Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єк-єктах (ст. 217 КК).

Основним об'єктом виступає встановлений-ний порядок виробничої діяльності на вибухонебезпечних об'єктах. Додатковим об'єктом - життя людини, власності та ін Потерпілим може бути будь-яка особа.
Об'єктивна сторона полягає в порушенні правил без-ки на вибухонебезпечних об'єктах або у вибухонебезпечних це-хах. Воно можливе як в формі дії (перевищення гранично-них норм концентрації вибухонебезпечних речовин), так і у формі бездіяльності (незабезпечення робочих місць вентиляційними уст-ройствамі). Порушення цих правил тягне за собою кримінальну відпові-венность тільки в тому випадку, якщо вона:
1) могло спричинити смерть людини. Склад розглядуваного злочину відноситься до складів конкретної небезпеки. Злочин вважається закінченим з моменту порушення вказаних правил. Суспільно небезпечні наслідки перебувають за рамками складу;
2) спричинило заподіяння великого збитку. Згідно прямуючи-нию до ст. 216 КК великим визнається збиток, сума якого пре-вишает 500 тис. руб. У цьому випадку склад є матеріальним,

злочин вважається закінченим з моменту настання про - щественно небезпечних наслідків. Необхідно встановити при-чинно-наслідковий зв'язок.
Місце - вибухонебезпечні об'єкти - є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони аналізованого злочину.
Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого або непрямого умислу. Особа усвідомлює, що порушує правила безпеки на вибухонебезпечних об'єктах, і бажає їх порушити.
Суб'єкт - особа, яка зобов'язана дотримуватися цих правил.
В частини 2 ст. 217 КК передбачена відповідальність за те саме діяння, що призвело з необережності смерть людини. Частина 3 ст. 217 КК містить особливо кваліфікуюча ознака - насту-полонених смерті двох і більше осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єк-єктах (ст. 217 КК). "
 1. 15.4. Заходи адміністративного припинення
  порушення правил пожежної безпеки; заборона транспортування вибухонебезпечних, отруйних речовин у разі порушення встановлених правил; застосування фізичної сили; застосування спеціальних засобів; застосування вогнепальної зброї; інші
 2. § 4. Кримінальна відповідальність
  порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт, порушення правил поводження з екологічно небезпечними речовинами та відходами, порушення правил безпеки при поводженні з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами, порушення режиму особливо охоронюваних природних територій та природних об'єктів (ст. 246-248, 262). Зазіхання на суспільні відносини у
 3. Стаття 215. Порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики Коментар до статті 215
  порушення правил безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів атомної енергетики, якщо це могло спричинити смерть людини або радіоактивне зараження навколишнього середовища. Діяння може виражатися в дії або бездіяльності. В останньому випадку винний не виконує дій, які прямо пропонуються правилами. Диспозиція ст. 215 КК РФ бланкетная, для повного
 4. Стаття 216. Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт Коментар до статті 216
  порушень вимог безпеки працівник повинен, не приступаючи до роботи, повідомити про це гірничому майстру, начальнику дільниці, заступнику начальника дільниці (далі - технічного керівнику зміни). Будівельні роботи - родове поняття для групи спеціалізованих робіт, до яких відносяться монтажні, земляні, бурові, бетонні, покрівельні, кам'яні, оздоблювальні, ізоляційні,
 5. Стаття 217. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах Коментар до статті 217
  порушення правил безпеки на такому об'єкті за правилами конкуренції кримінально-правових норм слід кваліфікувати за ст. 216 КК РФ. Об'єктивна сторона злочину, так само як і злочину, передбаченого ст. 216 КК РФ, полягає в порушенні правил безпеки робіт , але на відміну від останнього злочину (ст. 216 КК РФ), де для наявності складу злочину вимагається фактичне
 6. Стаття 219. Порушення правил пожежної безпеки Коментар до статті 219
  порушенні правил пожежної безпеки. Це невиконання або неналежне виконання вимог пожежної безпеки, яке пов'язане з настанням наслідків у вигляді заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини. Відповідно до п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 червня 2002 р. N 14 "Про судову практику у справах про порушення правил пожежної безпеки, знищення або
 7. Стаття 247. Порушення правил поводження екологічно небезпечних речовин і відходів Коментар до статті 247
  порушенням встановлених правил, якщо ці діяння створили загрозу заподіяння істотної шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Виходячи зі змісту норм чинного законодавства загальне визначення небезпечних відходів можна сформулювати так: це відходи, що містять шкідливі для здоров'я людини і навколишнього середовища речовини, що володіють токсичністю, пожежною небезпекою, високою
 8. 1. Поняття особистості озброєного злочинця та її основні характеристики
  порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями щорічно засуджується понад двадцять тисяч людей, що становить трохи більше двох відсотків від загального числа засуджених у Російській Федерації. Говорячи про особистість озброєного злочинця, ми виходимо з того, що словосполучення «озброєні злочину» вже введено в науковий обіг, що
 9. Коментар до статті 8.2
  порушених земель у порядку, встановленому законодавством РФ. 4. Забороняється поховання відходів на територіях міських та інших поселень, лісопаркових, курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних, водоохоронних зон, на водозбірних площах підземних водних об'єктів, які використовуються в цілях питного та господарсько-побутового водопостачання, а також у місцях залягання корисних
 10. Коментар до статті 9.1
  порушення положень зазначеного Закону, інших федеральних законів та інших нормативних правових актів РФ, а також нормативних технічних документів, що встановлюють правила ведення робіт на небезпечному виробничому об'єкті. Вичерпний перелік виробничих об'єктів, що відносяться до категорії небезпечних, визначений додатком 1 до Федерального закону "Про промислову безпеку
© 2014-2022  yport.inf.ua