Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

10. ПОВНОВАЖЕННЯ В ОБЛАСТІ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ

Повноваження в галузі оборони мають на меті забезпечити законність у разі виникнення війни або її загрози, а також у разі припинення війни. До цих повноважень відноситься перш за все право оголошувати війну (стан війни, стан оборони) і укладати мир або брати участь в його укладенні. Це традиційні парламентські повноваження. Зрозуміло, парламент не завжди може оперативно відреагувати на виниклу раптово загрозу війни або раптовий напад ззовні. Однак він підтверджує або не підтверджує прийняті виконавчою владою заходи по захисту країни. Такими заходами служать, наприклад, оголошення воєнного стану - особливого режиму, що включає, зокрема, наділення додатковими повноваженнями військових органів, або ще більш жорсткого його варіанти - стану облоги (оголошується зазвичай на території, на якій безпосередньо ведуться військові дії або якої безпосередньо загрожує захоплення противником), а також оголошення загальної або часткової мобілізації.
Сучасні засоби розвідки зазвичай дозволяють заздалегідь виявити факт підготовки військового нападу з боку іноземної держави. Тому ряд конституцій містять поняття «загроза війни» або аналогічні йому і передбачають можливість прийняття необхідних заходів на випадок такої загрози, в тому числі і вищевказаних.
Так, Конституція КНР вказує в п. 14 ст. 62, що ВЗНП вирішує питання війни і миру; в Конституції Куби записано, що Національна асамблея народної влади оголошує стан війни в разі військової агресії і схвалює мирні договори (п. «i» ст. 75); згідно ст. 78 італійської Конституції «Палати оголошують стан війни і наділяють Уряд необхідної владою»; ст. 35 французької Конституції говорить: «Оголошення війни дозволяється Парламентом» (у Конституції не сказано, хто саме оголошує, але, судячи з усього, це - Президент); за Конституцією США оголошення війни входить до повноважень Конгресу (розд. 8 ст. I); в Угорщині Державні збори згідно п. «g» ч. 3 § 19 Конституції приймає рішення з питань про оголошення стану війни та про укладення миру.
Слід зазначити, що світ укладається як спеціального договору, що підлягає ратифікації, і до нього відноситься те, що вище говорилося про повноваження парламентів, пов'язаних з ратифікацією міжнародних договорів.
Примітно, що старі конституції (наприклад, США) говорять про уповноваження парламенту оголошувати війну, тоді як сучасні конституції, прийняті в умовах, коли міжнародне право не визнає за державами права на агресивну війну, згадують зазвичай лише право оголошувати стан війни (наприклад, в Італії, Угорщині) або, як у Німеччині, стан оборони (ст. 115-а Основного закону). Вираз «стан війни» означає, що на державу вчинено напад і воно змушене оборонятися. У зв'язку з цим повноваження парламенту підчас конкретизуються в самій конституції.
Так, відповідно до згаданої ст. 115-а німецького Основного закону факт збройного нападу на федеральну територію або його безпосередньої загрози - стан (буквально: випадок) оборони - констатується Бундестагом за згодою Бундесрат за ініціативою Федерального уряду. Якщо ж обстановка настійно вимагає негайних дій, а для своєчасного зборів Бундестагу існують нездоланні перешкоди або ж він неправомочний приймати рішення, то констатацію здійснює згадуваний вище в п. 8 цього параграфа Спільний комітет. Якщо ж і він не в змозі це зробити, то констатація вважається зробленої і проголошеної в момент нападу.
Пункт «h» ч. 3 § 19 угорської Конституції передбачає додатково до сказаного в пункті «g», що у разі стану війни або загрози збройного нападу іншої держави (загрози війни) Державні збори оголошує надзвичайний стан і створює Раду оборони. Крім того, згідно з п. «i» тієї ж частини, у випадку збройних дій, спрямованих на повалення конституційного ладу або захоплення виняткової влади, а також масового вчинення тяжких насильницьких дій бойового характеру або із застосуванням зброї, що загрожують життю та майну громадян, так само як при стихійних лихах і промислових катастрофах, Державні збори оголошує особливе положення (буквально - стан необхідності). Відзначити необхідно і п. «j» ч. 3 цього ж параграфа, згідно з яким Державне збори вирішує про використання збройних сил за кордоном або всередині країни. І тут мова йде про захист як зовнішньої, так і внутрішньої безпеки.
Зміст останніх двох пунктів свідчить, що завдання захисту зовнішньої і внутрішньої безпеки держави тісно пов'язані між собою. Це можна підтвердити і іншим прикладом: згідно ч. 2 ст. 274 Конституції Португальської Республіки 1976 цілями національної оборони є гарантії національної незалежності, територіальної цілісності і свободи та захисту населення від будь-якої агресії або внутрішньої загрози при дотриманні конституційного ладу, демократичних інститутів та міжнародних договорів. А у швейцарській Конституції ст. 185 так і називається «Зовнішня і внутрішня безпека».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. ПОВНОВАЖЕННЯ В ОБЛАСТІ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ "
 1. Коментар до статті 23.42
  повноважень Мінтрансу Росії в галузі цивільної авіації визначений подп. 75 - 98 п. 8 зазначеного Положення. 2. Відповідно до Положення про права та відповідальності державних інспекторів Федеральної авіаційної служби Росії щодо здійснення державного контролю за діяльністю в галузі цивільної авіації, затвердженим Постановою Уряду РФ від 29 вересня 1998 р. N
 2. Стаття 23.42. Органи, що здійснюють державне регулювання у галузі авіації
  Повноважним в галузі цивільної авіації, його заступники, керівники структурних підрозділів територіальних органів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі цивільної авіації, їх заступники, головні державні інспектори федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі цивільної авіації, - про адміністративні правопорушення,
 3. Стаття 14.49. Порушення обов'язкових вимог щодо оборонної продукції (виконуваних робіт, надання послуг)
  Повноважним в галузі забезпечення безпеки, оборони, зовнішньої розвідки, протидії технічним розвідкам та технічного захисту інформації, державного управління використанням атомної енергії, державного регулювання безпеки при використанні атомної енергії, та (або) державними контрактами (договорами), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових
 4. Стаття 23.45. Органи, що здійснюють контроль за забезпеченням захисту державної таємниці
  Повноважним в галузі забезпечення безпеки Російської Федерації, його заступники, керівники територіальних органів зазначеного федерального органу виконавчої влади, їх заступники; 2) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі оборони, його заступники; 3) втратив чинність. - Федеральний закон від 30.06.2003 N 86-ФЗ; 4) керівник
 5. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави утвер-ються Президентом Російської Федерації. (Частина 2 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 3. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 4. Проекти
 6. Стаття 23.45. Органи, що здійснюють контроль за забезпеченням захисту державної таємниці
  Повноважним в галузі забезпечення безпеки Російської Федерації, його заступники, керівники територіальних органів зазначеного федерального органу виконавчої влади, їх заступники, начальники структурних підрозділів територіальних органів зазначеного федерального органу виконавчої влади; (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 2) керівник федерального
 7. Стаття 23.32. Органи, що здійснюють державний контроль за безпекою вибухонебезпечних виробництв
  Повноважним в галузі оборонної промисловості, його заступники; 2) головні інспектора інспекції вибухонебезпечних виробництв на підприємствах і в
 8. Глава XXI Безпека і оборона
  повноважень здійснюють діяльність щодо попередження та припинення посягань на конституційний лад, державний суверенітет, територіальну цілісність і обороноздатність РФ. (3) Органи внутрішніх справ забезпечують особисту безпеку людини, захист власності, громадський порядок, боротьбу зі злочинністю. Стаття Використання Збройних сил РФ, федеральних служб безпеки,
 9. Коментар до п. 2
  повноважень щодо забезпечення оборони і державної безпеки країни, Уряд Російської Федерації забезпечує виконання державних цільових програм і планів розвитку озброєння, а також програм підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями. Реалізуючи систему політичних, економічних, військових, соціальних, правових та інших заходів з підготовки до збройного захисту
 10. Стаття 23.32. Органи, що здійснюють державний контроль за безпекою вибухонебезпечних виробництв
  Повноважним в галузі оборонної промисловості, його заступники; 2) головні інспектора інспекції вибухонебезпечних виробництв на підприємствах і в
 11. 7.3. Повноваження Президента Російської Федерації у сфері виконавчої влади
  повноважних представників Президента РФ; 6) призначає та звільняє вище командування Збройних Сил РФ; 7) призначає і відкликає після консультацій з відповідними комітетами чи комісіями палат Федеральних Зборів дипломатичних представників РФ в іноземних державах і міжнародних організаціях; 8) використовує погоджувальні процедури для вирішення розбіжностей
 12. Стаття 20.7. Порушення правил цивільної оборони
  оборони та об'єктів цивільної оборони або правил використання та утримання систем оповіщення, засобів індивідуального захисту, іншої спеціальної техніки та майна цивільної оборони - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 13. Стаття 1360. Використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка в інтересах національної безпеки
  оборони та безпеки дозволити використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка без згоди патентовласника з повідомленням його про це в найкоротший термін і з виплатою йому сумірною
 14. Коментар до статті 23.32
  повноваження в галузі оборонної промисловості: - участь спільно з Міноборони Росії та іншими державними замовниками у проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розробки нового озброєння і військової техніки, підготовка його серійного виробництва, створення необхідної випробувальної стендової бази, а також організація виконання названих робіт; -
 15. Стаття 23.42. Органи, уповноважені в галузі авіації
  Повноважним в галузі авіації, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 8.2 (в частині порушення екологічних вимог на повітряному транспорті), статтею 8.3 (в частині порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами на повітряному транспорті), статтями 8.22, 8.23, частинами 1, 3 - 6 статті 11.3, статтею 11.3.1, частинами 1 - 6, 8 і 9 статті 11.5, частиною
© 2014-2022  yport.inf.ua