Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.

Будучи єдиним за змістом, муніципальне право при цьому складається з відносно автономних, але пов'язаних між собою складових частин.
Муніципальної-правова норма - це первинний елемент системи муніципального права. У сукупності муніципальної-правові норми утворюють галузь муніципального права. Під муніципальної-правовими нормами розуміються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування. Нормам муніципального права притаманні всі ознаки правових норм: загальнообов'язковість, забезпечення їх реалізації за допомогою системи державних гарантій, захист від порушень примусовими засобами.
Норми муніципального права за ознакою регулювання і однорідних, взаємопов'язаних суспільних відносин об'єднуються в муніципальної-правові інститути.
Муніципальної-правові інститути - це певна система норм муніципального права, що регулюють однорідні і взаємопов'язані суспільні відносини й утворюють відносно самостійну групу в рамках галузі муніципального права.
Особливістю муніципальної-правових інститутів є те, що утворюють їх норми мають ознаки не тільки галузі муніципального права, але й ознаками основних, первинних галузей (конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, земельного, трудового та ін .). Таку подвійну природу мають інститути муніципальної служби, муніципальної власності, форм безпосередньої демократії, місцевих фінансів та ін
Муніципальної-правові відносини - це ті врегульовані нормами права суспільні відносини, які виникають в процесі здійснення місцевого самоврядування.
У муніципально-правових відносинах <3>:
--- ---
<3> Див: Алексєєв С.С. Загальна теорія права. Т. 2. С. 93.

Бере участь певне коло осіб, на яких в той чи інший момент поширюється дія відповідних муніципальної-правових норм;
регламентується конкретну поведінку учасників цих відносин;
забезпечуються суб'єктивні права і юридичні обов'язки в галузі місцевого самоврядування за допомогою спеціальних юридичних засобів.
Найважливішим елементом муніципальної-правового відносини є його учасники - суб'єкти. Суб'єктами муніципальної-правових відносин є особи, що у муніципальної-правових відносинах, і є носіями прав і обов'язків у сфері місцевого самоврядування.
Суб'єктами муніципального права (учасниками муніципально-правових відносин) є: населення муніципального освіти; громадяни Російської Федерації, а також громадяни, які мають інше громадянство, або особи без громадянства; органи та посадові особи місцевого самоврядування; держава і окремі державні органи (муніципальні освіти, Російська Федерація, суб'єкти Федерації, федеральні і регіональні органи державної влади); юридичні особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти. "
 1. § 1. Поняття муніципального права. Предмет і метод муніципального права
  муніципального права. Предметом муніципального права є коло суспільних відносин, що складаються у сфері місцевого самоврядування. При визначенні предмета муніципального права та особливостей його методу необхідно враховувати цілий ряд обставин. Насамперед, це комплексний характер галузі права. Місцеве самоврядування не ізольовано від інших суспільних відносин, на муніципальний
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст.
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  муніципальне право є або комплексною галуззю права, або подотраслью конституційного права або адміністративного права. При визначенні місця муніципального права в правовій системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право пов'язане з цілою низкою
 4. § 4 . Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  муніципальних організаціях. На відміну від раніше діючого законодавства про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність юридичних осіб. Це дає підставу при відповідних обставинах говорити про можливість притягнення до адміністративної відповідальності органів місцевого
 5. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  муніципального житлового фонду, відповідністю житлових приміщень у даному фонді встановленим санітарним і технічним правилам і нормам органи місцевого самоврядування мають право здійснювати контроль за використанням та станом муніципальних житлових приміщень. Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати контроль за використанням ділянок землі, наданих для потреб захисту Державної
 6. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  муніципальний "," місцевий "і словосполучення з ними застосовуються щодо органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єктів власності та інших об'єктів, цільове призначення яких пов'язане із здійсненням функцій місцевого самоврядування, а також в інших випадках, пов'язаних із здійсненням населенням місцевого самоврядування, як рівнозначні. Тому можна було б
 7. § 3. Муніципальні норми
  муніципальне будівництво, а також норми, покликані направляти норми інших галузей права, стосовно відносин місцевого самоврядування (норми-цілі, норми-принципи, дефініції і т.д.). Норми муніципального права поділяються залежно від того, які функції, цілі правового регулювання вони забезпечують. Оскільки базові для права в цілому функції позитивного регулювання та
 8. § 5. Система муніципального права
  муніципального права охоплюються його пристрій, поділ на складові елементи, інститути та їх цілісне з'єднання. В системі муніципального права відокремлюються муніципальної-правові норми і норми інших галузей права. Норми цивільного, земельного, адміністративного, фінансового права, інші норми входять в систему муніципального права в тій частині, в якій вони спрямовані на регулювання
 9. § 3 . Окремі джерела муніципального права
  муніципального законодавства знаходиться Конституція РФ. В її нормах місцеве самоврядування характеризується як одна з основ конституційного ладу країни, форма народовладдя, вони закріплюють недержавний, але владно-публічний статус органів місцевого самоврядування. Конституція поширює на місцеве самоврядування республіканську організацію апарату влади, але виводить його зі сфери
 10. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні підстави. Предмет науки - те, на що спрямований науковий пошук (речі, інститути, процеси, явища та ін.) Зміст - саме знання (погляди, ідеї,
© 2014-2022  yport.inf.ua