Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Припинення зобов'язання з договору поруки

Припинення поруки може мати місце як за загальним, так і за спеціальними підставами. Наприклад, порука припиняється, якщо кредитор і поручитель ухвалять рішення про новації, тобто про заміну зобов'язання з поруки, що існувало між ними, іншим зобов'язанням, передбачає інший предмет або спосіб виконання (ст. 414 ЦК).
Спеціальні підстави припинення поручительства описані в ст. 367 ГК. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання (п. 1 ст. 367 ЦК). Справедливість даної підстави очевидна в силу акцессорного характеру зобов'язання з договору поруки. Порука припиняється у разі зміни забезпечуваного зобов'язання, що тягне збільшення відповідальності або інші несприятливі наслідки для поручителя, без згоди останнього (п. 1 ст. 367 ЦК). До обставин, що тягне такі зміни, можуть бути віднесені різні факти. Так, судова практика відносить до них підвищення в односторонньому порядку розміру процентної ставки за користування кредитом, вироблене кредитором на підставі кредитного договору, що народив зобов'язання позичальника щодо повернення боргу, забезпечене порукою (1).
---
(1) Див: п. 6 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 20 січня 1998 р. N 28 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням арбітражними судами норм Цивільного кодексу Російської Федерації про поручительство".
Порука припиняється з перекладом на іншу особу боргу по забезпеченому поручительством зобов'язанню, якщо поручитель не дав кредитору згоди відповідати за нового боржника (п. 2 ст. 367 ЦК). Дане підставу обумовлено тим, що поручитель ручається за конкретного боржника, а умова про особу, за яке поручився боржник, є в договорі поруки істотним. Доречно нагадати, що в абсолютній більшості випадків поручитель набуває договір поруки на підставі угоди з конкретним боржником про надання послуг поручителя.
Порука припиняється, якщо кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем (п. 3 ст. 367 ЦК). Відмова кредитора від прийняття належного виконання є простроченням кредитора. Тому поручитель, як і боржник, має право при відмові кредитора від прийняття належного виконання стягнути з прострочив кредитора збитки (п. 2 ст. 406 ЦК).
Порука припиняється після закінчення зазначеного в договорі поруки строку, на який воно дано (п. 4 ст. 367 ЦК). Зазначений термін вважається терміном дії договору поруки і може бути визначений проміжком або моментом часу. У тих випадках, коли договір поруки не містить умов щодо терміну дії поручительства, воно припиняється, якщо кредитор протягом року з дня настання терміну виконання забезпеченого порукою зобов'язання не пред'явить позов до поручителя. Коли термін виконання основного зобов'язання не зазначений і не може бути визначений або коли він визначений моментом вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позов до поручителя протягом двох років з дня укладення договору поруки (п. 4 ст. 367 ЦК). Зазначені в п. 4 ст. 367 ГК терміни, протягом яких кредитор має право пред'явити позов до поручителя, є пресекательнимі (1).
---
(1) Внаслідок цього виключається сама можливість переходу до поручителя від кредитора права вимоги до боржника з пропущеним строком позовної давності, яку допускають деякі автори (див., наприклад: Бєлов В.А. Указ. соч. С. 61).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Припинення зобов'язання з договору поруки "
 1. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  припиненням повноважень міської Думи. Завдання Рахункової палати: аналіз обгрунтованості дохідних і видаткових статей проекту бюджету міста, організація і здійснення контролю за виконанням дохідних і видаткових статей бюджету міста (у тому числі цільових бюджетних фондів) за обсягами, структурою та цільовим призначенням; зовнішня перевірка звітів про виконання бюджету міста; контроль за
 2. § 3. Виконання зобов'язань
  припиненню правовідносини. У підприємницькій сфері закон порівняно рідко, але також допускає можливість односторонньої відмови від зобов'язання. Так, п. 4 ст. 5 Закону «Про поставки продукції для федеральних державних потреб» від 13 грудня 1994 [2] встановлює, що державний замовник має право відмовитися від продукції, виробленої за державним контрактом, за умови
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  припинення застави. Заставодержатель відповідає за повну чи часткову втрату або пошкодження переданого йому предмета застави тільки за наявності підстав, що передбачають відповідальність за невиконання зобов'язання. При цьому тягар доведення наявності підстав, які звільняють його від відповідальності, лежить на заставоутримувачі. Якщо заставодержателем є підприємець, то його звільняє
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  припинення видаткових операцій за рахунком у межах, зазначених у документі про накладення арешту. Правом зупиняти операції по банківських рахунках підприємців наділені, наприклад, податкові органи. Так, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» начальник органу податкової поліції або його заступник вправі «. Зупиняти операції платників податків по рахунках
 5. § 6. Комісія
  припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини з субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії. Комітентом може виступати як громадянин, так і юридична особа. При цьому для юридичних осіб єдиним критерієм, що обмежує можливість укладення ними договору комісії, є наявність спеціальної
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  припиненню банківської діяльності кредитної організації Загальна цивільна правоздатність кредитних організацій має свої особливості. Крім тих операцій, які Законом віднесені до банківських операцій, кредитні організації можуть здійснювати й інші, небанківські, операції. Останні, як випливає із змісту ч. 2 ст. 5 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», можуть
 7. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  припинення договору довірчого управління грошові кошти та отримані на них доходи виплачуються засновнику управління або зазначеній ним особі - вигодонабувачу (бенефіціару). Правила, встановлені в частині другій ДК РФ для відносин, що виникають з договору довірчого управління майном (Гл. 53 «Довірче управління майном», ст. 1012-1026), повинні застосовуватися з
 8. § 2. Правове становище публічних утворень
  припинення (наприклад, ст. 238-243 ЦК) права власності 2) порядку управління власністю, функції щодо здійснення якого від імені Російської Федерації і її суб'єктів покладені на органи та особи, зазначені в п. 1 ст. 125 ГК, а від імені муніципальних утворень - на органи місцевого самоврядування та особи, зазначені у п. 2 ст. 125 ГК (абз. 1 п. 5 постанови Пленуму Вищого
 9. § 1. Юридико-фактичні підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків
  припинення цивільних прав та обов'язків служать юридично значимі факти. Юридично значущим називається факт, який (один або разом з іншими) викликає правовий наслідок, тобто виникнення, зміну або припинення суб'єктивних прав і обов'язків * (499). Так, заподіяння шкоди іншій особі обумовлює виникнення деліктного зобов'язання; поступка вимоги призводить до його
 10. § 2. Поняття і основні види угод
  припинення цивільних прав та обов'язків, тобто на викликання правового наслідки. За допомогою угод суб'єкти цивільного права встановлюють, змінюють або припиняють свої цивільні права та обов'язки за своєю вираженою зовні волі і в своєму інтересі (абз. 1 п. 2 ст. 1 ЦК). Необхідною частиною будь-якої угоди служить волевиявлення, тобто вираз приватної волі викликати певне правове
© 2014-2022  yport.inf.ua