Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

3. Розподіл прибутку і збитків кооперативу


Стаття 36 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» встановлює порядок розподілу прибутку, одержуваної виробничими кооперативами, а також доходів від підприємницької діяльності споживчих кооперативів. Прибуток - це кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій кооперативу та оцінки статей балансу.
Прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його членами відповідно до трудового участю кожного з них, якщо законом або статутом не передбачено інший порядок (п. 4 ст. 109 ЦК РФ). Доходи, отримані від підприємницької діяльності споживчих кооперативів, також розподіляються між його членами (ст. 116 ГК РФ), в порядку, який визначає сам кооператив.
Визначення порядку розподілу прибутку (доходів) кооперативу належить до виключної компетенції загальних зборів (п. 2 ст. 20 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»). Порядок розподілу прибутку кооперативу має бути затверджений на загальних зборах членів кооперативу протягом трьох місяців після закінчення фінансового року, прибуток може розподілятися тільки після сплати податків, зборів та обов'язкових платежів (п. 8 ст. 36 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Визначення розміру кооперативних виплат як одну з дій з розподілу прибутку, а також затвердження бухгалтерського балансу відносяться до виключної компетенції загальних зборів кооперативу (ст. 20 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Це положення суттєво зміцнює кооперативну демократію. Розподілу між членами кооперативу підлягають збитки і зобов'язання кооперативу, розмір яких пов'язаний з розміром кооперативних виплат.
Прибуток кооперативу, обумовлена з бухгалтерського балансу, розподіляється наступним чином:
1) у резервний фонд та передбачені статутом кооперативу інші неподільні фонди;
2) для здійснення відповідно до чинного законодавства обов'язкових платежів до бюджету;
3) на виплату належних за додатковими паях асоційованих членів кооперативу дивідендів, загальна сума яких не повинна перевищувати 30% від прибутку кооперативу, підлягає розподілу;
4) на кооперативні виплати.
При вирішенні питання про розмір кооперативних виплат для розрахунків використовується затверджений бухгалтерський баланс.
При цьому в споживчому кооперативі збитки розподіляються відповідно до часток участі члена кооперативу в господарській діяльності, у виробничому кооперативі - відповідно до розмірів пайового внеску і (або) оплати праці. Кооперативні виплати розподіляються в наступному порядку:
1) на виплату в споживчому кооперативі членам кооперативу пропорційно їх участі у його діяльності, якщо дані виплати передбачені статутом споживчого кооперативу;
2) на поповнення пайових внесків членів кооперативу, на які за рішенням загальних зборів кооперативу може спрямовуватися до 80% суми кооперативних виплат, що залишилися після відповідних виплат не членам кооперативу; погашення прирощену паїв може здійснюватися не раніше ніж через 3 роки після їх формування. Не допускається погашення прирощену паїв, якщо розмір пайового фонду перевищує розмір чистих активів або розмір чистих активів на рік погашення прирощену паїв став нижче в порівнянні з попереднім роком;
3) залишок кооперативних виплат виплачується членам кооперативу в порядку , встановленому статутом кооперативу.
Кооперативні виплати, спрямовані відповідно до подп. 2 п. 4 ст. 36 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» на поповнення пайових внесків членів кооперативу, можуть використовуватися на:
1) збільшення пайового фонду кооперативу, якщо загальними зборами членів кооперативу прийнято відповідне рішення;
2) погашення повністю або частково пайових внесків членів кооперативу, за якими підійшли терміни погашення. Погашення пайових внесків здійснюється у разі, якщо в кооперативі є кошти понад встановленого статутом розміру пайового фонду, включаючи кооперативні виплати, що спрямовуються на його збільшення. Погашення пайових внесків членів кооперативу не виробляється до формування пайового фонду кооперативу в повному розмірі, за винятком випадків погашення пайових внесків асоційованих членів кооперативу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Розподіл прибутку і збитків кооперативу "
 1. § 5. Виробничі кооперативи
  розподілу прибутку і збитків кооперативу, про розмір і умови субсидіарної відповідальності його членів за боргами кооперативу, про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, потребує одностайного або кваліфікованої більшості голосів. Все майно кооперативу поділяється на два види. По-перше, це спільне майно
 2. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  розподілу прибутку і збитків кооперативу; - умови субсидіарної відповідальності членів кооперативу; - склад і компетенція органів управління кооперативом, порядок прийняття ним рішень, у тому числі з питань, потребує одностайного рішення кваліфікованою більшістю голосів; - права та обов'язки членів кооперативу та асоційованих членів кооперативу; - характер і порядок
 3. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  розподілу між ними доходу від його діяльності, наявність майнових пайових внесків та субсидіарної відповідальності членів за зобов'язаннями кооперативу та ін.) реалізуються як в комерційному, так і в некомерційному секторах економіки. З таким легальним підходом згодні не всі. У літературі висловлено думку, що кооперативи незалежно від їх виду та форми - єдине соціальне явище, основна
 4. 22. Розподіл прибутку і збитків кооперативу
  розподілу прибутку (доходів) кооперативу належить до виключної компетенції загальних зборів (п. 2 ст. 20 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»). Порядок розподілу прибутку кооперативу має бути затверджений на загальних зборах членів кооперативу протягом трьох місяців після закінчення фінансового року, прибуток може розподілятися тільки після сплати податків, зборів та обов'язкових платежів
 5. 5.9. Виробничі кооперативи
  розподілу прибутку і збитків кооперативу; 7) про розмір і про умови субсидіарної відповідальності членів кооперативу за його боргами; 8) про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; 9) про порядок виплати вартості паю або видачі
 6. Створення
  розподілу прибутку і збитків кооперативу, про розмір і умови субсидіарної відповідальності членів за зобов'язаннями кооперативу, про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються в особливому порядку - одноголосно чи кваліфікованою більшістю та ін (п. 2 ст. 108 ГК , п. 2 ст. 5 Закону про ПК).
 7. Стаття 108. Освіта виробничих кооперативів
  розподілу прибутку і збитків кооперативу; про розмір і умови субсидіарної відповідальності його членів за боргами кооперативу; про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів. 3. Кількість членів кооперативу не повинно бути менше
 8. § 1. Поняття, класифікація, принципи створення та діяльності
  розподіл прибутку і збитків кооперативу між його членами з урахуванням їх особистого трудового участі або участі в господарській діяльності. Даний принцип знаходить своє відображення в ст. 36 Закону: у виробничому кооперативі кооперативні виплати розподіляються між членами кооперативу пропорційно оплаті праці за рік, між членами споживчого кооперативу - пропорційно частки їх
 9. § 1. Поняття комерційного права
  розподіл почав правового регулювання відносно «держава - підприємець» дозволяє стримати свавілля органів влади, упорядкувати діяльність цих органів як сильнішої сторони по відношенню до підприємця і тим самим захистити його права. У формується правовій державі упорядковування повноважень органів влади за допомогою дозвільного початку - визначальна, домінуюча
 10. § 2. Створення комерційних організацій
  розподілу між учасниками прибутку і збитків, управління діяльністю комерційної організації, виходу учасників з її складу. Статут комерційної організації визначає індивідуально-правовий статус комерційної організації. У статуті відповідно до общедозволітельного правовим режимом може бути відображено все, що не суперечить чинному законодавству, але відповідно до
© 2014-2020  yport.inf.ua