Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Отримання патенту. Реєстрація об'єкта патентних прав


Перша стадія: подача заявником заявки на видачу патенту в Роспатент.
Значення подачі заявки для встановлення пріоритету об'єкта патентних прав. Патент видається тільки в тому випадку, якщо не існує вже виданих патентів на ідентичні об'єкти патентних прав. Враховуючи тривалість термінів, встановлених для видачі патентів, можлива ситуація, коли у виробництві Роспатенту перебуватиме кілька заяв на видачу патентів по ідентичним об'єктам. У цьому випадку патент може бути виданий заявнику, який має першість у часі подання заявки. Таким чином, пріоритет об'єкта патентних прав встановлюється за датою подання першої заявки в Роспатент або за датою подачі першої заявки в державі-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (конвенційний пріоритет). В останньому випадку заявник повинен підтвердити свій конвекційний пріоритет подальшою подачею заявки в Роспатент.
Якщо заявки на ідентичні об'єкти, подані різними особами, мають одну і ту ж дату пріоритету, патент видається тільки по одній заявці особі, визначеній угодою всіх заявників. При недосягненні такої угоди протягом року, всі заявки вважаються відкликаними.
Друга стадія: експертиза заявки на видачу патенту.
А) Відносно винаходи. При отриманні заявки Роспатент проводить формальну експертизу - перевірку наявності необхідних документів та їх відповідність встановленим вимогам. Після закінчення вісімнадцяти місяців (термін може бути зменшений за клопотанням заявника) з дня подачі заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, Роспатент публікує відомості про заявку на винахід, після чого будь-яка особа може ознайомитися з документами заявки.
З дня публікації відомостей про заявку винаходу надається тимчасова правова охорона, яка вважається ненаступівшім, якщо патент не буде виданий.
Необхідною умовою видачі патенту є проведення експертизи по суті. Ця експертиза проводиться виключно за клопотанням заявника або третіх осіб. Клопотання має бути подано протягом трьох років з дня подачі заявки, інакше заявка визнається відкликаною.
Експертиза заявки на винахід по суті включає:
- інформаційний пошук щодо заявленого винаходу для визначення рівня техніки, у порівнянні з яким буде здійснюватися оцінка новизни і винахідницького рівня винаходи ;
- перевірку відповідності заявленого винаходу умовам патентоспроможності.
Б) У щодо промислового зразка проводиться формальна експертиза і автоматично (без особливого клопотання) - експертиза по суті. Відповідно, не потрібно публікації відомостей про заявку, не існує відкладальних термінів.
В) Відносно корисної моделі проводиться єдина експертиза, що включає формальну експертизу та встановлення того, чи відноситься заявлене рішення до технічних рішень, охоронюваним в якості корисної моделі. Відповідність моделі умовам патентоспроможності не перевіряється. Патент видається без перевірки цих умов, однак заявник і треті особи мають право клопотати про проведення інформаційного пошуку для визначення рівня техніки, у порівнянні з яким може оцінюватися патентоспроможність моделі.
Третя стадія: рішення про видачу патенту. Дане рішення приймається у разі позитивного результату проведених експертиз.
Четверта стадія: реєстрація об'єкта патентних прав і видача патенту. На підставі рішення про видачу патенту об'єкт патентних прав вноситься відповідно до державних реєстрів винаходів, корисних моделей чи промислових зразків, за умови сплати заявником патентного мита. При несплаті патентного мита і відсутності публічної пропозиції укласти договір про відчуження патенту, заявка на видачу патенту вважається відкликаною.
П'ята стадія: публікація відомостей. Роспатент публікує відомості про видачу патенту, які включають ім'я автора, ім'я або найменування патентовласника, назва і формулу винаходу або корисної моделі чи перелік істотних ознак промислового зразка та його зображення. Після публікації будь-яка особа має право ознайомитися з документами заявки і звітом про інформаційному пошуку.
Припинення дії патенту. Протягом терміну його дії патент може бути визнаний недійсним повністю або частково (зокрема, у разі невідповідності об'єкта умовам патентоспроможності) на вимогу будь-якої особи. Дія патенту може бути припинено достроково за заявою патентовласника або при несплаті мита за підтримку патенту в силі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Отримання патенту. Реєстрація об'єкта патентних прав "
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  отримання свідоцтва про неї власник товарного знака набуває виключне право користуватися і розпоряджатися товарним знаком. Він має право забороняти іншим особам використовувати цей знак. Практичне значення виключного права на товарний знак полягає не тільки в тому, що його власник може забороняти використання цього знака іншим особам, а й у тому, що він отримує можливість
 2. § 9. Комерційна концесія
  отриманих від правовласника виключних прав і здійснюючи певні операції із споживачами, самостійно набуває права і особисто несе обов'язки за цими угодами. У договорі ж доручення права і обов'язки по угоді, зробленої повіреним, виникають безпосередньо у довірителя (п. 1 ст. 971 ЦК). Оскільки за договором комісії угоди відбуваються комісіонером від свого імені по
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  отримання та зберігання інформації і т.д. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 455 Всі ці заходи є проявом існуючого в рамках абсолютного правовідносини суб'єктивного цивільного права комерційної організації, а також і інших підприємців, на безпеку підприємницької діяльності. Перехід
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  отримана, вона розподіляється між членами об'єднання. І в Німеччині, і у Франції діють установи. До установам відносяться різні організації, створені на основі відокремлення чужого майна, переданого в посадова управління під умовою дотримання цілей установи. Усі юридичні особи та індивідуальні підприємці можуть здійснювати свою діяльність після реєстрації
 5. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  отриманням ліцензіатом доходів від реалізації продукту. Виплати у вигляді роялті можуть обчислюватися у вигляді відрахувань від продажів за фіксованою ставкою, але при цьому однією з умов договору може бути виплата неповернутих авансу, який погашається за рахунок роялті. Якщо сума авансу досить велика, то його відмінність від паушального платежу стає дещо примарним * (900). Термін і територія
 6. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  отримання доходів і т.д. З іншого боку, завданням авторського права вважається створення умов для широкого використання творів в інтересах суспільства. Іншими словами, підвищення рівня охорони прав авторів в жодному разі не повинно перешкоджати використанню їх творів з метою освіти і освіти або служити перешкодою в прагненні найширшої аудиторії читачів, глядачів,
 7. § 2. Суб'єкти патентного права
  отриманого результату. Робота може бути розпочата однією особою, продовжена іншим, а завершена третім. Не є обов'язковою ознакою співавторства робота в одному місці. Співавтори можуть бути віддалені один від одного на тисячі кілометрів, але якщо між ними налагоджений регулярний і ефективний обмін отриманими результатами, це не заважає їм стати співавторами тієї чи іншої розробки. Іншими словами,
 8. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  отриманим шляхом використання запатентованого способу за відсутності доказів зворотного. Аналогічна презумпція встановлена щодо використання пристрою, при експлуатації якого відповідно до його призначення автоматично здійснюється запатентований спосіб. Всі зазначені дії можуть відбуватися лише самим патентовласником, що виражає позитивну сторону
 9. § 2. Правова охорона селекційного досягнення
  отриманням у нового сорту того чи іншого корисного властивості або якості, а й над проблемою в цілому, що складається в отриманні охраноспособностью результату селекції. Крім того, не можна скидати з рахунків ту обставину, що термін виведення нового сорту або породи може бути досить тривалим, а в окремих випадках - охоплювати кілька поколінь людей. Нарешті, необхідно враховувати, що в
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  отримання 5% перепродажной ціни. * (178) Про це див. докладніше: Гаврилов Е.П. Радянське авторське право. Основні положення. Тенденції розвитку. М., 1984. С. 196-203; Савельєва І.В. Правове регулювання відносин у галузі художньої творчості. М., 1986. С. 105-111; Ікло Н.Л. Охорона інтересів сторін за авторським договором. Красноярськ, 1987. С. 12-16; Юрченко А.К. Видавничий договір.
© 2014-2022  yport.inf.ua