Головна
ГоловнаКримінальну , кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

1. НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ

КК - Кримінальний кодекс РФ від 13.06.96 c останніми зраді-нями, внесеними Федеральним законом від 13.05.2008 № 66-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 ; РГ. 2008. № 105)
АПК РФ - Арбітражний процесуальний кодекс РФ від
24.07.2002 c останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 29.04.2008 № 58 -ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012;
2008. № 18. Ст. 1941)
Бюджетний кодекс РФ - Бюджетний кодекс РФ від 31.07.98 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 06.12.2007 № 333-ФЗ (СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; 2007.
№ 50. Ст. 6246)
Водний кодекс РФ - Водний кодекс РФ від 03.06.2006 c по-
следний змінами, внесеними Федеральним законом від
19.06.2007 № 102-ФЗ (СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; 2007. № 26.
Ст. 3075)
Повітряний кодекс РФ - Повітряний кодекс РФ від 19.03.97 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 04.12.2007 № 332-ФЗ (СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383; 2007.
№ 50. Ст. 6245)
ГК РФ - Цивільний кодекс РФ, частина перша від 30.11.94 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 13.05.2008 № 68-ФЗ (СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 ; 2008. № 20. Ст. 2253);
частина друга від 26.01.96 з останніми змінами, внесеними-
ми Федеральним законом від 06.12.2007 № 334 -ФЗ (СЗ РФ. 1996.
№ 5. Ст. 410; 2007. № 50. Ст. 6247)
частина третя від 26.11.2001 № 146 -ФЗ з останніми зміни-ми, внесеними Федеральним законом від 29.04.2008 № 54-ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2008, № 18. Ст. 1939)
частина четверта від 18.12.2006 № 230-ФЗ з останніми вимірюв-
нениями, внесеними Федеральним законом від 01.12.2007
№ 318-ФЗ (СЗ РФ. 2006 . № 52 (ч. I). Ст. 5496; 2007. № 49.
Ст. 6079)
V
ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс РФ від
14.11.2002 з останніми змінами, внесеними Федераль-ним законом від 04.12.2007 № 330-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2007. № 50. Ст. 6243)
Містобудівний кодекс РФ - Містобудівний кодекс РФ від 29.12.2004 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 16.05.2008 № 75-ФЗ (СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. I). Ст. 16; РГ. 2008. № 106)
РК РФ - Житловий кодекс РФ від 29.12.2004 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 13.05.2008
№ 66-ФЗ (СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. I). Ст. 14; РГ. 2008. № 105)
ЗК РФ - Земельний кодекс РФ від 25.10.2001 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 13.05.2008
№ 68-ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; РГ. 2008. № 104)
КоАП РФ - Кодекс РФ про адміністративні правонаруше-пах від 30.12.2001 з останніми змінами, внесеними Фе-деральним законом від 16.05.2008 № 74-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1; РГ. 2008. № 106)
Лісовий кодекс РФ - Лісовий кодекс РФ від 04.12.2006 з по-
следний змінами, внесеними Федеральним законом від
13.05.2008 № 66-ФЗ (СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278; РГ. 2008.
№ 105)
Податковий кодекс РФ - Податковий кодекс РФ, частина друга від 05.08.2000 з останніми змінами, внесеними Фе-деральним законом від 30.04.2008 № 55-ФЗ (СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2008. № 18. Ст . 1942)
СК РФ - Сімейний кодекс РФ від 29.12.95 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 21.07.2007
№ 194-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2007. № 30. Ст. 3808)
Митний кодекс РФ - Митний кодекс РФ від
28.05.2003 з останніми змінами , внесеними Федераль-ним законом від 06.12.2007 № 333-ФЗ (СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066; 2007. № 50. Ст. 6246)
VI
ТК РФ - Трудовий кодекс РФ від 30.12.2001 з останніми з-
менениями, внесеними Федеральним законом від 28.02.2008
№ 13-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3; 2008. № 9. Ст. 812)
ДВК РФ - Кримінально-виконавчий кодекс РФ від 08.01.97 з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 03.04.2008 № 40-ФЗ (СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2008. № 14. Ст.1359)
КПК РФ - Кримінально-процесуальний кодекс РФ від 18.12.2001
з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від
04.03.2008 № 26-ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 2008. № 12.
Ст. 1074)
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ"
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 2. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 3. § 5. Правотворческий процес.
  При здійсненні правотворчої діяльності надзвичайно важливе дотримання встановлених правил і послідовності підготовки та розгляду проекту муніципального правового акта на кожній стадії. Основними стадіями правотворчого процесу є: підготовка і внесення проекту правового акту в представницький орган; розгляд проекту правового акта в комітетах або комісіях;
 4. § 2. Повноваження глави муніципального освіти
  Згідно ст. 36 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" глава муніципального освіти в межах своїх повноважень: представляє муніципальне утворення у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені
 5. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  Згідно п. "до" ч. 1 ст. 72 Конституції Російської Федерації у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів перебуває адміністративне законодавство. До складу адміністративного законодавства входить і законодавство про адміністративні правопорушення. Конституцією Російської Федерації (ч. 2 ст. 76) встановлено, що з предметів спільного ведення Російської Федерації і
 6. § 2. Основні форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування
  Основними формами реалізації повноважень органів місцевого самоврядування є правотворчість і правозастосування. Правотворчество виражається у прийнятті статуту муніципального освіти, внесення до нього змін або доповнень, виданні муніципальних правових актів при встановленні офіційних символів муніципального освіти, при створенні муніципальних підприємств і установ,
 7. § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері
  У суспільно-політичній сфері повноваження органів місцевого самоврядування мають специфічний характер, оскільки вони відносяться до категорії прав, що здійснюються спільно з органами державної влади. Це пояснюється тим, що в основному публічно-правова сфера належить до виключного відання Російської Федерації і на органи місцевого самоврядування покладаються права або обов'язки по
 8. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 9. Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007
  Докладно аналізуються окремі інститути муніципального права , зокрема, з урахуванням їх практичного втілення. На основі сучасного законодавства подано авторське бачення місцевого самоврядування як однієї з основ конституційного ладу країни, предмета, методу, системи муніципального права як галузі права. Нормативні правові акти наведено станом на 1 лютого 2006
 10. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим, що місцеве самоврядування в Росії в
© 2014-2022  yport.inf.ua