації (союзу) може бути виключений з неї за
 5. Стаття 31. Право співробітників поліції на об'єднання у професійні спілки (асоціації)
  право співробітників поліції на об'єднання у професійні спілки (асоціації): у ч. 1 статті зазначено на право співробітників поліції з метою представництва і захисту своїх соціально- трудових прав та інтересів об'єднуватися або вступати в професійні спілки (асоціації); частина 2 статті щодо порядку створення та компетенція професійних спілок (асоціацій) співробітників поліції відсилає до
 6. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  право на повернення майна, переданого ними у власність об'єднанню, в тому числі членських та інших внесків. Реорганізація, ліквідація або визнання банкрутом об'єднання роботодавців здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством. За загальним правилом добровільна реорганізація або ліквідація об'єднання провадиться на підставі рішення вищого органу управління
 7. Стаття 20
  право на свободу мирних зборів і асоціацій. 2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь
 8. 2. Права та обов'язки учасників об'єднання юридичних осіб
  право безоплатно користуватися його послугами (п. 1 ст. 123 ГК; п. 1 ст. 12 Закону про некомерційні організації), можуть володіти корпоративним правом користування майном об'єднання. Кожен член об'єднання нарівні з іншими вправі брати участь в управлінні його справами; може безперешкодно вийти з його складу, оскільки його вихід не тягне для асоціації або союзу обов'язків по
 9. Стаття 29. Представники працівників
  об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про первинної профспілкової організації (ст. 3).
 10. 9. Чи існує в Європейському Союзі лобізм?
  Об'єднань держав-членів в "європейські" федерації та конфедерації * (10). У їх числі: - професійні спілки. Найбільш впливовою організацією, що представляє інтереси найманих працівників, служить Європейська конфедерація професійних спілок - CES (від франц. Confеdеration europeenne des syndicats). Створена в 1973 р., CES охоплює нині близько 15 галузевих груп, таких як Федерація
 11. 9. Спілки (асоціації) кооперативів
  об'єднання у формі спілок (асоціацій) кооперативів, які є некомерційними організаціями. Союз (асоціація) створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено його установчими документами. Число засновників не обмежена, але спілки та асоціації не можуть бути засновані однією особою. Союз (асоціація) вважається створеним як юридична особа з моменту його
 12. Глава 17. Міжмуніципального співробітництва
  правовий характер. Це так звані правові акти про співпрацю. Законодавчо муніципальних утворень надано право на створення асоціацій або союзів муніципальних утворень в кожному суб'єкті Російської Федерації. У свою чергу, поради муніципальних утворень суб'єктів Російської Федерації можуть утворювати єдине загальноросійське об'єднання муніципальних утворень, в
 13. Взаємодія муніципальних утворень
  об'єднання муніципальних утворень. Багато позитивні результати, досягнуті в ході муніципальної реформи, неабиякою мірою були наслідком спільної роботи таких об'єднань. З ініціативи спілок та асоціацій муніципальних утворень заснований Конгрес муніципальних утворень Російської Федерації - єдина загальнонаціональна організація, перед-ставлять інтереси всіх муніципальних
 14. Стаття 14. Об'єднання страховиків
  об'єднань юридичних осіб - асоціації та спілки. Відносно спілок та асоціацій страховиків діють ті ж норми, що і відносно союзів і асоціацій інших юридичних осіб, тобто ст. ст. 121 - 123 ЦК та норми Федерального закону "Про некомерційні організації". --- СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145. Тому норма п. 2 статті Закону про те, що об'єднання
 15. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  об'єднань) і повідомити в письмовій формі професійним спілкам (їх об'єднанням) про прийняте рішення протягом трьох тижнів з дня отримання зазначених вимог. (В ред. Федерального закону від 22.11.2011 N
 16. Стаття 378. Відповідальність за порушення прав професійних спілок
  право професійної спілки може і має бути відновлено в судовому порядку. Відповідальність за порушення прав і гарантій діяльності професійних спілок можуть нести посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, роботодавці та їх об'єднання, їх представники та інші посадові особи. Справи про порушення прав профспілок розглядаються судом за заявою
© 2014-2022  yport.inf.ua