Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

13.6. Реклама


Федеральний закон «Про рекламу» регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розміщення та розповсюдження реклами на ринках товарів, робіт, послуг (далі - товари) Російської Федерації, включаючи ринки банківських страхових та інших послуг , пов'язаних з користуванням грошовими коштами громадян (фізичних осіб) та юридичних осіб, а також ринки цінних паперів.
Цілями Закону є захист від недобросовісної конкуренції в галузі реклами, запобігання і припинення неналежної реклами, здатної ввести її споживачів в оману або завдати шкоди здоров'ю громадян, майну громадян або юридичних осіб, навколишньому середовищі або шкоди честі, гідності або діловій репутації зазначених осіб, а також зазіхає на суспільні інтереси, принципи гуманності та моралі.
Реклама - розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання, призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб , товарам, ідеям та починанням і сприяти реалізації товарів, ідей і починань;
Неналежна реклама недобросовісна, недостовірна, неетична, свідомо помилкова і інша реклама, в якій допущені порушення вимог до її змісту, часу, місця і способу розповсюдження, встановлених законодавством Російської Феде рації. Контрреклама - спростування неналежної реклами, поширюване в цілях ліквідації викликаних нею наслідків.
Реклама повинна бути распознаваема без спеціальних знань або без застосування технічних засобів саме як реклама безпосередньо в момент її подання незалежно від форми або від використовуваного засоби поширення.
Використання в рекламі об'єктів виняткових прав (інтелектуальної власності) допускається в порядку, передбаченому законодавством РФ.
Юридичні особи або громадяни - порушники законодавств ;) про рекламу несуть цивільно-правову відповідальність відповідно до законодавства РФ.
Особи, права та інтереси яких порушено внаслідок неналежної реклами, має право звернутися в установленому порядку до суду, арбітражного суду з позовами, в тому числі з позовами про відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду (т.е . неодержані доходи), про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та майну, компенсації морально шкоди, а також про публічне спростування неналежної реклами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.6. Реклама "
 1. Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу
  рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем законодавства про рекламу (неналежна реклама або відмова від контрреклами) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот
 2. Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу
  рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем законодавства про рекламу, за винятком випадків, передбачених частинами 2 - 4 цієї статті, статтями 14.37, 14.38, 19.31 цього Кодексу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від чотирьох тисяч до двадцяти тисяч рублів; на
 3. Стаття 19.31. Порушення строків зберігання рекламних матеріалів
  рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем термінів зберігання рекламних матеріалів або їх копій, а також договорів на виробництво, розміщення або розповсюдження реклами, встановлених законодавством про рекламу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до десяти тисяч рублів;
 4. Стаття 14.38. Розміщення реклами на дорожніх знаках і транспортних засобах
  реклами та має схожість з дорожніми знаками, або розміщення реклами на знаку дорожнього руху, його опорі або будь-якому іншому пристосуванні, призначеному для регулювання дорожнього руху, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста
 5. Контрольні питання
  рекламу "? 20. Які загальні вимоги пред'являються до реклами? 21. Яка реклама є недобросовісною? 22. Яка реклама є недостовірною? 23. У чому полягають особливості реклами в радіо-і телепрограмах? 24. У чому полягають особливості реклами окремих видів товарів? 25. Як і в якому контексті вживається поняття "Інтернет" в російському
 6. Коментар до статті 5.9
  реклами комерційної та іншої не пов'язаної з виборами, референдумом діяльності кандидатів , виборчих об'єднань, їх довірених осіб та уповноважених представників, громадських об'єднань, що входять до складу виборчих блоків, уповноважених представників виборчих блоків, членів та уповноважених представників ініціативної групи з проведення референдуму та інших груп учасників
 7. Коментар до статті 15.24
  рекламі на ринку цінних паперів визначені ст. 34 Федерального закону "Про ринок цінних паперів". У рекламі повинно міститися найменування (ім'я) рекламодавця. Рекламодавець, який є професійним учасником ринку цінних паперів, зобов'язаний також включати в рекламу відомості про види здійснюваної ним на ринку цінних паперів діяльності відповідно до рекламним оголошенням. Рекламодавцям
 8. Стаття 15.24. Публічне розміщення, реклама під виглядом цінних паперів документів, що засвідчують грошові та інші зобов'язання
  реклама або пропозицію в будь-якій іншій формі під виглядом цінних паперів документів, що засвідчують грошові та інші зобов'язання і які не є відповідно до закону цінними паперами, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від
 9. Стаття 5.9. Порушення в ході виборчої кампанії умов реклами підприємницької та іншої діяльності
  реклами підприємницької та іншої діяльності кандидатів, зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, інших осіб і організацій, на рекламування підприємницької та іншої діяльності яких поширюються вимоги та обмеження, передбачені законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі
 10. Стаття 5.9. Порушення в ході виборчої кампанії умов реклами підприємницької та іншої діяльності
  реклами підприємницької та іншої діяльності кандидатів, зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, інших осіб і організацій, на рекламування підприємницької та іншої діяльності яких поширюються вимоги та обмеження, передбачені законодавством про вибори і референдуми, - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення
 11. Коментар до статті 6.13
  рекламу "під рекламою розуміється розповсюджується в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, товарам, ідеям та починанням і сприяти реалізації товарів, ідей і
 12. Коментар до статті 14.3
  рекламу ", згідно з якою: - реклама - розповсюджувана в будь-якій формі за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, товарам, ідеям та починанням і сприяти реалізації товарів,
 13. Стаття 437. Запрошення робити оферти. Публічна оферта
  1. Реклама та інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, розглядаються як запрошення робити оферти, якщо інше прямо не вказано в пропозиції. 2. Містить всі істотні умови договору пропозицію, з якого вбачається воля особи, що робить пропозицію, укласти договір на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться, визнається офертою (публічна
 14. § 4. Монополістична діяльність на фінансових ринках
  реклами (ст. 34-37, п.7 ст. 51). Зокрема, забороняється вказувати в рекламі інформацію, спрямовану на обман або введення в оману власників та інших учасників ринку цінних паперів; вказувати в рекламі передбачуваний розмір доходів з цінних паперів та прогнози зростання їх курсової вартості; використовувати рекламу в цілях недобросовісної конкуренції шляхом зазначення на дійсні або уявні
 15. Стаття 494. Публічна оферта товару
  рекламі, каталогах і описах товарів, звернених до невизначеного кола осіб, визнається публічною офертою (пункт 2 статті 437), якщо вона містить усі істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу. 2. Виставлення в місці продажу (на прилавках, у вітринах і т.п.) товарів, демонстрація їх зразків або надання відомостей про що продаються товари (описів, каталогів, фотознімків
 16. Стаття 11.21. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільної дороги
  реклами, дорожніх знаків і покажчиків або розміщення об'єктів дорожнього сервісу без узгодження з дорожніми органами, а одно розведення вогню на смузі відведення і ближче 100 метрів від дерев'яних мостів або паління на мостах з дерев'яними настилами - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі до одного мінімального розміру оплати
 17. Коментар до статті 23.48
  рекламі, про регулювання та контроль діяльності суб'єктів природних монополій у зв'язку (надання послуг загальнодоступною і електричної зв'язку). Згідно п. 7 згаданого Положення МАП Росії надано право розглядати в межах наданої компетенції справи про адміністративні правопорушення і накладати штрафи у випадках, передбачених антимонопольним законодавством РФ,
 18. 13.2. Повноваження Федерації і суб'єктів Федерації з визначення умов справляння регіональних податків
  рекламу. У Москві цей податок встановлений за принципом резидентства: всі рекламодавці, зареєстровані в Москві, сплачують податок за місцем реєстрації незалежно від місця розміщення реклами. А в ряді регіонів податок заснований на територіальному принципі: рекламні видання, які виходять там, зобов'язані виставити рекламодавцю рахунок за розміщення реклами, збільшивши його на суму податку на рекламу, незалежно
 19. 8.4. Правове регулювання в галузі виробництва та розповсюдження реклами
  реклами на ринках товарів, робіт, послуг Російської Федерації, регулюються Федеральним законом "Про рекламу", а також прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів. Крім того, зазначені відносини можуть регулюватися указами Президента Російської Федерації, нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації і нормативними правовими актами федеральних органів виконавчої