Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 87. Поняття сімейного права. Status familiae


Крім викладу правового становища (status) римських громадян, латинів, пригорнув, рабів, вільновідпущеників, у відділі приватного права (jus quod ad personas pertinet), юрист Гай виклав і питання відносин між особами sui juris та особами alieni juris: sequitur de jure personarum alia divisio. Nam quaedam personae sui juris sunt, quaedam alieno juri sunt subjectae (113). Виклад відносин між особами sui juris та особами alieni juris охоплювало в основному три групи питань: по-перше, питання відносин між чоловіком і дружиною (шлюбне право), по-друге, питання відносин між батьком як носієм patria potestas і дітьми, т. е . особами, які перебувають під patria potestas (батьківське право), по-третє, питання відшкодування не досягли дієздатності особам sui juris, які, у зв'язку з віком, статтю або психічними, моральними чи фізичними вадами, були повністю або частково недієздатними (опікунські і піклувальні право).
Встановлення шлюбного, батьківського, опікунської і опікунської права становили зміст викладу римських юристів при вивченні правового становища осіб з точки зору їх становища в сім'ї, або з точки зору їх сімейного статусу (status familiae). Згідно з приписами римського права, status familiae, або становище осіб в сім'ї, крім status civitatis і status libertatis, мало надзвичайне значення для затвердження право-та дієздатності римських громадян. Тому розгорнуті правила організації сім'ї і взаємин її членів представляли собою особливу гілку римського приватного права і вивчалися під найменуванням "сімейного права". Згідно з цим, римське сімейне право являло собою зібрання правових положень, що регулюють відносини у римській сім'ї, а саме: відносини між чоловіком і дружиною, відносини між батьком (pater familias) та особами alieni juris, а також відносини між опікуном (tutor) або піклувальником (curator) та їх підопічними (pupilli).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 87. Поняття сімейного права. Status familiae "
 1. 15. ПРАВОЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ правоздатності
  сімейний статус (не тільки зменшення, а й розширення правоздатності). Обмеження правоздатності - применшення громадянської честі: - intestabilitas - застосовувалася до обличчя, яке було свідком або вагарем при вчиненні цивільної угоди, а потім відмовлялося підтвердити факт такої угоди або її зміст. Пізніше вражала осіб, винних у складанні або розповсюдженні пасквілів.
 2. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  поняття в точному його значенні римське право не знало. Однак застосовувалася ним стосовно індивідів категорія стану (caput) практично означала правоздатність, а диференціація правової самостійності з урахуванням віку та деяких інших факторів приховувала за собою дієздатність. Правовий стан і його види. Суб'єкт права в Стародавньому Римі-це не просто людина, а передусім
 3. § 5. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНУ
  поняття capitis-deminutio minima підводили 1та припинення patri1a potestas з волі paterfamilias шляхом емансипації, хоча насправді тут спостерігалося розширення правосуб'єктності. Майнові права самостійного особи, сделавшегося підвладним, ставали правами paterfamilias. Що ж стосується обов'язків, то претор на догоду кредиторам виходив з того, як якби обмеження
 4. § 1. Поняття «особи» і правоздатності
  сімейний стан. З точки зору status libertatis 1, розрізнялися вільні і раби, з точки зору status civitatis, - римські громадяни і інші вільні особи (латини, перегріни); з точки зору status familiae, - самостійні (sui iuris) батьки сімейств (patres familias) і підвладні будь-якого paterfamilias (особи alieni iuris, «чужого права»). Таким чином, повна правоздатність
 5. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  сімейний статус і відносини споріднення (п. 2 ст. 21, ст. 1073, 1074, 1088, 1142-1145 ЦК), наявність спеціального ознаки (ст. 23 ЦК) і багато інших. Громадянська правосуб'єктність громадян. Громадяни - це "природні" суб'єкти: їх поява в цивільному обороті і вибуття з нього предрешают природно-біологічні процеси народження і смерті, а не юридичні процедури. Зрозуміло, закон,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 9. 4.1. Визначення і зміст адміністративно-правового статусу
  поняттям самого суб'єкта права. Як зазначав С. С. Алексєєв: «Суб'єкти права - це особи, що володіють правосуб'єктністю, тобто громадяни, організації, громадські утворення, які можуть бути носіями прав і обов'язків, приймати участь у правовідносинах »1. При цьому слід відрізняти суб'єкта права від суб'єкта правовідносин. Суб'єкт права має потенційну здатність вступати в
 10. 7 ПРАВОЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ правоздатності
  сімейного стану - для розмежування самостійних глав сімейств і підвладних осіб. Основною господарською одиницею виступала сім'я, яку очолював голова сімейства. Тільки за наявності всіх трьох статусів особа визнавалося суб'єктом римського права, тобто могло від свого імені здійснювати права і нести обов'язки. За різних причин особа могла втратити один із статусів. У даній
© 2014-2022  yport.inf.ua