Головна
ГоловнаКримінальну , кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

1. НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ


КК - Кримінальний кодекс РФ від 13.06.96 c останніми з-
менениями, внесеними Федеральним законом від 08.04.2008
№ 43-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; РГ. 2008. № 80)
АПК РФ - Арбітражний процесуальний кодекс РФ від
24.07.2002 c останніми змінами, внесеними Федераль-ним законом від 02.10.2007 № 225-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2007. № 41. Ст. 4845)
Бюджетний кодекс РФ - Бюджетний кодекс РФ від
31.07.98 з останніми змінами, внесеними Федераль-
вим законом від 06.12.2007. № 333-ФЗ (СЗ РФ. 1998. № 31. Ст.
3823; 2007. № 50. Ст. 6246)
Водний кодекс РФ - Водний кодекс РФ від 16.11.95 c по-
следний змінами, внесеними Федеральним законом від
19.06.2007 № 102-ФЗ (СЗ РФ. 1995. № 47. Ст . 4471; 2007.
№ 26. Ст. 3075)
Повітряний кодекс РФ - Повітряний кодекс РФ від
19.03.97 з останніми змінами, внесеними Федераль-ним законом від 04.12.2007 № 332-ФЗ (СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383; 2007. № 50. Ст. 6245)
ГК РФ - Цивільний кодекс РФ, частина перша від
30.11.94 з останніми змінами, внесеними Федераль-ним законом від 06.12.2007 № 333-ФЗ (СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2007. № 50. Ст. 6246); частина друга від 26.01.96 з по-останньої змінами, внесеними Федеральним законом від
06.12.2007 № 334-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 5 . Ст. 410; 2007. № 50.
Ст. 6247)
ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс РФ від
14.07 .2002 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 04.12.2007 № 330-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2007. № 50. Ст. 6243)
V
ЖК РФ - Житловий кодекс РФ від 29.12.2004 з послід-
ними змінами, внесеними Федеральним законом від
18.10.2007 № 230-ФЗ (СЗ РФ. 2005 . № +1 (ч. I). Ст. 14; 2007. №
43. Ст. 5084)
ЗК РФ - Земельного кодексу РФ від 25.10.2001 з последни-
ми змінами, внесеними Федеральним законом від
08.11.2007 № 257-ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2007. №
46. Ст. 5553)
КоАП РФ - Кодекс РФ про адміністративні право-шениях від 30.12.2001 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 03.03.2008 № 21-ФЗ (СЗ РФ. 2002.
№ 1 (ч. I). Ст. 1; 2008. № 10 (ч. I). Ст. 896)
Лісовий кодекс РФ - Лісовий кодекс РФ від 04.12.2006 (Відомості Верховної. 2006. № 50. Ст. 5278)
Податковий кодекс РФ - Податковий кодекс РФ, частина вто-раю від 05.08.2000 з останніми змінами, внесеними Фе-деральним законом від 06.12.2007 № 333-ФЗ (СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2007. № 50. Ст. 6246)
СК РФ - Сімейний кодекс РФ від 29.12.95 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 21.07.2007
№ 194-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2007. № 30. Ст. 3808)
ТК РФ - Трудовий кодекс РФ від 30.12.2001 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від
28.02.2008 № 13-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3; 2008. № 9.
Ст. 812)
ДВК РФ - Кримінально- виконавчий кодекс РФ від 08.01.97 з останніми змінами, внесеними Федеральним зако-ном від 01.12.2007 № 299-ФЗ (СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2007.
№ 49 . Ст. 6060)
КПК РФ - Кримінально-процесуальний кодекс РФ від
18.12.2001 з останніми змінами, внесеними Федераль-ним законом від 04.03.2008 № 26 -ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; РГ. 2008. № 62)
VI
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ"
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Нормативні правові акти Російської Федерації (укази і розпорядження Президента Російської Федерації, постанови і розпорядження Уряду, інші нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади), конституції (статути), закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації , статути муніципальних утворень, рішення, прийняті на сходах громадян та місцевих референдумах, і
 2. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Нормативні правові акти органів місцевого самоврядування, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, мають бути офіційно опубліковані для загального відома. У разі порушення даного правила нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися (ч. 3 ст. 15 Конституції Російської Федерації). Інформування
 3. § 5. Правотворческий процес.
  Нормативних правових актів представницького органу муніципального утворення. Так, у ч. 12 ст. 35 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" закріплено, що нормативні правові акти представницького органу муніципального утворення, що передбачають встановлення, зміну та скасування місцевих податків і зборів, здійснення видатків з
 4. § 2 . Повноваження глави муніципального освіти
  нормативні правові акти, прийняті представницьким органом муніципального освіти; видає в межах своїх повноважень правові акти; вправі вимагати скликання позачергового засідання представницького органу. Залежно від свого статусу, закріпленого в статуті муніципального освіти, глава муніципального освіти може наділятися широким колом інших повноважень. Наприклад,
 5. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  нормативні акти суб'єктів Російської Федерації. Згідно ч. 5 ст. 76 Конституції Російської Федерації закони та інші нормативні акти суб'єктів Російської Федерації не можуть суперечити зазначеним федеральним законам. У разі протиріччя між федеральним законом і іншим актом, виданим у Російській Федерації, діє федеральний закон. Федеральним законом, що визначає основи (загальні
 6. § 2. Основні форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування
  нормативні правові акти та ненормативні (індивідуальні, загальні) правові акти, то прийняття правових актів будь-якого змісту (містять і не містять норм) відноситься до форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування. Наприклад, прийняття правового акта про порядок утримання прибудинкової території в сільському населеному пункті та затвердження цільової програми щодо вдосконалення
 7. § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері
  нормативні правові акти про особливості господарської, промисловій та іншої діяльності, пов'язаної з користуванням землями, лісами, надрами, водами, проведення масових суспільно-політичних, культурних та інших заходів у прикордонній зоні; надавати допомогу прикордонним органам, Військам протиповітряної оборони, Військово-морському флоту, державним органам, що здійснюють різні види
 8. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення. Затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування здійснюється з урахуванням особливостей населених пунктів у межах муніципальних утворень, межселенних територій. Склад, порядок підготовки і затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування встановлюються нормативними
 9. Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007
  правові акти наведено станом на 1 лютого 2006 р. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться питаннями муніципального права. Особливу увагу приділено тлумаченню положень законодавства про місцеве самоврядування. Розглядаються питання теорії і практики муніципального
 10. § 3. Окремі джерела муніципального права
  нормативний акт (нормативний акт місцевого самоврядування) - рішення з питань місцевого значення або з питань здійснення окремих державних повноважень, прийняте населенням муніципального освіти безпосередньо, органом місцевого самоврядування та (або) посадовою особою місцевого самоврядування, документально оформлене, обов'язкове для виконання на території муніципального
© 2014-2022  yport.inf.ua