Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

6. Конституційні гарантії прав і свобод

Гарантія реалізацію основних прав передбачена ст. 32 Конституції, яка проголошує право звертатися з цією метою до Верховного суду за відповідною процедурою. Верховний суд видає в цих випадках директиви, накази (orders), судові накази (writs), що мають у залежності від обставин справи характер Хабеас корпус, мандамус, заборони, quo warranto (про перевірку правомірності претензії на посаду, привілей, право) і certiorary (про витребування справи з нижчестоящого суду). Без шкоди для цих повноважень Верховного суду Парламент вправі уповноважити будь-який суд здійснювати таку юрисдикцію на підвідомчій території. Дана гарантія не може бути припинена інакше, як інший нормою Конституції.
З метою реалізації, положень про основні права ст. 35 встановила, що кримінальні покарання за порушення цих прав можуть вводитися тільки центральним Парламентом, і зобов'язала його прийняти необхідні закони.
До числа інституціональних гарантій слід віднести національну комісію у справах зареєстрованих каст і племен, комісію з перевірки управління територіями, на яких проживають зареєстровані племена, а також право Президента призначати комісію з дослідження умов життя відсталих в соціальному і освітньому відношенні класів, доповідь якої повинен представлятися для вжиття заходів палатам Парламенту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Конституційні гарантії прав і свобод "
 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному законодавстві? Як вони формулюються в конституціях? 6. Що являють собою конституційні гарантії прав і свобод? Яка різниця в цьому відношенні між демократичними і соціалістичними конституціями? 7. Яке значення громадянства для
 2. 6. Конституційні гарантії прав і свобод
  конституційних гарантій проголошуваних прав і свобод слід віднести перш за все записане в ст. 13 Конституції право кожного на визнання її правосуб'єктності, а також на захист своїх прав і свобод всіма не суперечать закону способами, включаючи необхідну оборону. Для полегшення захисту прав і свобод, а також для здійснення її на професійному рівні Конституція гарантує
 3. Контрольні запитання до розділу 3
  конституційні гарантії прав і свобод. 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 4. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 5. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  конституціоналізму. У перших конституційних актах фіксувалися, як правило, дві групи прав і свобод, обумовлені дуалізмом громадянського і політичного суспільства. Це відповідно цивільні права і свободи, які у нас прийнято називати особистими, - перш за все недоторканність особистості з її процесуальними гарантіями (Хабеас корпус, недоторканність житла тощо), і права та свободи
 6. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 7. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи: 1) злочини проти цивільних (особистих) прав і свобод (ст. 136-139, 148 КК); 2) злочини проти політичних прав і свобод (ст. 140 -
 8. 5. Конституційно-правові гарантії прав і свобод
  конституційне право або свободу. Такими гарантіями є: право на звернення до публічних владі, перш за все до публічної адміністрації; право на звернення до суду, право на звернення до Конституційного трибунал, право на звернення до Захиснику народу, право на звернення до Європейської комісії з прав людини. Особливість проголошених у Конституції прав і свобод полягає в тому, що вони
 9. Контрольні питання і завдання
  конституційного розвитку Китаю? 2. Скільки конституцій було в історії Китаю? 3. У чому проявляється соціалістичний характер Конституції КНР 1982? 4. Який порядок зміни Конституції КНР? Охарактеризуйте його з точки зору жорсткості і порівняйте з порядком зміни Конституції в Росії. 5. З чим пов'язані основні особливості конституційно-правового статусу громадян в КНР? 6. Перерахуйте
 10. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  прав і свобод рішення в галузі забезпечення економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 11. Глава I Загальні положення
  конституційного ладу РФ, суспільної моралі, прав і свобод інших осіб. Такі обмеження не повинні призводити до фактичного заперечення прав і свобод. (4) Чоловіки і жінки рівноправні. Стаття (1) Здійснення прав і свобод людини і громадянина не повинно порушувати права і свободи інших осіб. (2) Використання прав і свобод для насильницької зміни або насильницького усунення
 12. Глава 1. Основні принципи
  конституційного ладу, моральності. Стаття 1. Всі рівні перед законом і судом. 2. Рівність прав і свобод гарантується державою незалежно від раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань , приналежності до суспільних об'єднань, а також інших обставин. 3. Чоловік і жінка мають рівні права
 13. 6. Конституційно-правові гарантії прав і свобод
  гарантії являють собою головним чином ті особисті права і свободи, які служать захисту будь-яких інших прав і свобод, так само як і законних інтересів. У ст. 57 Конституція гарантує право петицій, з якими громадяни та інші особи можуть звертатися до влади. Конституція в ст. 65 забороняє смертні вироки , за політичні злочини, так само як і тілесні покарання. В ст. 66 вона допускає
 14. 1. Загальна характеристика конституційних прав, свобод і обов'язків
  конституційного регулювання прав і свобод в Італії, а тепер слід вказати на іншу. Примітно, що, хоча назва частини першої Конституції говорить: «Права і обов'язки громадян», в якості суб'єктів конституційних прав, свобод і обов'язків вказуються аж ніяк не тільки громадяни, але також «все» (см ., наприклад, ст. 19), «ніхто» (див., наприклад, ст. 22), «працівник» (lavoratore, часто
 15. Стаття 372. непередаваемости прав по банківській гарантії
  гарантії право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 16. 6. Конституційні гарантії прав і свобод
  конституційними гарантіями проголошених прав і свобод в ній ще частково зберігаються і так звані матеріальні гарантії, які насправді нічого гарантувати не можуть, бо відповідними деклараціями не можна регулювати ніякі правовідносини. Громадяни мають право звертатися в усі органи держави зі скаргами та заявами. Процесуальні і інші скарги і заяви громадян
 17. 25 СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  конституційних прав допустимо лише в тій мірі, в якій це необхідно для захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави (ст. 55 Конституції РФ). У широкому сенсі під захистом прав платників податків слід розуміти всі юридичні, ідеологічні, матеріальні гарантії, встановлені в
 18. 32. Обмеження прав і свобод особистості
  конституційного ладу відповідно до федеральним конституційним законом встановлення окремих обмежень прав і свобод громадян із зазначенням меж і терміну їх дії. Мета обмеження прав і свобод: захист основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Федеральним конституційним
 19. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua