Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

6.2. Основні суб'єкти правовідносин


Основними суб'єктами правовідносин у цій галузі є дві грппи осіб - споживачі інформації і виробники інформації.
До споживачів відноситься широке коло суб'єктів, які відчувають потребу в отриманні інформації різного виду і призначення, необхідної їм насамперед для прийняття відповідних рішень у повсякденній діяльності. До числа споживачів відносяться громадяни, юридичні особи, громадські об'єднання, фірми, установи та підприємства, органи державної влади та місцевого самоврядування, інші структури, що запитують інформацію і користуються нею.
Правовідносини, в які вступають споживачі і виробники інформації, встановлюються нормами федеральних законів та інших нормативних актів залежно від виду оброблюваної інформації. Класифікація видів інформації дана в гл. 2. Нагадаємо, що основні види інформації - відкрита інформація як об'єкт цивільних прав; документована інформації, в тому числі офіційні документи і обов'язково надається інформація; масова інформація; інформація обмеженого доступу.
Законами та іншими нормативними актами встановлюється порядок пошуку та отримання такої інформації споживачем, права та обов'язки споживача інформації, а також права, обов'язки і відповідальність виробника інформації залежно від виду інформації та форми її відображення.
Забезпечення права на пошук і отримання інформації перерахованих вище видів здійснюється нормами інститутів масової інформації, інтелектуальної власності, документованої інформації (інформаційних ресурсів). Нижче ми розглянемо питання правового регулювання відносин щодо доступу до документованої інформації з державних інформаційних ресурсів. Про реалізацію права на пошук і отримання масової інформації, творів, інформації обмеженого доступу буде сказано в інших розділах при розгляді змісту правових інститутів з однойменними назвами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Основні суб'єкти правовідносин "
 1. 23. Поняття і групи суб'єктів аграрних правовідносин.
  Суб'єктів аграрних та інших правовідносин. Залежно від сфери діяльності, мети, завдань, функцій суб'єкти агр правовідносин діляться на три групи: - суб'єкти у сфері товарного виробництва продуктів харчування, сировини і продовольства рослинного і тваринного походження; - суб'єкти агр правовідносин у сфері агровиробничу сервісу; - суб'єкти агр правовідносин у сфері
 2. Контрольні питання
  правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 6. Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність та дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
 3. 1. Класифікація цивільних правовідносин
  суб'єктів розрізняються абсолютні та відносні правовідносини. За особливостями об'єкта поділяються правовідносини майнового і немайнового характеру. За способом задоволення інтересів уповноваженої особи розмежовуються речові і зобов'язальні правовідносини. Можна також виділити правовідносини, елементом змісту яких є нетипові для цивільного права
 4. 22. Поняття та особливості аграрних правовідносин.
  Суб'єктів. За допомогою системи аграрних правовідносин осущ правове регулювання тієї частини відносин, кіт законодавець внаслідок їхньої соотв суспільної ролі визнав за необхідне регулювати правовими нормами аграрного права; а ця частина правовідносин, відповідно, явл предметом агр права. Завдяки цьому агр правовідносини характеризуються як
 5. 24. Об'єкти аграрних правовідносин. Головні базові складові системи аграрних правовідносин.
  Суб'єктів агр підприємництва. Головними, базовими складовими системи агр правовідносин явл майнові, земельні, управлінські й трудові
 6. 2. Особливості цивільних правовідносин
  основними юридичними фактами, що породжують, змінюють і припиняють цивільні правовідносини, є акти вільного волевиявлення суб'єктів - угоди. По-четверте, в якості юридичних гарантій реалізації цивільних правовідносин застосовуються притаманні лише цивільному праву заходи захисту суб'єктивних цивільних прав і міри відповідальності за невиконання обов'язків, що володіють
 7. 3. Бюджетні правовідносини
  основних їх видів. Бюджетні правовідносини можна розділити на три групи: 1) відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів РФ, суб'єктів РФ і муніципальних утворень; 2) відносини, що виникають у процесі формування доходів та здійснення видатків бюджетів РФ, її суб'єктів і муніципальних утворень, державних позабюджетних фондів,
 8. 25. Розмежування аграрних правовідносин.
  Суб'єктам агр підприємництва; договірні відносини; податкові відносини; деліктні відносини. Внутрішньогосподарські - це відносини між суб'єктами агр підприємницької діяльності всіх форм власності та форм господарювання з суб'єктами підприємництва у сфері аграрно-виробничого сервісу і т.
 9. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  основним них можна віднести інститути інтелектуальної власності, статут масової інформації, інститути документованої інформації та інформаційних ресурсів, інститути інформації обмеженого доступу. Деякі інститути існують досить давно. Так, на думку фахівців, інститут інтелектуальної власності діє вже понад 200 років. Інші інститути, наприклад,
 10. Контрольні питання до § 7.1
  суб'єкта трудового правовідносини? 4. Що розуміється під змістом трудового
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  основних галузей процесуального права. 2. Які джерела процесуального права і їх особливості в основних галузях процесуального права? 3. Назвіть основні принципи процесуального права. 4. Що таке доведення і докази? Які джерела доказів визнаються в кримінальному та цивільному процесі? 5. Які особливості процесуальних правовідносин, які елементи входять
 12. Контрольні питання і завдання
  основні види валютних операцій. 8. Які валютні операції здійснюються без обмежень? 9. Які основні права та обов'язки резидентів при проведенні валютних операцій? 10. Розкрийте поняття валютного контролю та структуру органів ва лютного контролю. 11. Які права та обов'язки органів та агентів валютного
 13. Контрольні питання і завдання
  суб'єктний склад фінансових
 14. § 4. Муніципальні правовідносини
  суб'єктами муніципального права у сфері місцевого самоврядування. Як і будь-які правовідносини, муніципальні правовідносини складаються з наступних структурних елементів: суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин. Суб'єктів муніципальних правовідносин, тобто тих, хто наділений правами, обов'язками, повноваженнями у сфері місцевого самоврядування, можна розділити на чотири групи:
 15. Цивільне правове. Загальні положення
  суб'єктами цивільного права через їх права і обов'язки, здійснення яких забезпечується державою. Правовідносини - складна суспільна зв'язок, в якій може бути виділений ряд елементів: 1) суб'єктивні права і юридичні обов'язки - зміст правовідносини; 2) суб'єкти: один - носій права (уповноважених), інший - носій обов'язки (правообязанного), 3) об'єкти.
 16. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового правовідносини. Його об'єкт, суб'єкти, зміст, види. 5. Склад злочину як специфічний елемент кримінально-правового правовідносини. 6. Загальні положення кримінального закону, в тому числі про дію в часі і
 17. 2. Система джерел бюджетного права
  суб'єктів РФ про бюджети суб'єктів РФ на відповідний рік, нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування про місцеві бюджети на відповідний рік та інших федеральних законів, законів суб'єктів РФ і нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування, що регулюють правовідносини, зазначені в ст. 1 БК РФ (ст. 2 БК РФ). Президент РФ має
© 2014-2022  yport.inf.ua