Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання, 2013 - перейти до змісту підручника

4. Споживачі реклами.

Споживачі реклами - особи, на залучення уваги яких спрямована реклама (ст. 3 Закону про рекламу). Дані суб'єкти не беруть участь в обороті рекламних робіт і послуг, однак навряд чи можливо виключати їх з числа суб'єктів рекламного ринку. За буквальним змістом споживачами - учасниками цивільного обороту є не тільки громадяни, але і переважна більшість господарюючих суб'єктів права - організацій.
Проводячи паралелі в оцінці понять "споживач" Законів про рекламу 1995 і 2006 рр.., Фахівці правомірно вважають чинне поняття більш широким і в той же час більш зрозумілим. Основною відмінністю обох понять є саме мета, яку переслідує реклама, - залучення уваги аудиторії до об'єкта рекламування (рекламний продукт) і, відповідно, формування або підтримка до нього інтересу і його подальше просування на ринку (1).
---
(1) Спектор Є.І. Указ. соч.
Варто нагадати, що під колишнє поняття "споживач реклами" підпадали юридичні або фізичні особи, до відома яких доводиться або може бути доведена реклама, наслідком чого є або може бути відповідне вплив реклами на них.
На думку деяких фахівців, права споживачів на належну рекламу обмежуються лише сферою розповсюдження комерційної реклами (1), що значно звужує рамки даного поняття. Вважаємо, що слід все ж виходити з общераспространітельного характеру рекламної інформації, не обмежуючись тільки її підприємницьким контекстом, тим більше що законодавство в цій частині не містить будь-яких винятків. Варто взяти до уваги також і зміна самого поняття "реклама" в частині адресації її невизначеному колу осіб та притягнення уваги до об'єкта рекламування, що неминуче тягне необхідні зміни в понятті "споживач".
---
(1) Таскаев А.В. Права споживачів на належну рекламу по цивільному праву Росії: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 10.
У цьому зв'язку справедливим виглядає думка Д.А. Копитіна, який вважає, що мета рекламного повідомлення - надати позитивний вплив на споживача реклами, що обумовлює високе значення прав і законних інтересів споживачів реклами не тільки для держави і суспільства, а й для самих рекламістів (1).
---
(1) Копитін Д.А. Указ. соч.
Як видно, в цьому виявляється публічний характер рекламних відносин, наприклад при поширенні соціальної реклами, замовником якої найчастіше є держава.
Просування та реалізація рекламованих товарів, робіт і послуг можливі тільки шляхом встановлення певних відносин між споживачем і рекламодавцем. На стадії поширення реклами між рекламодавцем і споживачем реклами виникає в ряді випадків правовий зв'язок (1).
---
(1) Там же.
У свою чергу, в споживчих відносинах інформація - один з критеріїв вибору споживачів. Тільки на підставі достовірної та повної інформації споживач може вибрати товар, який володіє всіма необхідними йому властивостями. Таким чином, з правом споживачів на інформацію пов'язано їх право на вибір.
Необхідна інформація - повна, достатня для споживача, що не має спеціальних знань про товар, інформація, яка створює у нього чітке уявлення про властивості товару і допомагає компетентно вибрати підходящий для нього товар.
Достовірна інформація - точний її відповідність дійсним властивостям товару. Таким чином, усні попередження продавця за відсутності письмових вказівок про особливі умови догляду за купленим товаром до уваги не приймаються.
На практиці досить часто питання захисту прав споживачів виникають саме у сфері реклами. Тому захист споживачів від неналежної реклами - одна з найважливіших завдань рекламного законодавства. Не володіючи спеціальними знаннями, багато громадян вибирають певні товари, послуги, а також продавця (виконавця) саме під впливом реклами.
При цьому невірне уявлення може складатися в результаті як повідомлення в рекламі неправдивих відомостей, так і отримання неповної інформації, коли важливі для споживача характеристики товару (роботи, послуги), суб'єкта і т.д. в рекламі відсутні (1).
---
(1) Див: Кирилова О.О. Захист прав споживачів: питання правового регулювання. М.: Діловий двір, 2012.
Введення споживача в оману щодо якого продукту (послуги) може бути викликано внаслідок некоректного перекладу тексту реклами. Коли рекламний текст перекладається з іноземної мови, такий переклад не повинен спотворювати зміст інформації. У відомій ситуації спотворення сенсу переданої інформації тягне цивільно-правову відповідальність підприємця перед споживачем, оскільки останній має право буде вимагати відшкодування заподіяної шкоди.
Наприклад, за допомогою розповсюдження інформації реалізується цінність інформації, що становить зміст реклами, інформації, поширюваної в якості спростування в порядку захисту від компрометуючої інформації та ін, а за допомогою обмеження її поширення - цінність інформації, що становить комерційну таємницю , інші види таємниці (1).
---
(1) Див: Башаратьян М.К. Інформація як об'єкт права і зміст права на інформацію / / Сучасне право. 2006. N 12.
Законодавство не передбачає можливості здійснення правомочності вимоги і правомочності на захист особисто споживачами реклами, а представляє її тільки представникам, зазначеним у Законі. У цьому зв'язку А.В. Таскаев вважає можливим внести відповідні зміни до Закону, надають споживачам реклами право самостійно або через уповноважених представників вимагати від рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами дотримання при розповсюдженні реклами вимог, встановлених рекламним законодавством (1).
---
(1) Таскаев А.В. Указ. соч.
Дані заходи значно підвищать гарантії своєчасності та ефективності захисту прав споживачів реклами, забезпечивши необхідний вибір засобів вирішення поставлених завдань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Споживачі реклами. "
 1. 2. Рекламопроизводитель.
  Рекламопроизводитель - це особа, яка здійснює повністю або частково приведення інформації в готову для розповсюдження у вигляді реклами форму. Рекламопроизводитель іменується звичайно також розробником реклами - це, як правило, особливі виробничо-творчі організації, які розрізняються як рекламні агентства повного і неповного циклу. --- Толкачов
 2. 13.6. Реклама
  споживачів в оману або завдати шкоди здоров'ю громадян, майну громадян або юридичних осіб, навколишньому середовищі або шкоди честі, гідності або ділової репутації зазначених осіб, а також зазіхає на суспільні інтереси, принципи гуманності та моралі. Реклама - розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і
 3. Рекламодавець.
  Споживачів відповідної реклами. --- Толкачов О.М. Указ. соч. С.
 4. Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу
  рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем законодавства про рекламу (неналежна реклама або відмова від контрреклами) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот
 5. Стаття 1212. Право, що підлягає застосуванню до договору за участю споживача
  споживача) захисту його прав, що надається імперативними нормами права країни місця проживання споживача, якщо мала місце хоча б одна з таких обставин: 1) укладенню договору передувала в цій країні оферта, адресована споживачеві, або реклама і споживач здійснив у цій же країні дії, необхідні для укладення договору; 2) контрагент споживача або
 6. Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу
  рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем законодавства про рекламу, за винятком випадків, передбачених частинами 2 - 4 цієї статті, статтями 14.37, 14.38, 19.31 цього Кодексу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від чотирьох тисяч до двадцяти тисяч рублів; на
 7. В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999
  споживачів. У ньому представлені відповідні правові матеріали або витяги з них, а також корисна інформація та цінні поради для споживачів. Наприкінці книги наведено повний текст Закону України "Про захист прав споживачів". Розраховано на широке коло
 8. А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006
  споживачів ". Структура посібника повністю відповідає загальнодержавному стандарту за спецкурсом" Захист прав споживачів ". Посібник докладно висвітлює всі питання, необхідні для вивчення предмета: права споживачів на належну якість товарів, робіт, послуг, на інформацію про виробника, захист прав споживачів при продажу товарів, а також при виконанні робіт та наданні послуг;
 9. А.А. Кирилова. Реклама та рекламна діяльність: проблеми правового регулювання, 2013

 10. Стаття 5 Договори для особистого користування
  споживчий договір) для цілей, які можуть розглядатися як що не торкаються його комерційної або іншої професійної діяльності, а також до договором на надання кредиту для тих же цілей. 2. Незважаючи на положення статті 3, здійснений сторонами вибір застосовного права не може мати своїм результатом позбавлення споживача захисту, що надається йому строго імперативними
 11. ДО ЧИТАЧІВ
  споживачів є інформування громадян про ті права, якими вони мають як споживачі. Тому підготовка Товариством захисту прав споживачів "Закон" довідкового посібника для всіх "Права споживачів в Україні" є досить актуальною. З 1992 р. Товариство захисту прав споживачів "Закон" (голова В. А. Андрющенко) безкоштовно надає юридичну та консультаційну допомогу
 12. Судовий захист прав споживачів
  споживачів у рамках чинного законодавства, є суд. Перед зверненням до суду бажано мати на руках необхідні копії документів (актів обстежень, документів, що підтверджують факт купівлі, договорів, заяв, претензій, відповідей і т. п.) (див. також с. 147-164 ЦІЄЇ книги). Позовна заява до суду допоможуть скласти в органах Державного комітету у справах захисту прав
 13. Громадські організації споживачів
  споживачів є в багатьох країнах світу. Міжнародна асоціація споживачів Consumers International знаходиться у Лондоні. Вона допомагає національним асоціаціям споживачів багатьох країн світу, координує їх діяльність щодо захисту прав та інтересів споживачів, видає щоквартально журнал "Consumer-21", в якому аналізує діяльність світового споживчого руху. У нашому
 14. Стаття 19.31. Порушення строків зберігання рекламних матеріалів
  рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем термінів зберігання рекламних матеріалів або їх копій, а також договорів на виробництво, розміщення або розповсюдження реклами, встановлених законодавством про рекламу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до десяти тисяч рублів;
 15. Освіта.
  споживачів наркотиків і наркоманів досить високий, хоча і дещо поступається середньому для популяції. У Санкт-Петербурзі в цілому спостерігається зниження наркоспоживання із зростанням освітнього рівня. Але серед всіх груп споживачів (зрідка пробували наркотики, колишніх і реальних активних споживачів) найбільшу питому вагу становлять особи з незакінченою вищою освітою *. *
 16. Стаття 14.38. Розміщення реклами на дорожніх знаках і транспортних засобах
  реклами та має схожість з дорожніми знаками, або розміщення реклами на знаку дорожнього руху, його опорі або будь-якому іншому пристосуванні, призначеному для регулювання дорожнього руху, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста
 17. Контрольні питання
  рекламу "? 20. Які загальні вимоги пред'являються до реклами? 21. Яка реклама є недобросовісною? 22. Яка реклама є недостовірною? 23. У чому полягають особливості реклами в радіо-і телепрограмах? 24. У чому полягають особливості реклами окремих видів товарів? 25. Як і в якому контексті вживається поняття "Інтернет" в російському
© 2014-2022  yport.inf.ua