Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, УСТАНОВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ

Ця функція і зумовлені нею певні повноваження притаманні практично всім парламентам незалежно від форм правління, які впливають лише на обсяг даної функції. Вона отримує своє відображення в конституціях, законах і регламентах або прямо, що, однак, нечасто, або у вигляді процедурного регулювання. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 169 Конституції Швейцарської Конфедерації 1999 року Федеральні збори здійснює вищий нагляд за Федеральним радою (урядом) і федеральної адміністрацією, судами Конфедерації та іншими носіями завдань Союзу. У ст. 62 болгарської Конституції сказано, що Народні збори здійснює законодавчу владу і парламентський контроль. У німецькому ж Основному законі ми подібних норм не знайдемо, хоча деякі конституційні повноваження Бундестагу (наприклад, право створювати слідчі комітети згідно ст. 44 Основного закону), а особливо регламентні повноваження як самого Бундестагу, так і депутатів дозволяють ефективно контролювати політичну діяльність Федерального уряду в цілому і кожного з його членів.
Об'єктом парламентського контролю найчастіше виступає виконавча влада, але контроль цей може в окремих випадках поширюватися на главу держави, судову владу, місцеве самоврядування, збройні сили та ін При цій контроль за виконавчою владою найчастіше носить політичний характер, тобто звернений на політичну діяльність уряду і його членів (головним чином при парламентарних і змішаних формах правління), хоча, зрозуміло, здійснюється в юридичних формах, тоді як відносно інших суб'єктів характер контролю - чисто юридична: якщо не вдається встановити порушення будь-яких правових норм, для підконтрольного органу, установи, посадової особи не може виникнути ніяких негативних правових наслідків.
В окремих випадках об'єктом парламентського розслідування може стати діяльність державних і приватних корпорацій, а також певних підприємницьких об'єднань (палат) у випадках, коли вони здійснюють публічні функції.
Наслідком парламентського контролю може стати відставка уряду (при парламентарних і змішаних формах правління) або окремих посадових осіб, причому у відношенні останніх парламентське розслідування може привести до порушення кримінальної справи.
В умовах авторитарних і тоталітарних політичних режимів контрольна функція парламентів фіктивна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, УСТАНОВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ "
 1. Стаття 21. Відомчий контроль
  контроль з боку вище-стоять органів та їх посадових осіб. Порядок здійснення відомчого контролю визначається нормативними правовими
 2. Стаття 19. Контроль органів державної вла-сти
  контроль за діяльністю установ і органів, які виконують нака-зания. Порядок здійснення контролю регулюється законодавством Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 22.08.2004 N
 3. Судовий контроль
  контроль носить додатковий характер по відношенню до адміністративному контролю. Громадяни, які проживають на території муніципального освіти, органи місцевого само-врядування та посадові особи місцевого самоврядування мають право пред'являти до суду або арбітражного суду позови про визнання недійсними актів органів державної влади та дер-жавних посадових осіб, органів місцевого
 4. 21.3. Способи забезпечення законності в державному управлінні : поняття і види
  контроль, державний нагляд, судовий контроль, громадський
 5. Стаття 16.5. Порушення режиму зони митного контролю
  контролю або в її межах або здійснення виробничої або іншої господарської діяльності без дозволу митного органу, якщо такий дозвіл обов'язково, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на юридичних осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч
 6. Стаття 19.6.1. Недотримання посадовими особами органів державного контролю (нагляду) вимог законодавства про державний контроль (нагляд)
  контролю (нагляду), вимог законодавства про державний контроль (нагляд), що виразилося у проведенні перевірки за відсутності підстав для її проведення, порушення строків проведення перевірки, відсутності погодження позапланової виїзної перевірки з органами прокуратури, проведенні перевірки без розпорядження (наказу) керівника або заступника керівника органу державного
 7. 16.9. Контроль і нагляд за забезпеченням захисту державної таємниці
  контроль за забезпеченням захисту державної таємниці в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях здійснюють органи федеральної виконавчої влади (Федеральна служба безпеки РФ, Міністерство оборони РФ, Федеральне агентство урядового зв'язку та інформації при Президентові РФ), Служба зовнішньої розвідки РФ, Державна технічна комісія при
 8. 23. Фінансовий контроль Президента РФ.
  контролю у віданні Президента РФ створено спеціальний контрольний орган - Головне контрольне управління Президента Російської Федерації (перетворене з Контрольного управління Адміністрації Президента Російської Федерації, згодом - Контрольного управління Президента РФ). При здійсненні контрольних функцій цей орган взаємодіє з іншими структурними підрозділами Адміністрації
 9. Стаття 22.2. Повноваження посадових осіб
  контрольні функції. 3. Від імені органів, зазначених у пункті 4 частини 1 статті 22.1 цього Кодексу, розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право начальники арештних будинків, виправних установ, слідчих ізоляторів та ізоляторів тимчасового тримання. 4. Від імені органів, зазначених у пункті 5 частини 1 статті 22.1 цього Кодексу, розглядати справи про
 10. § 5. Державний контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, а також за використанням наданих на ці цілі матеріальних ресурсів та фінансових коштів. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані надавати уповноваженим державним органам документи, пов'язані із здійсненням окремих державних
 11. 3.2. Зміст і порядок проведення державного земельного контролю
  контроль здійснюється у формі перевірок, що проводяться відповідно до планів , які затверджуються в порядку, встановленому спеціально уповноваженими органами, а також позапланових перевірок з дотриманням прав і законних інтересів організацій і громадян. Позапланові перевірки проводяться: - для перевірки виконання приписів про усунення раніше виявлених порушень земельного законодавства; - в
 12. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  контроль за дотриманням відповідно органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування законодавства про містобудівну діяльність (далі у цій статті - органи, здійснюва-рами контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльність), в тому числі контроль за: 1) відповідністю нормативних правових актів суб'єктів
 13. Глава 14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ
  Глава 14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ЇХ
 14. Стаття 23.54. Органи, що здійснюють федеральний пробірний нагляд і державний контроль за виробництвом, витяганням, переробкою, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
  контроль за виробництвом, витяганням, переробкою, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснює Російська державна пробірна палата при Міністерстві фінансів РФ (Постанова Уряду РФ від 12.12.2005 N 327). 1. Органи, що здійснюють федеральний пробірний нагляд і державний контроль за виробництвом, витягом,
 15. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  контроль), яка тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від 300 до 500 руб.; На посадових осіб - від 1000 до 2000 руб. або дискваліфікацію на строк до 3 років; на юридичних осіб - від 10 тис. до 20 тис. руб. 2. Згідно ст. 19.4 КоАП передбачається адміністративна відповідальність за непокору законному розпорядженню посадової особи органу, що здійснює
© 2014-2022  yport.inf.ua