Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 91. Поняття шлюбу


Шлюб є найдавнішим встановленням, прошедшим різні фази розвитку, але завжди служили для регулювання статевих стосунків між чоловіками і жінками і створення потомства. Цю ж функцію шлюб мав і в римському праві.
Рід, консорціум і патріархальна сім'я агнатов під владою pater familias представляли собою широкі спільності, що містять велику кількість чоловіків і жінок, здатних вступати в шлюбні відносини. Так як всі ці спільності були екзогамний, в шлюбний союз можна було вступити лише з представником іншої такої спільності. Крім того, при кожному вступі в шлюб висувалися й інші умови, серед яких одним з основних була вимога засновувати шлюб на моногамних засадах, бо з найдавніших часів римляни визнавали тільки союз одного чоловіка і однієї жінки. Такі союзи, постійні й ув'язнені законним чином, іменувалися шлюбом, або justae nuptiae (matrimonium justum). Таким чином, з найдавніших часів римський шлюб визначався як біологічний, егзогамний, моногамний, тривалий або довічний союз між чоловіком і жінкою і був заснований на правових установленнях.
Це було відображено і в визначеннях шлюбу, що містяться в римських юридичних джерелах: nuptiae sunt conjuctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio (121), шлюб - це союз чоловіка і дружини , об'єднання усього життя, зв'язок права божественного і людського. В тому ж сенсі шлюб був визначений і так: nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio, individuam consuetudinem vitae continens (122), шлюб - це союз чоловіка і дружини, заснований на спільного життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 91. Поняття шлюбу "
 1. § 1. Поняття та ознаки шлюбу
  поняття шлюбу є сімейно-правовим і, отже, Цивілістичному поняттям. Тому при визначенні шлюбу не можна використовувати не має цивілістичного змісту поняття "союз" * (255). По-друге, будучи станом, а не дією, союз не може ні полягати, ні визнаватися недійсним, тоді як шлюб укладається (ст. 10 СК) і може бути визнаний недійсним (ст. 27 СК)
 2. § 2.БРАК
  шлюбу. Сім'я утворюється за допомогою шлюбу. Шлюб визначається римським юристом Модестін як «союз чоловіка і дружини, з'єднання усього життя, спільність божественного і людського права» (D.23. 2. 1.). Це ідеалістичне визначення шлюбу не відповідало дійсному стану: навіть у класичну епоху, коли римське право досягло найвищого розвитку, жінка далеко не була рівноправним
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитя ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 5. § +2. Цивільна дієздатність громадян
  поняття і не призводить примірного переліку таких угод. Оскільки дрібна побутова угода являє собою подвійне оціночне поняття, при кваліфікації тієї чи іншої угоди ролі дрібної побутової належить керуватися трьома основними критеріями - вартісним, сутнісним і віковим, а саме: дрібна (незначна) ціна угоди; наявність у угоди побутового характеру (вона повинна
 6. § 3. Право спільної сумісної власності
  шлюбу; б) селянського (фермерського) господарства, що належить його членам на праві спільної власності. Крім цих двох випадків, прямо зазначених у Кодексі, можна назвати ще два, передбачених іншими законами. У початковій редакції ст. 2 Федерального закону "Про приватизацію житлового фонду в Російській Федерації" * (992) житлові приміщення могли передаватися у спільну власність
 7. § 3. Права користування житловими приміщеннями
  поняття члена сім'ї, до якого тепер належать діти, батьки і чоловік власника (п. 1 ст. 31 ЖК). Інші родичі, непрацездатні утриманці, а у виняткових випадках - інші громадяни, можуть бути визнані членами сім'ї власника, якщо були вселити останнім в якості членів родини. Таким чином, для вселення таких осіб як членів сім'ї потрібна згода власника.
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 9. § 3. Управління багатоквартирними будинками
  поняття "орган управління багатоквартирним житловим будинком" і визначає способи управління. Правда, ці питання чомусь вирішуються в різних частинах ЖК, а саме: в гол. 6 "Спільне майно власників приміщень у багатоквартирному будинку. Загальні збори таких власників" (ст. 44-48) і в розд. 8 "Управління багатоквартирними будинками" (ст. 161-165 ЖК). Загальні збори власників приміщень у
 10. § 1. Поняття і принципи сімейного права
  поняттям "сімейне право" охоплюються елементи змісту різних сімейних правовідносин, наприклад право чоловіка на вибір роду занять і професії, право дитини на спілкування з батьками та іншими родичами, право непрацездатного і нужденного усиновителя на одержання утримання від усиновленого та т.д. По-третє, сімейне право виступає як галузі юридичної науки,
© 2014-2022  yport.inf.ua