Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

2. Постійний комітет ВЗНП

Постійний комітет ВЗНП - орган презідіального типу, досить типове породження соціалістичної концепції організації влади. Ідея поєднання виробничих обов'язків з депутатською діяльністю в КНР, так само як і в інших соціалістичних країнах, призвела до дуже короткочасного функціонуванню ВЗНП як колегіального органу (дві-три тижні в році, близько чотирьох місяців за п'ять років), що зумовило появу більш вузької колегії , що здійснює цілий ряд повноважень ВЗНП. Формально це відбувається "в період між сесіями", але з урахуванням тривалості сесій слід було б вказати, що в основному. Це явище - один із соціалістичних "перевертнів".
ПК ВЗНП обирається ВЗНП, перед ним відповідальний і йому підзвітний. До складу ПК ВЗНП входять: Голова, заступники Голови, начальник секретаріату і члени. У ньому має складатися "відповідне число" представників нечисленних національностей. Знаходження у складі ПК ВЗНП несумісне зі службою в державних адміністративних органах, органах суду і органах прокуратури. Водночас Конституція не вимагає, щоб до складу ПК ВЗНП входили лише депутати ВЗНП, більше того, з ряду її формулювань можна з упевненістю зробити зворотний висновок.
Голова та заступники Голови ПК ВЗНП можуть займати ці посади не більше двох термінів поспіль. Вони разом з начальником секретаріату утворюють Раду Голови, який займається "важливою поточною роботою" ПК ВЗНП.
Повноваження ПК ВЗНП вельми обширні, і перелік їх також відкритий, так як ВЗНП може покласти на нього "та інші функції". Можна виділити власні повноваження Постійного комітету ВЗНП і виконувані їм повноваження ВЗНП.
До власних повноважень Постійного комітету ВЗНП відносяться: давати тлумачення Конституції, приймати і змінювати закони (крім віднесених до ведення ВЗНП), давати тлумачення законів, контролювати роботу Державної ради, Центральної військової ради, Верховного народного суду і Верховної народної прокуратури, скасовувати акти органів державної влади провінційного рівня, що суперечать Конституції, законам і адміністративним актам, приймати рішення про загальну або часткову мобілізацію в країні, про ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів, так само як деякі інші повноваження, в тому числі традиційні повноваження глави держави (призначення і відгук повноважних представників в іноземних державах, нагородження орденами і присвоєння почесних звань, помилування).
"У період між сесіями ВЗНП", діючи замість нього, ПК ВЗНП вносить часткові зміни і доповнення до законів, прийняті ВЗНП, стверджує запропоновані Державною радою поправки до планів народногосподарського і соціального розвитку, державному бюджету в ході їх виконання; призначає і зміщує міністрів, голів комітетів, головного ревізора та начальника секретаріату за поданням Прем'єра Державної ради, за поданням Голови Центральної військової ради призначає і зміщує його членів, приймає рішення про оголошення війни у ??разі, якщо країна піддасться озброєному нападу, або в разі необхідності виконання міжнародних договірних зобов'язань за спільною обороні від агресії.
ПК ВЗНП обирається на п'ять років, так само як і ВЗНП, але повноваження його складу припиняються лише з обранням його нового складу новообраним ВЗНП.
Порядок діяльності регулюється Регламентом Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників 1987 р. і Регламентом діяльності осіб, складових Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників 1993
Чергові засідання Постійного комітету проводяться один раз на два місяці, а за особливих обставин проводяться позачергові засідання. Скликаються засідання Головою ПК ВЗНП, який ними сам керує або доручає це своєму заступникові. За сім днів до засідання осіб, які входять до складу ПК, повідомляють про день відкриття засідання та головних питаннях, пропонованих для обговорення на засіданні. Кворум складає більше половини складу цього органу.
На засіданні присутні відповідальні особи Державної ради, Верховного народного суду і Верховної народної прокуратури, а також голови, заступники голів, члени, радники спеціальних комісій ВЗНП, відповідальні працівники міністерств, голови постійних комітетів зборів народних представників провінцій , автономних районів, міст центрального підпорядкування (або по одному з їхніх заступників). У необхідних випадках можуть бути запрошені деякі депутати ВЗНП.
Регламент діяльності членів ПК ВЗНП встановлює, що особи, які входять до складу Постійного комітету, повинні, зокрема, відстоювати корінні інтереси і спільну волю народу всієї країни, рішуче дотримуватися системи зборів народних представників, повинні докладати зусиль для вивчення теорії будівництва соціалізму з китайською специфікою, досконально знати Конституцію і закони, оволодівати знаннями, необхідними для здійснення своїх повноважень, баласти чесність і непідкупність. Цікаво, що всі права членів ПК ВЗНП в цьому акті викладені як обов'язки: обов'язок брати участь у засіданнях, виступати, голосувати і т. д. У випадку серйозного порушення Регламенту вони повинні виступити на засіданні з самокритикою в присутності Голови ПК ВЗНП, який, очевидно, порушити Регламент не може за визначенням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Постійний комітет ВЗНП "
 1. 4. Державна рада
  постійне бюро Державної ради. Прем'єр скликає засідання Державної ради і його постійного бюро та головує на них. Конституція в ст. 92 встановила відповідальність і підзвітність Державної ради щодо ВЗНП і ПК ВЗНП. Особливості правового та фактичного статусу цього органу визначаються тим, що він часто виступає "в парі" з ЦК КПК, точніше, рішення ЦК
 2. 3. Голова КНР
  комітетом Всекитайських Зборів народних представників і Головою Китайської Народної Республіки, що обираються Всекитайських зборів народних представників. Таким чином, глава держави в нашій країні колегіальний "(Лю Шао-ци. Про проект Конституції Китайської Народної Республіки. - Конституція Китайської Народної Республіки. Пекін, 1954. С. 46). Юридична конструкція інституту
 3. Система державних органів КНР
  постійно. Це явище - один із соціалістичних "перевертнів". Постійний комітет ВЗНП обирається ВЗНП і йому підзвітний. До його складу входять: голова, заступник голо-теля, начальник секретаріату і члени Постійного комітету ВЗНП. Чергові засідання Постійного комітету проводяться один раз на два місяці. Кворум складає більше половини складу цього органу. Постійний комітет
 4. Конституція КНР 1954
  комітету оборони . У його функції входив також скликання Верховних державних нарад, які виробляли пропозиції "щодо важливих державних питань". Адміністративна рада замінювався Державною радою - центральним урядовим органом, який відав у повному обсязі всіма галузями управління країни. В повноваження вищих органів незабаром після прийняття Конституції довелося внести
 5. Стаття 48. Оскарження рішень Дисциплінарного комітету
  комітету в Раду директорів протягом десяти днів з дня отримання копії виписки з протоколу засідання Дисциплінарного комітету. 2. Скарга на рішення Дисциплінарного комітету подається до Ради директорів, який зажадає матеріали справи з Дисциплінарного
 6. Стаття 71. Неповага до Дисциплінарного комітету
  комітету, пов'язане з перешкоджанням здійсненню дисциплінарного провадження, невиконанням рішення Дисциплінарного комітету, погрозами і образами на адресу членів Дисциплінарного комітету, сполученням або розповсюдженням інформації, що не відповідає дійсності, про діяльність Дисциплінарного комітету тягне за собою накладення штрафу в розмірі 500 мінімальних розмірів оплати праці або
 7. 2. КОНТРОЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ: ЗВІТИ УРЯДУ І ЙОГО ЧЛЕНІВ
  комітетом ВЗНП і підзвітний йому. Але такі норми часто залишаються мертвою буквою, бо реально парламентської відповідальності в соціалістичних країнах не існує, а підзвітність якщо і реалізується, то в основному декоративно. З демократичних конституцій, що встановлюють принцип парламентської підзвітності уряду, можна назвати японську. Згідно з її ст. 72 «Прем'єр-міністр як
 8. Стаття 18. Обрання комітету кредиторів
  комітету кредиторів за пропозицією уповноважених органів. За рішенням зборів кредиторів повноваження комітету кредиторів можуть бути припинені достроково. 2. Вибори комітету кредиторів здійснюються кумулятивним голосуванням. При обранні комітету кредиторів кожен конкурсний кредитор і кожен уповноважений орган володіють числом голосів, що дорівнює розміру його вимоги в рублях, помноженому
 9. Судова система
  постійного комітету зборів народних представите-лей. Законодавство орієнтує органи прокуратури на зв'язок з масами в процесі своєї діяльності, вивчення реальних фактів. Стаття 7 Закону рекомендує прокурорам "не дуже довірятися усним показаннями ", категорично забороняє отримання письмових зізнань з примусу і вимагає" правильно розрізняти і вирішувати протиріччя між нами
 10. Додаток 9 Рішення Дисциплінарного комітету у скороченій формі
  комітету СРО від "__" ___200__г. Були присутні: члени Дисциплінарного комітету А, В, С Запитання: розгляд справи про ненадання звітності за 1 і 2 квартал 200__ р. за дорученням Ради директорів СРО. Рішення: відповідно до ст. 45, 62 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО за допущені неодноразові порушення термінів надання у звітності, встановлених рішенням
 11. 3. Відгук
  постійний комітет повітового зборів за підписами не менше 30 виборців даного виборчого округу. Депутат має право усно на зборах або письмово викласти свою думку про висунутих причини відкликання. Обидва документи розсилаються виборцям, після чого постійний комітет направляє відповідальних працівників для керівництва голосуванням. Для відкликання необхідні голоси більше половини виборців
 12. Стаття 37. Збудження дисциплінарного провадження
  комітету або до Правління Організації. 2. Рішення про порушення дисциплінарного провадження та призначення засідання Дисциплінарного комітету приймається Головою Дисциплінарного комітету. 3. Рішення Голови Дисциплінарного комітету про порушення дисциплінарного провадження приймається у вигляді розпорядження і підлягає доведенню до відома учасників дисциплінарного провадження в
 13. 8. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І УСТАНОВ, ПРИЗНАЧЕННЯ ЧИ ОБРАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ АБО УЧАСТЬ У цих процедур
  постійний комітет або рада тощо), що виконує повністю або частково функції глави держави, а заодно діючий замість верховного представницького органу в періоди між її сесіями. Останнім часом взяла гору тенденція поєднувати обидва інститути - одноосібний і колегіальний при тому, що одноосібний іноді за посадою є першим керівником колегіального. Так, Всекитайські
 14. Стаття 51. Рішення Ради директорів за результатами розгляду скарги
  комітету має право прийняти одне з таких рішень: 1) залишити рішення Дисциплінарного комітету без зміни; 2) скасувати рішення Дисциплінарного комітету повністю або частково і прийняти нове рішення у справі; 3) скасувати рішення Дисциплінарного комітету і направити справу на новий розгляд; 4) скасувати рішення Дисциплінарного комітету і припинити дисциплінарне провадження за
 15. 1. Виборчі права
  комітету ВЗНП про порядок проведення виборів депутатів від Народно-визвольної армії Китаю під Всекитайські збори народних представників і до місцевих зборів народних представників різних ступенів 1981 р. в редакції 1996 р. Значне одноманітність в регулюванні виборів в представницькі органи різних рівнів випливає з соціалістичного принципу єдності влади. Таким чином,