Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

1.3. Правопорушення і юридична відповідальність


Основним об'єктивним ознакою правопорушення є громадська шкідливість, небезпека, яка виявляється в тому, що правопорушення завжди пов'язане з посяганнями на пріоритети і цінності людського суспільства, ущемляє приватні та громадські інтереси. Об'єктом правопорушення є відносини, на які посягає правопорушник.
Об'єктивну сторону правопорушення утворює протиправне діяння, виражене у формі фактичних протиправних дій або в протиправному несовершении передбаченого законом поведінки.
До елементів об'єктивної сторони правопорушення належать причинний зв'язок між діянням і наслідками і заподіяну шкоду.
Під причинним зв'язком розуміють таку об'єктивну зв'язок між шкідливим діянням і наслідками, при якій протиправне діяння передує в часі наслідку і є головною і безпосередньою причиною, неминуче викликає дане наслідок.
Шкода виражається в сукупності негативних наслідків правопорушення, що представляють собою порушення правопорядку, знищення будь-якого блага, цінності або обмеження користування ними, горе свободи поведінки інших осіб (організацій), утиск їх суб'єктивних прав. Шкода може мати матеріальний, фізичний і інший характер, зазіхати на специфічні або загальні інтереси.
Суб'єктивна сторона правопорушення пов'язана з деликтоспособностью правопорушника, яка означає, що правопорушенням є лише винне діяння, тобто такі дії, які в момент їх вчинення перебували під контролем волі і свідомості особи.
Деликтоспособность пов'язана з певним віком суб'єкта, яка вчинила протиправні дії (кримінальна настає з 16 років, а за окремі види - з 14 років, адміністративна - з 16 років і т.д.).
Юридичний склад правопорушення включає ще один компонент - встановлення у законодавстві санкцій (несприятливих наслідків) за вчинення правопорушень, що є неодмінною умовою застосування до правопорушника заходів юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність являє собою негативну реакцію держави на вчинення правопорушення у вигляді застосування до винної особи заходів державного впливу. Вона виражається в необхідності для правопорушника зазнавати несприятливі для нього позбавлення або обмеження особистого чи майнового характеру (позбавлення волі, арешт, штраф, конфіскація майна та ін.)
Проте не всяка міра державного впливу є юридичною відповідальністю. Так, особи, які вчинили злочин, але визнані неосудними, піддаються примусовому лікуванню (це міра державного примусу, але не юридична відповідальність, оскільки відсутня деликтоспособность суб'єкта правопорушення).
Юридична відповідальність являє собою один з видів державного примусу, поряд з примусово-забезпечувальними заходами (обшук, виїмка, накладення арешту на майно) і заходами захисту.
Заходи захисту - це державно-владна, примусова діяльність, спрямована на здійснення відновлювальних завдань - на відновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов'язку (визнання угоди недійсною з поверненням сторін у первинний майновий стан, реальне виконання договірних зобов'язань та інші - в цивільному праві; відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів - у сімейному праві; стягнення грошових сум (податків) та інші - в адміністративному праві; відновлення на роботі незаконно звільнених і інші - в трудовому праві).
Види юридичної відповідальності відповідають видам правопорушень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Правопорушення і юридична відповідальність "
 1. § 1. Соціальна відповідальність: поняття та види
  правопорушень та юридичної відповідальності перераховуються в самому законі, про що докладніше буде сказано в одному з наступних параграфів. Соціально відповідальна поведінка передбачає усвідомлення людиною всієї повноти вимог, що висуваються до нього суспільством, державою, оточуючими. І не тільки усвідомлення, а й виконання цих вимог. В іншому випадку настає відповідна реакція тієї
 2. § 1. Поняття і завдання відповідальності за земельні правопорушення
  правопорушення, тобто конкретну дію або бездіяльність, яка суперечить вимогам земельного законодавства. Види юридичної відповідальності, застосовуваної за правопорушення в галузі охорони та використання земель, перераховані в ст. ст. 74 - 76 ЗК РФ. Згідно п. 1 ст. 74 ЗК РФ особи, винні в здійсненні земельних правопорушень, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність у
 3. Тема 1.1. Поняття про право і правові явища
  правопорушення. По-друге, проживають на території держави іноземні особи та особи без громадянства, хоча і користуються широким колом прав і свобод поряд з громадянами, в деяких правовідносинах не можуть виступати носіями прав. Вони не можуть, наприклад, обирати і бути обраними до органів державної влади, у судді; не можуть перебувати на службі у збройних силах та органах
 4. 1.6. Правові відносини, правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність
  правопорушення (у тому числі кримінальні злочини), невиконання договірного або іншого зобов'язання, вчинення недійсною угоди, заподіяння шкоди. Закон пов'язує з неправомірними діями настання несприятливих юридичних наслідків у результаті бездіяльності. До правопорушень відносяться всі дії, що порушують норми права і встановлені ними права і обов'язки.
 5. Контрольні запитання до розділу 1
  правопорушення. 12. Юридична
 6. 14. Юридична відповідальність
  правопорушення. Юридична відповідальність володіє наступними ознаками: 1) вона передбачена чинним законодавством (кримінальних, цивільних, адміністративних та ін.); 2) настає за правопорушення при наявності повного його складу; 3) спирається на державний примус; 4) виражається в певних несприятливих для правопорушника наслідки , позбавлення його відомих
 7. § 3. Джерела муніципального права.
  Правопорушень неповнолітніх ". В указах Президента Російської Федерації, постановах Уряду, інших нормативних правових актах федеральних органів виконавчої влади, як правило, деталізуються повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності муніципальних утворень. Особливе значення тут мають акти, що регламентують організаційно-правові
 8. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  правопорушення не передбачає адміністративної відповідальності за невиконання рішень органів місцевого самоврядування. Тому така адміністративна відповідальність встановлюється в законах суб'єктів Російської Федерації. У багатьох суб'єктах Федерації такі закони вже прийняті і діють. Рішення, прийняте на місцевому референдумі, підлягає обов'язковому виконанню на території
 9. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  правопорушення. Конституцією Російської Федерації (ч. 2 ст. 76) встановлено, що з предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації видаються федеральні закони і прийняті відповідно до них закони та інші нормативні акти суб'єктів Російської Федерації. Згідно ч. 5 ст. 76 Конституції Російської Федерації закони та інші нормативні акти суб'єктів
 10. § 3. Окремі джерела муніципального права
  правопорушення, Федеральний закон від 12 червня 2002 "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". --- СЗ РФ. 2002. N 24. Ст. 2253; 2004. N 33. Ст. 3368. Закон від 6 жовтня 2003 р. передбачає прийняття законів, що встановлюють порядок наділення органів місцевого самоврядування державними
© 2014-2022  yport.inf.ua