Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Членство

. Кооператив - об'єднання громадян, які можуть бути його членами після досягнення 16 років (абз. 2 п. 4 ст. 26 ГК, ст. 7 Закону про ПК). Їхнє громадянство (його відсутність) значення не має (ст. 4, п. 1 ст. 7 Закону). Членство громадян пов'язане із здійсненням ними особистої трудової або іншої (фінансової, організаційної, забезпечувальної тощо) функції. Членство юридичних осіб (що беруть участь через свого представника) можливо, якщо передбачено законом та статутом (п. 1 ст. 107 ЦК, ст. 1, 4 Закону про ПК), і це зрозуміло: кооператив - форма організації колективної праці, в якій цивільно- правовий елемент (членство) об'єднується з трудовим (особисту трудову участь), що неможливо для осіб юридичних, здатних брати участь тільки своїм капіталом. Можливі винятки з цього правила (а також з правил п. 2 ст. 7 і абз. 2 п. 2 ст. 12 Закону, присвячених непрацюючим членам кооперативу і розподілу прибутку пропорційно розміру пайових внесків) в літературі критично оцінюються як непродумана спроба вкраплення в модель кооперативу чужорідних "капіталістичних" елементів, зловживання якими загрожує руйнуванням даної моделі. Натомість пропонується протиставити членам кооперативу (громадянам-трудящим, які отримують прибуток, виходячи з особистої трудової участі) його учасників (юридичних осіб, які отримують прибуток кооперативу виходячи з розміру пайового внеску). Проте в умовах чинного законодавства сказане про громадян та юридичних особах (основних і факультативних членах кооперативу) вимагає двох важливих уточнень: а) громадянин, який є членом кооперативу, що не зобов'язується законом до того, щоб мати статус індивідуального підприємця * (262), б) бере участь у кооперативі юридична особа через відсутність легальних обмежень може бути як комерційною організацією, так і некомерційної. Це ще одна принципова відмінність кооперативу від повного товариства (СР абз. 1 п. 4 ст. 66 ЦК).
Мінімальне число членів кооперативу - п'ять осіб (п. 3 ст. 108 ЦК, ст. 4 Закону про ПК), тобто членство юридичних осіб не повинна включатися в цю цифру, а може тільки доповнювати її. Максимальне число членів не обмежена, що дозволяє зіставити кооператив з відкритим акціонерним товариством.
Членство в кооперативі пов'язано з існуванням у членів зобов'язальних прав відносно кооперативу (і не дає речового права щодо майна кооперативу - абз. 2 п. 2 ст. 48 ЦК). Член кооперативу має право брати участь у діяльності кооперативу та в роботі загальних зборів з правом голосу, обирати і бути обраним до наглядової ради, виконавчі та контрольні органи кооперативу, отримувати підлягає розподілу частку прибутку кооперативу та інші виплати, запитувати інформацію з будь-яких питань діяльності кооперативу, вийти з кооперативу та отримати відповідні майнові виплати.
Членство в кооперативі покладає і ряд обов'язків (внести пайовий внесок, брати участь у діяльності кооперативу особистою працею або шляхом внесення додаткового пайового внеску, нести субсидіарну відповідальність за боргами кооперативу та ін.) (ст. 8 Закону про ПК). Член кооперативу має право за своїм розсудом вийти з нього, попередивши письмово голови (правління) не пізніше ніж за два тижні (п. 1 ст. 22 Закону про ПК). Прийом та виключення членів - виняткова компетенція загальних зборів членів кооперативу (п. 2 ст. 110 ЦК, п. 1 ст. 15 Закону про ПК).
Виключення з кооперативу можливо при невнесенні у встановлені терміни пайового внеску, невиконанні чи неналежному виконанні обов'язків, покладених статутом, а також в інших випадках, встановлених законом та статутом. Так, член наглядової ради або виконавчого органу може бути виключений у зв'язку з його членством в аналогічному кооперативі (абз. 1, 2 п. 2 ст. 111 ЦК, п. 3 ст. 22 Закону про ПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Членство "
 1. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  Права та обов'язки муніципального службовця встановлюються статутом муніципального освіти або нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до федеральними та регіональними законами. Як правило, муніципальний службовець має право на: ознайомлення з посадовими документами, що визначають його права та обов'язки за замещаемой посади; забезпечення
 2. § 5. Виробничі кооперативи
  Виробничим кооперативом (артіллю) вважається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності Це об'єднання засноване в першу чергу на особистій трудовій участі членів кооперативу, а також передбачає об'єднання ними майнових пайових внесків. Таким чином, кооператив, в першу чергу, являє собою форму
 3. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 4. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
  Державне регулювання ринку цінних паперів. Держава є учасником фондового ринку, а також здійснює його безпосереднє регулювання та контрольні функції Так, наприклад, Міністерство фінансів РФ є емітентом цінних паперів, що засвідчують федеральні державні зобов'язання облігацій (державних довгострокових зобов'язань, державних короткострокових
 5. § 2 . Товарні біржі
  Поняття товарної біржі. Правове становище товарних бірж визначається Законом РФ від 20 лютого 1992 р. (з ізм. від 30 квітня 1993 р) «Про товарні біржі і біржової торгівлі» (далі - Закон про товарні біржі) [1]. До числа спеціальних нормативних актів, що регулюють діяльність товарних бірж, належать також постанову Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. № 152 «Про затвердження Положення про
 6. § 3. Фондові біржі
  Поняття фондової біржі. Правове становище фондової біржі визначається насамперед гл. 3 Закону РФ від 22 квітня 1996 р. «Про ринок цінних паперів» [1]. Крім того, діє низка підзаконних актів : постанова Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 19 грудня 1996 р. № 23 «Про затвердження Тимчасового положення про вимоги, що висуваються до організаторам торгівлі на ринку цінних паперів, і
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 9. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 10. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  Загальні положення. Громадянська дієздатність громадян (далі - дієздатність), так само як і правоздатність, має природно-правову природу, вона не отчуждаема і не може бути обмежена інакше як у випадках і в порядку, встановлених законом. Повний або часткова відмова громадянина від дієздатності, а також інші угоди, спрямовані на її обмеження, нікчемні, крім випадків коли такі
© 2014-2022  yport.inf.ua