Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

38. Порука

За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов'язання повністю або в частині. Договір поруки може бути укладений також для забезпечення зобов'язання, яке виникне в майбутньому. Договір поруки повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору поруки.
Відповідальність поручителя. При невиконанні або неналежному виконанні боржником забезпеченого порукою зобов'язання поручитель і боржник відповідають перед кредитором солідарно, якщо законом або договором поруки не передбачено субсидіарну відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, як і боржник, включаючи сплату відсотків, відшкодування судових витрат по стягненню боргу та інших збитків кредитора, викликаних невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання боржником, якщо інше не передбачено договором поруки.
Права поручителя, який виконав зобов'язання. До поручителя, який виконав зобов'язання, переходять права кредитора по цьому зобов'язанню і права, що належали кредитору як заставодержателю, в тому обсязі, в якому поручитель задовольнив вимогу кредитора. Поручитель також вправі вимагати від боржника сплати відсотків на суму, виплачену кредитору, і відшкодування інших збитків, понесених у зв'язку з відповідальністю за боржника.
Порука припиняється:
1) з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни цього зобов'язання, що тягне збільшення відповідальності або інші несприятливі наслідки для поручителя, без згоди останнього ;
2) з перекладом на іншу особу боргу по забезпеченому поручительством зобов'язанню, якщо поручитель не дав кредитору згоди відповідати за нового боржника;
3) якщо кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем;
4) після закінчення зазначеного в договорі поруки строку, на який воно дано.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 38. Порука "
 1. Стаття 362. Форма договору поруки
  Договір поруки повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору
 2. Стаття 367. Припинення поруки
  1. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни цього зобов'язання, що тягне збільшення відповідальності або інші несприятливі наслідки для поручителя, без згоди останнього. 2. Порука припиняється з перекладом на іншу особу боргу по забезпеченому поручительством зобов'язанню, якщо поручитель не дав кредитору згоди
 3. Стаття 361. Договір поруки
  За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов'язання повністю або в частині. Договір поруки може бути укладений також для забезпечення зобов'язання, яке виникне в
 4. До статті 361 ГК РФ ("Договір поруки").
  Положень, встановленими ст. 361-367 ГК РФ, кореспондують приписи ст. 74 НК РФ про поручительство в податкових
 5. Стаття 103. Особиста порука
  1. Особиста порука полягає у письмовому зобов'язанні заслуговує на довіру особи про те, що воно ручається за виконання підозрюваним або обвинуваченим зобов'язань, передбачених пунктами 2 і 3 статті 102 цього Кодексу. 2. Обрання особистого поручительства в якості запобіжного заходу допускається за письмовим клопотанням одного або декількох поручителів за згодою особи, щодо
 6. Припинення поруки
  . Зобов'язання поручителя припиняється з тих самих підстав, що й інші зобов'язання. Так, воно може бути новіровано угодою кредитора та поручителя (ст. 414 ЦК) або прощено кредитором поручителю (ст. 415 ЦК). Існує також ряд спеціальних підстав припинення поруки. Акцессорность поручительства передбачає його припинення внаслідок припинення забезпеченого нею
 7. Стаття 363. Відповідальність поручителя
  1. При невиконанні або неналежному виконанні боржником забезпеченого порукою зобов'язання поручитель і боржник відповідають перед кредитором солідарно, якщо законом або договором поруки не передбачено субсидіарну відповідальність поручителя. 2. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, як і боржник, включаючи сплату відсотків, відшкодування судових витрат по
 8. Стаття 173. Порука
  1. У цьому Законі під поручительством розуміється одностороння обов'язок особи, яка дала поручительство за боржника, відповідати за виконання останнім усіх його грошових зобов'язань перед кредиторами, а також обов'язки по сплаті обов'язкових платежів до бюджетів та позабюджетні фонди. Порука за зобов'язаннями боржника може бути дано Російською Федерацією,
 9. 15.4. Порука
  За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім свого зобов'язання повністю або в частині (ст. 361 ЦК РФ). Порука забезпечує виконання головного зобов'язання, укладеного між кредитором і боржником. Підставою для укладення договору поруки є основний договір, укладений між кредитором і боржником.
 10. 6. Припинення зобов'язання з договору поруки
  Припинення поруки може мати місце як за загальним, так і за спеціальними підставами. Наприклад, порука припиняється, якщо кредитор і поручитель ухвалять рішення про новації, тобто про заміну зобов'язання з поруки, що існувало між ними, іншим зобов'язанням, передбачає інший предмет або спосіб виконання (ст. 414 ЦК). Спеціальні підстави припинення поручительства
 11. Поняття поручительства
  . Порука являє собою охоронне зобов'язання, в силу якого поручитель повинен вчинити на користь кредитора ті дії, до вчинення яких зобов'язаний боржник, який відповідає за порушення зобов'язання, як-то: відшкодувати збитки, судові витрати по стягненню боргу, сплатити неустойку, відсотки за порушення грошового зобов'язання і т.д., а кредитор має право вимагати від нього
 12. § 5. Порука
  § 5.
© 2014-2022  yport.inf.ua