Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Створення

. Кооператив може бути створений спочатку шляхом заснування або в результаті реорганізації (і правонаступництва), у тому числі перетворення господарських товариств і товариств (п. 1 ст. 68 ЦК).
Кооператив утворюється виключно за рішенням його засновників (ст. 4 Закону про ПК). На відміну від господарських товариств кооперативи діють на підставі статуту, який є єдиним їх установчим документом (п. 1 ст. 108 ЦК). Крім відомостей, що є загальними для всякого юридичної особи (1 п. 2 ст. 52 ЦК), статут кооперативу повинен містити ряд специфічних відомостей: про розмір, склад та порядок внесення членами пайових внесків та відповідальності за порушення зобов'язань щодо їх внесення, про характер і порядок трудової участі членів у діяльності кооперативу та їхньої відповідальності за порушення зобов'язань щодо особистої трудової участі, про порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу, про розмір і умови субсидіарної відповідальності членів за зобов'язаннями кооперативу, про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються в особливому порядку - одноголосно чи кваліфікованою більшістю та ін (п. 2 ст. 108 ЦК, п. 2 ст. 5 Закону про ПК). Відсутність у статуті хоча б одного такого умови перешкоджає реєстрації кооперативу.
Відсутність в кооперативі установчого договору деякі автори пояснюють тим, що такий договір не породжує трудових правовідносин між його учасниками і результатом (юридичною особою), які є іманентною рисою кооперативу (п. 1 ст. 107 ЦК, ст. 1 Закону), більше того - трудові відносини членів кооперативу (на відміну від найманих працівників) покояться на самому факті членства, не вимагають спеціального оформлення і не регулюються трудовим законодавством (п. 1 ст. 19 Закону) * (261).
Незважаючи на те що закон не передбачає в кооперативі установчого договору, особи, які створюють кооператив, можуть укласти договір про створення кооперативу для регулювання внутрішніх організаційних відносин, який вичерпує себе із створенням кооперативу (СР п. 1 ст. 98 ЦК).
Кооператив набуває правоздатність в момент створення (абз. 1 п. 3 ст. 49 ЦК), для чого необхідний фактичний склад з двох основних послідовних фактів: а) розробка статуту та його затвердження на загальних зборах; б) акт державної реєстрації кооперативу (внесення територіальними податковими органами запису до Реєстру - п. 2 ст. 51 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Створення "
 1. ВСТУП
  Росіяни люблять і поважають свою країну, пишаються Конституцією. І це правильно, оскільки росіяни - великий народ, а Російська Федерація - єдина країна в світі, в якій кожен її громадянин може реалізувати себе повною мірою, якщо, звичайно, він цього захоче. У Росії все більш зміцнюються основи демократичного устрою. Свідченням цього є переорієнтація законодавства
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 3. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  З перших днів свого існування Ради депутатів прагнули або змінити органи місцевого самоврядування, або поставити їх під свій контроль. Поступово Ради депутатів змінювали на місцях органи земського і міського самоврядування. Конституція РРФСР 1918 р. встановила принцип єдності Рад як органів державної влади з жорсткою підпорядкованістю нижчих органів вищестоящим. В
 4. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Як вже зазначалося в попередньому розділі, практика застосування законодавства 90-х рр.. XX в. виявила цілу низку проблем, пов'язаних із здійсненням місцевого самоврядування в Росії. Це викликало необхідність подальшого вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування на федеральному рівні. З метою вирішення наявних проблем Президентом Російської Федерації в 2002 р. була
 5. Глава 4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  У Російській Федерації існують території, на яких організація місцевого самоврядування вимагає особливих умов. Обумовлено це може бути специфікою соціальної, комунальної чи іншої інфраструктури, особливим режимом забезпечення державної таємниці, необхідністю встановлення дозвільного порядку знаходження на певній території або необхідністю створення певних умов для
 6. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
 7. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Територіальне громадське самоврядування - це самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за
 8. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Перелік питань місцевого значення може встановлюватися і змінюватися тільки законом про організацію місцевого самоврядування в Російській Федерації. Чинний Федеральний закон про організацію місцевого самоврядування кожному виду муніципального освіти встановлює окремий перелік питань місцевого значення, тобто питання місцевого значення поселення не збігаються з питаннями місцевого
 9. § 2. Система муніципальних правових актів
  Згідно ст. 43 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації "в систему муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; 3) правові акти глави муніципального освіти,
 10. § 2. Межі муніципальних утворень.
  У статті 11 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" зазначені вимоги до встановлення та зміни кордонів муніципальних утворень. Це такі вимоги: 1) територія суб'єкта Російської Федерації розмежовується між поселеннями. Території з низькою щільністю сільського населення (за винятком історично сформованих земель населених
© 2014-2022  yport.inf.ua