Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Гречушкіна. Спадкування і заповіт, що часто задаються, зразки документів, 2008 - перейти до змісту підручника

Спадкування прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і товариствах, у виробничих кооперативах, а також прав на підприємства

Чинне цивільне законодавство передбачає порядок спадкування окремих видів майна. Законодавець спеціально обумовлює порядок спадкування майна, права на яке для власника пов'язані з особливим порядком управління ним, застосування, реалізації і т. д.
При спадкуванні прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і товариствах, а також у виробничих кооперативах, після прийняття спадщини спадкоємець в даному випадку набуває право на отримання частки (паю) учасника повного товариства або повного товариша в товаристві на вірі, учасника товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, члена виробничого кооперативу у складеному (статутному) капіталі (майні) відповідного товариства, товариства або кооперативу. При цьому спадкоємець може стати учасником зазначених господарюючих суб'єктів, якщо на це буде отримано згоду інших учасників відповідно до цивільного законодавства, іншими законами або відповідно до установчих документів товариства, суспільства або виробничого кооперативу. Така згода решти учасників пов'язано з тим, що створення і діяльність зазначених господарюючих суб'єктів будується на довірчих засадах між їх учасниками і смерть одного з них може вплинути на діяльність господарського товариства, суспільства або виробничого кооперативу. Якщо така згода на вступ учасником у господарюючий суб'єкт не отримано, то спадкоємець має право отримати від господарського товариства, суспільства або виробничого кооперативу дійсну вартість успадкованої частки (паю) або відповідної їй частини майна. При цьому виплата частки (паю) може виражатися як у грошовій формі, так і видачею майна в натурі.
Спадкоємець не тільки набуває права і обов'язки спадкодавця, а й несе відповідальність за зобов'язаннями товариства перед третіми особами в межах перейшло до нього майна.
Приблизно таке ж правило застосовується і до спадкоємців повних товаришів у товаристві на вірі. Спадкоємці учасника вкладника товариства на вірі стають самі учасниками вкладниками, а якщо вони цього не бажають, то вправі передати успадковану частку в спільному капіталі іншим вкладникам або третім особам. Спадкоємець, до якого перейшла частка в спільному капіталі товариства на вірі, стає вкладником на вірі.
Дещо інший порядок переходу частки статутного капіталу померлого учасника до його спадкоємців передбачений для товариств з обмеженою відповідальністю. Згідно п. 7 ст. 21 Федерального закону від 08.02.1998 № 14 ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» частки в статутному капіталі товариства переходять до спадкоємців. Статутом товариства може бути передбачено, що перехід частки допускається лише за згодою інших учасників товариства. При їх незгоду на перехід частки до спадкоємців, якщо така згода необхідно, вона переходить до самого товариства. При цьому товариство зобов'язане протягом року з моменту переходу до нього частки (якщо менший строк не передбачено статутом) виплатити спадкоємцям померлого учасника товариства дійсну вартість частки, яка визначається на підставі даних бухгалтерської звітності товариства за останній звітний період, що передує дню смерті, чи за їх згодою видати їм у натурі майно тієї ж вартості.
Такий же порядок переходу частки статутного капіталу діє по відношенню до спадкоємців померлого учасника товариства з додатковою відповідальністю.
Спадкоємці акціонерів акціонерних товариств успадковують частки статутного капіталу, які виражаються акціями, тобто цінними паперами, складовими об'єкт власності. Акція (за винятком привілейованих акцій) підтверджує право акціонера брати участь в управлінні товариством, розподілі прибутку товариства, в отриманні частки майна пропорційно його внеску в статутний капітал у разі ліквідації товариства.
Спадкоємці, до яких перейшли акції учасника акціонерного товариства, стають його учасниками. Зтім становищем законодавець встановлює можливість реалізації спадкоємцем перейшло до нього в порядку спадкового правонаступництва права акціонера.
Отже, у спадкоємців учасників повного товариства, повних товаришів у товаристві на вірі, учасників товариств з обмеженою відповідальністю або товариств з додатковою відповідальністю, членів виробничих кооперативів, вкладників товариства на вірі до складу спадщини входить частка (пай) спадкодавця у складеному (статутному) капіталі (майні); у спадкоємців акціонерів акціонерних товариств до складу спадщини входять акції, що належать спадкодавцеві.
Законодавство закріплює спадкування прав, пов'язаних з участю в споживчому кооперативі. У даному випадку виникає спадкування паю спадкодавця в споживчому кооперативі. Споживчі кооперативи відносяться до некомерційних організацій і, як правило, створюються для задоволення певних матеріальних потреб. При цьому члени споживчого кооперативу до повної виплати паю володіють тільки правом на паєнагромадження, а після його повної виплати набувають у власність певне майно: квартиру, гараж і т. д. Крім цих цілей між членами споживчого кооперативу можуть розподілятися доходи від здійснюваної відповідно до закону і статутом підприємницької діяльності, тому після смерті учасника споживчого кооперативу до спадкоємців переходить як паєнагромадження, так і доходи, які підлягали виплаті спадкодавцеві.
Законодавець максимально закріпив права та інтереси спадкоємців - членів споживчих кооперативів, і виражається це в тому, що спадкоємцю не може бути відмовлено в прийомі в члени кооперативу. Якщо на вступ до споживчий кооператив претендують кілька спадкоємців, то, як правило, перевагою користуються ті особи, які спільно проживали зі спадкодавцем і користувалися спільно з ним майном, що підлягають придбанню після повної виплати паю. Коли відбувається розділ паю або придбаного майна, в кооператив можуть бути прийняті кілька спадкоємців. У разі, коли спадкоємець не стає членом кооперативу, він може отримати належні відповідно до розміру частки спадкодавця грошові суми або майно в натурі.
Законодавством врегульовані питання успадкування підприємстві. Підприємство - це єдиний і неподільний об'єкт прав, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності, до складу якого входять матеріальні та нематеріальні види майна. З метою збереження підприємства для використання його за призначенням законодавець ввів правило про переважне право спадкоємця на одержання підприємства в рахунок своєї спадкової частки при спадкуванні за законом. Таким переважним правом володіє спадкоємець, який на момент відкриття спадщини зареєстрований як індивідуального підприємця. Оскільки підприємство як майновий комплекс має використовуватися у підприємницькій діяльності, то особа, що володіє правом ведення такої діяльності, має переваги перед іншими спадкоємцями за законом У тому випадку, якщо є заповіт щодо підприємства, в якому вказана частка у спадщині та конкретний спадкоємець підприємства, то волевиявлення заповідача не може бути виконане інакше, ніж це зазначено в заповіті. Також переважним правом на спадкування підприємства може володіти комерційна організація як спадкоємець за заповітом.
Якщо ніхто із спадкоємців не має переважного права на отримання підприємства в спадщину за законом або не скористався цим правом, підприємство поділу не підлягає і вступає у спільну часткову власність спадкоємців відповідно до належними їм частками. Угодою спадкоємців, які прийняли спадщину, до складу якого входить підприємство, може бути передбачений інший порядок його придбання при розділі спадщини. Можливо, що в угоді буде передбачено, що спадкоємці, які отримали підприємство у спільну часткову власність, після державної реєстрації права на нього зобов'язуються:
1) передати його в довірче управління сторонній особі або одному з учасників спільної часткової власності на підприємство;
2) створити комерційну організацію, наприклад товариство з обмеженою відповідальністю, і в якості внеску внести в неї підприємство для здійснення підприємницької діяльності;
3) продати підприємство як майновий комплекс, а виручені від його продажу гроші поділити відповідно до належними їм частками.
У разі, якщо серед спадкоємців виявиться кілька осіб, зареєстрованих як підприємця і володіють переважним правом на отримання підприємства в рахунок своєї спадкової частки, то зазначена угода укладається між ними, але за умови, що вони повністю виплатили компенсацію іншим спадкоємцям.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спадкування прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і товариствах, у виробничих кооперативах, а також прав на підприємства "
 1. 34.7. Спадкування окремих видів майна
  спадкування окремих видів майна. Це обумовлено тим, що при спадкуванні окремих видів майна необхідно дотримуватися певні особливості. Спадкування прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і товариствах, виробничих кооперативах. До складу спадщини учасника повного товариства або повного товариша в товаристві на вірі, учасника товариства з
 2. § 2. Предмет цивільного права
  спадкування майна померлого або при відшкодуванні заподіяної шкоди). Все і всякі майново-вартісні відносини мають справу зі здатним до обміну товаром, в який втілений людську працю. Завдяки цьому товари - об'єкти цивільного обороту, виступаючі на ринку відповідно до продиктованої законом вартості ринковою вартістю, тобто виходячи з сумарної величини суспільно
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спадкування, в ході викупу земельної ділянки, реорганізації та ліквідації юридичної особи, придбання права власності членом кооперативу при повній виплаті пайового внеску. Вони складають предмет спеціального вивчення в інших розділах підручника або в рамках інших навчальних дисциплін. * (768) Наприклад, придбання трофеїв, контрибуцій, репарацій, має власне, швидше міжнародна та до
 4. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  успадкування. Громадяни можуть успадковувати і заповідати майно (ст. 18 ЦК). Спадкування - перехід майна (спадщини, спадкового майна) померлої особи (спадкодавця) до іншого вказаною ним у заповіті або визначеному законом особі (спадкоємцю), при якому майно переходить у порядку універсального правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле і в один
 5. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  спадкування пов'язано зі смертю (оголошенням померлим), спадкодавцем може бути тільки громадянин (фізична особа). Інші учасники цивільного обороту (юридичні особи, держава, її суб'єкти та муніципальні освіти) не можуть бути спадкодавцем і використовувати спадкування як правову форму передачі майна іншим особам. У той же час, оскільки спадкування виникає після смерті
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав (громадські та релігійні, благодійні та інші фонди - п. 3 ст. 48 ЦК), а іноді в яких вони не
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  успадкування. Спадкове спадкоємство і його види. Підстави спадкування. Поняття і склад спадщини. Спадкова маса. Об'єкти спадкового спадкоємства. Особливості спадкування окремих видів майна. Відкриття спадщини. Суб'єкти спадкового спадкоємства. Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Форма заповіту. Оформлення заповідальнихрозпоряджень банківськими вкладами.
 8. 3. Цивільно-правові форми майнових відносин
  успадкування майна померлих громадян, а також при реорганізації та ліквідації юридичних осіб. У таких ситуаціях перехід майна до нових власників обумовлений смертю або припиненням діяльності їх колишніх власників, тобто вибуттям, зникненням колишніх учасників майнових відносин та заміною їх новими в порядку загального правонаступництва. Ще не більше ста років тому
 9. 2. Свобода договорів
  успадкування, внеску, застави або відчуження в іншій формі. Право користування надрами може відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в тій мірі, в якій їх обіг допускається федеральними законами. У ряді випадків в одному і тому ж договорі використовуються і ті й інші обмеження. Прикладом можуть служити норми про договір застави. У них, зокрема, передбачено, що в ролі заставодавця
 10. 3. Застава
    спадкування, реорганізація юридичної особи) не тягне припинення заставного зобов'язання, навпаки, застава зберігає свою силу. У цих випадках на місце заставодавця стає його правонаступник, який і несе всі обов'язки заставодавця, якщо інше не передбачено угодою з заставоутримувачем. Зустрічаються ситуації, коли майно заставодавця, що є предметом застави, переходить в
© 2014-2022  yport.inf.ua