Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 11.26


1. Заборона на перевезення вантажів і пасажирів транспортними засобами, що належать іноземним перевізникам, у тому числі тимчасово ввезеними ними на територію РФ, між пунктами, розташованими на території РФ, передбачений ст. 7 Федерального закону від 24 липня 1998 р. N 127-ФЗ "Про державний контроль за здійсненням міжнародних автомобільних перевезень та про відповідальність за порушення порядку їх виконання".
2. Суб'єктами адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 коментованої статті, є водії транспортних засобів, що здійснюють їх протиправне використання, а також зареєстровані на території РФ юридичні особи - вантажовідправники, вантажоодержувачі, посередники.
3. Поряд із заходами адміністративної відповідальності, передбаченими ч. 1 коментованої статті, при неодноразових порушеннях іноземним перевізником порядку здійснення міжнародних автомобільних перевезень на території РФ керівник органу транспортної інспекції направляє до Міністерства транспорту РФ пропозицію про прийняття до порушника заходів, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації в галузі міжнародного автомобільного сполучення (ст. 12 Федерального закону від 24 липня 1998 р. N 127-ФЗ).
4. Відповідно до ст. 5 Федерального закону від 24 липня 1998 р. N 127-ФЗ міжнародні автомобільні перевезення транспортним засобом, що належить іноземному перевізнику, вантажів або пасажирів з території РФ на територію третьої держави або з території третьої держави на територію РФ здійснюються у відповідності зі спеціальними дозволами, порядок видачі яких визначається Урядом РФ, якщо інше не передбачено міжнародними договорами РФ в галузі міжнародного автомобільного сполучення. Зазначеними міжнародними договорами РФ на умовах взаємності може передбачатися здійснення міжнародних автомобільних перевезень без дозволів.
Перевірку наявності спеціальних дозволів на перевезення в треті країни і з третіх країн здійснюють посадові особи Ространсинспекции.
5. Про статус міжнародного автомобільного перевезення див. п. 1, 6 коментаря до ст. 11.23.
6. Адміністративне покарання, передбачене ч. 2 даної статті, накладається на водіїв зазначених транспортних засобів, що здійснюють несанкціоновані міжнародні автомобільні перевезення.
7. Стосовно до ч. 1 коментованої статті слід мати на увазі, що на власників транспортних засобів, зареєстрованих в іноземних державах, не поширюються обов'язки, встановлені Федеральним законом від 25 квітня 2002 р. N 40-ФЗ "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" , у випадках, передбачених підпунктом. "Г" п. 3 ст. 4 даного Закону (див. також коментар до ст. 12.37).
8. Про посадових осіб органів, що розглядають справи про коментованих адміністративні правопорушення, см. п. 7 коментаря до ст. 11.25.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 11.26 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua