Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання, 2013 - перейти до змісту підручника

3. Рекламорозповсюджувач.

Рекламорозповсюджувач - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів. Розповсюджувачі реклами - комунікаційні канали, використовувані рекламодавцями і рекламопроизводителями для інформування потенційних споживачів (1).
---
(1) Толкачов О.М. Указ. соч.
Як вважає С.Ф. Богацька, рекламораспространители, засоби масової інформації, що мають статус редакції, володіють також правами та обов'язками, передбаченими Законом про засоби масової інформації (1).
---
(1) Богацька С.Ф. Правове регулювання рекламної діяльності: Учеб. посібник. М.: Академічний проспект, 2007.
Засобом масової інформації є періодичне друковане видання, радіо-, теле-, відеопрограма, кінохронікальних програма, інша форма періодичного поширення масової інформації; редакцією вважається організація, що здійснює виробництво і випуск засобу масової інформації.
Важливий аспект статусу рекламораспространітеля стосується не тільки надання відповідного майна, а й його безпосередніх дій з розповсюдження реклами, які повинні носити активний характер.
Так, власник майна може вважатися рекламораспространителем тільки в тому випадку, якщо він не просто надає майно для розміщення реклами, але і бере участь в самому процесі розміщення, тобто здійснює будь-які дії, безпосередньо спрямовані на розміщення реклами (1).
---
(1) Свердлик Г.А., Нечуй-Вітер В.Л. Основні питання зобов'язань з надання рекламних послуг: Учеб. посібник. М., 2002. С. 114.
Варто також відзначити, що зі статусом рекламораспространітеля зв'язуються податкові наслідки. Так, при здійсненні підприємницької діяльності з розповсюдження і (або) розміщення реклами на поверхні транспортних засобів платниками єдиного податку на поставлений дохід визнаються організації або індивідуальні підприємці, що здійснюють безпосередньо поширення та розміщення реклами для замовників (рекламораспространители), а не організації (індивідуальні підприємці), надають транспортний засіб для розміщення на ньому рекламної інформації (за винятком ситуації, коли транспортний засіб належить рекламораспространителем).
Окремими фахівцями особливо вказується на виділення в Законі про рекламу рекламовиробника і рекламораспространітеля як суб'єктів, що надають рекламні послуги (1). Проведене узагальнення, як видно, не випадково, оскільки ці функції можуть виконувати як один суб'єкт господарської діяльності (юридична або фізична особа), так і два самостійних суб'єкта.
---
(1) Акілова Є.В. Правове регулювання рекламної діяльності / / Податки (газета). 2007. N 3.
Відзначимо, що в науковій літературі виділяють більше 20 видів рекламістів з урахуванням зазначеної вище можливості функціонального суміщення діяльності з виробництва та розповсюдження реклами (1).
---
(1) Толкачов О.М. Коментар до Федерального закону "Про рекламу" (постатейний). 2-е вид. М.: РИОР; Инфра-М, 2010.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Рекламорозповсюджувач. "
 1. Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу
  рекламораспространителем законодавства про рекламу (неналежна реклама або відмова від контрреклами) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 2. Стаття 19.31. Порушення строків зберігання рекламних матеріалів
  рекламораспространителем термінів зберігання рекламних матеріалів або їх копій, а також договорів на виробництво, розміщення або розповсюдження реклами, встановлених законодавством про рекламу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до десяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до
 3. Коментар до статті 14.3
  рекламораспространитель - юридична або фізична особа, яка здійснює розміщення та (або) розповсюдження рекламної інформації шляхом надання та (або) використання майна, у тому числі технічних засобів радіомовлення, телевізійного мовлення, а також каналів зв'язку, ефірного часу та іншими способами. 2. Згідно ст. 29 Федерального закону "Про рекламу" у разі встановлення факту
 4. 7. Антимонопольний орган.
  Рекламораспространителей і до них відносить обов'язок: 1) дотримуватися загальні та спеціальні вимоги до реклами, встановлені законом і підзаконними нормативними актами; 2) зберігати рекламні матеріали або їх копії, включаючи всі що до них зміни, а також договори на виробництво, розміщення і розповсюдження реклами протягом року з дня останнього розповсюдження реклами (ст. 12), 3)
 5. Рекламодавець.
  Рекламораспространителей найчастіше виступають організації у формі товариств з обмеженою відповідальністю та закритих акціонерних товариств. При цьому найчастіше в ролі рекламодавців виступають некомерційні організації, причому відповідно до некомерційними цілями діяльності вони в основному замовляють соціальну чи політичну рекламу. --- Богацька С.Ф.
 6. Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу
  рекламораспространителем законодавства про рекламу, за винятком випадків, передбачених частинами 2 - 4 цієї статті, статтями 14.37, 14.38, 19.31 цього Кодексу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від чотирьох тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до п'ятисот тисяч
 7. Коментар до статті 23.48
  рекламораспространителем за невиконання в строк приписів про припинення порушень законодавства РФ про рекламу і рішень про здійснення контрреклами; - суб'єктами природних монополій у зв'язку (їх керівників); - посадовими особами територіальних органів федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органів
 8. 4. Споживачі реклами.
  Рекламораспространителей дотримання при розповсюдженні реклами вимог, встановлених рекламним законодавством. --- Таскаев А.В. Указ. соч. Дані заходи значно підвищать гарантії своєчасності та ефективності захисту прав споживачів реклами, забезпечивши необхідний вибір засобів вирішення поставлених
 9. Коментар до статті 19.5
  рекламораспространителем приписи про припинення порушення законодавства РФ про рекламу . Про статус рекламодавця, рекламовиробника і рекламораспространітеля див. коментар до ст. 14.3. Згідно п. 1 (в ред. Постанови Уряду РФ від 8 квітня 2002 р. N 223), подп. 3 п. 5 Положення про Міністерство Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки підприємництва,
 10. Коментар до статті 19.8
  рекламораспространителей. Відомості, що становлять комерційну таємницю і отримані вказаними особами, розголошенню не підлягають. У разі розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, завдані збитки підлягають відшкодуванню федеральним антимонопольним органом (його територіальним органом) у порядку, встановленому законодавством. Співробітники федерального антимонопольного органу (його
 11. 8.4. Правове регулювання в галузі виробництва та розповсюдження реклами
  як різновиду масової інформації Відносини, що виникають у процесі виробництва, розміщення та розповсюдження реклами на ринках товарів, робіт, послуг Російської Федерації, регулюються Федеральним законом "Про рекламу", а також прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів. Крім того, зазначені відносини можуть регулюватися указами Президента Російської Федерації, нормативними
 12. 8. Злочини, що посягають на матеріальні та інші блага споживачів
  рекламораспространитель) навмисне вводить в оману споживача реклами (ст. 9 Федерального закону від 18 липня 1995 р.). Рекламодавець - юридична або фізична особа, яка є джерелом рекламної інформації для виробництва, розміщення, подальшого розповсюдження реклами. Рекламопроизводитель - юридична або фізична особа, яка здійснює повне або часткове приведення
 13. ВИСНОВОК
  рекламораспространітеля, споживача реклами, спонсора і антимонопольні органи. 14. Загальні аспекти статусу, а також кількісний склад учасників рекламних відносин розкриваються у підприємницькій діяльності, здійснюваної на ринку реклами. Такий підхід значно розширює уявлення про коло можливих учасників рекламної сфери і крім зазначених вище категорій дозволяє виявити і
 14. 2.5. Соціальна реклама
  рекламораспространітеля у нерівне становище. Вирішення цієї проблеми вбачається в пред'явленні однакових правових вимог до цих суб'єктів рекламної діяльності. --- Баранова М.В. Указ. соч. С. 34 - 35. Базовий закон містить обмеження, що стосуються змістовної сторони соціального рекламного послання, але не конкретизує вимоги до способу і особливостям
© 2014-2022  yport.inf.ua