Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

4. Правова система КНР

Сучасна правова система КНР розвивається в руслі загальної концепції побудови в країні соціалізму з «китайською специфікою». Її створення з урахуванням рівня розвитку китайського суспільства і використання традиційного нормативного регулювання, відповідного правосвідомості народу, виражає сутність курсу китайської держави на додання правовій системі країни національної форми.
Роки соціалістичного розвитку Китаю пройшли під знаком практичних випробувань різних моделей суспільства. У розвитку китайського права можна виділити три етапи. Перший (1949 - 1956 рр..)-Етап становлення соціалістичного китайського права. Прийняті тимчасові конституційні акти визначали правові основи держави. Разом з тим у Китаї 50-х років була відсутня цілісна правова система. На формування системи права значний вплив надавали існувала тоді політична і правова культура суспільства і військово-командні методи керівництва країною. Другий етап (1957-1976 рр..) - Період «культурної революції» - характеризується розвитком правового нігілізму, що призвів до применшення ролі законодавства в регулюванні суспільних відносин. Для даного етапу типовими були зниження ролі, а потім і припинення діяльності представницьких органів, фактична відмова від дотримання законності. У період «культурної революції», по суті, були зруйновані починали складатися правові основи держави.
Однією з відмінних рис третього етапу в правовому розвитку Китаю (з кінця 70-х років) є широке розгортання законодавчої діяльності. Важливою віхою на цьому шляху стало прийняття Конституції КНР 1982 р., яка майже повністю повернулася на позиції першої Конституції КНР (1954 р.). Активно проводиться господарська реформа: відродження багатоукладної економі-
ки, пожвавлення цивільного обороту, підвищення самостійності підпри-ємств, широке залучення іноземного капіталу - створила передумову для прийняття численних нормативних актів. Так, тільки по внешнеекономі-ного питань прийнято більше 50 різних актів. Прийнято також Загальні положення цивільного права, Цивільно-процесуальний кодекс, закон про підприємства, заснованих на капіталі іноземних фірм, закон про хозяйствен-ном договорі, закон про міжнародні господарських договорах, різні акти про спільні підприємства. Повністю оновлено кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство. Специфіка китайського кримінального законодавства полягає в запереченні принципу презумпції невинності, допущенні нерівноправного процесуального становища професійних адвокатів та інших захисників обвинувачених, відсутності чіткої вказівки на підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, у збереженні практики показових масових судових процесів і т.д. Позасудові форми розгляду справ пов'язані, з одного боку, із збереженням традицій у цій галузі, а з іншого - з гострим дефіцитом юридичних кадрів.
Браком юридичних кадрів пояснюється і необов'язковість участі народних засідателів у розгляді справ народними судами першої інстанції ції.
Сучасне право КНР - це складний за змістом, об'єктивно обу-словленная масштаб свободи, що виражається, по-перше, через систему гли-бічних укорінених у свідомості народу традиційних уявлень про поса-ном поведінці, підтримуваних силою моральної відповідальності перед про-суспільством, по-друге, через систему загальнообов'язкових формально визначений-них норм, підтримуваних силою державного примусу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Правова система КНР "
 1. Література
  правовій практиці КНР / / Рад. держава і право. 1987. № 3. 3. Васильєв Л.С. Проблеми генезису китайської держави. М., 1983. 4. Воробйов М.В. Японський кодекс «Тайхо Еро ре» (VIII в.) І право раннього середньовіччя. М., 1990. 5. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасно-сти. М, 1996. 6. Імамів Е.З. До характеристики правосвідомості і права КНР / / Рад. дер-дарства
 2. Тема 18. Правові системи країн Далекого Сходу
  правової концепції від західної. Правова система
 3. § 4. Взаємність. Види взаємності
  правовій системі КНР, яке багато в чому визначається тісним пов'язаністю цього початку до принципів суверенної рівності і взаємної вигоди. Тому в праві даної країни взаємність часто має міжнародно-договірну природу закріплення. Так, в Угоді про торговельні відносини між США і КНР 1985 передбачається, що «на основі взаємності юридичні та фізичні особи обох
 4. § 2. Система муніципального права
  правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності населення. 5. Гарантії місцевого самоврядування, що включають:
 5. § 3. Джерела муніципального права.
  Правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення; економічною основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, право і тягар володіння, користування і розпорядження якої належить населенню муніципального освіти; система місцевого самоврядування включає інститути
 6. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
  Правова норма - це первинний елемент системи муніципального права. У сукупності муніципальної-правові норми утворюють галузь муніципального права. Під муніципальної-правовими нормами розуміються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування. Нормам муніципального права притаманні всі ознаки правових норм: загальнообов'язковість, забезпечення їх реалізації з
 7. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  правовій системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право пов'язане з цілим рядом інших галузей права. Найбільш тісно муніципальне право пов'язане з конституційним правом і адміністративним правом. Муніципальне право організаційно оформилося і виділилося з
 8. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Правових угод; представляє інтереси комуни у судових органах; призначає службовців і приймає рішення про адміністративні заохочення та покарання головує в адміністративних комісіях та ін Мер уповноважений забезпечувати правопорядок і безпеку, приймати у зв'язку з цим необхідні рішення, включаючи санкції на арешт, а також може виконувати інші повноваження, в тому числі й ті,
 9. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  правового статусу місцевих органів влади була піднята в період підготовки та обговорення проекту Конституції СРСР 1977 р. Підсумком стало закріплення в Конституції положення про наявність в Радянському Союзі системи місцевих органів державної влади, в принциповому плані не відрізняється від раніше діючого конституційного положення. --- Див: Видрін І.В.,
 10. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  Правову державу. Успішна реалізація названих завдань залежатиме від сукупності різних факторів і в першу чергу від участі в цих процесах громадян Російської Федерації. Одним з головних умов стабільного розвитку громадянського суспільства і правової держави в Росії є активна участь громадян у суспільно-політичних процесах, в тому числі і на муніципальному рівні.
© 2014-2022  yport.inf.ua