Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

6. Референдуми

Національні та місцеві референдуми проводяться на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні (ст. 10 Конституції). Регулюються вони Законом про народних опитуваннях 1996
У референдумах беруть участь особи, що володіють активним виборчим правом. Кожен бере участь у національному чи місцевому референдумі вручається два бюлетені, на кожному з яких видрукуваний один і той же питання, що виноситься на референдум, і відповіді: на одному «так», на іншому - «ні». Бере участь у референдумі повинен вибрати бюлетень з тим відповіддю, який його влаштовує, і вкласти його в конверт, який потім опускається в скриньку для голосування. Недійсними вважаються голоси, подані бюлетенями неофіційного зразка, бюлетенями без конверта, а також якщо в конверті виявилося два або більше різних бюлетенів або конверт виявився порожній. Якщо в конверті два однакових бюлетеня, вони вважаються за один з відповідним відповіддю (решта знищуються). Закреслення і механічні пошкодження не роблять бюлетень недійсним.
Запитання, які вирішуються шляхом народного опитування, не підлягають подальшому затвердженню або схваленню, якщо інше не передбачено законом.
Шляхом національного референдуму вирішуються питання, які відносяться до компетенції Народних зборів. Не можна виносити на референдум питання: про доповнення і зміну Конституції; входять до компетенції Великого народних зборів; про державний бюджет та оподаткуванні; про компетенцію судових органів; про компетенцію Конституційного суду і інші, для вирішення яких закон передбачає спеціальний порядок.
Рішення про проведення національного референдуму приймає Народні збори (п. 5 ст. 84 Конституції). Пропозиція про винесення питання на референдум можуть внести не менше 1/4 загальної кількості народних представників, Рада міністрів, Президент республіки. На підставі даного рішення Народних зборів Президент визначає дату проведення національного референдуму (п. 1 ст. 98 Конституції) і затверджує зразки документів референдуму. Організаційно-технічна підготовка національного референдуму здійснюється Радою міністрів, витрати на його проведення компенсуються за рахунок державного бюджету. ЦВК з проведення виборів народних представників здійснює функції ЦВК по проведенню референдуму, а общинні виборчі комісії з місцевих виборів виконують функції органів з проведення референдуму на території громад. У Столичної громаді і містах з районним поділом їх функції виконують районні виборчі комісії.
Референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому брало участь більше половини осіб, що володіють правом голосу. Пропозиція Вважається прийнятим, якщо більше половини брали участь у голосуванні висловилося «за».
Законність референдуму оскаржується в семиденний строк до Верховного адміністративного суду, який виносить рішення також у семиденний термін.
Якщо рішення не було прийнято, то знову те ж питання може бути поставлене на референдум не раніше, ніж через три роки.
Частина 1 ст. 136 Конституції та Закон про місцеве самоврядування та місцевої адміністрації 1991 р. (з наступними змінами) визначають, що однією з форм участі громадян у місцевому самоврядуванні є референдум. Рішення про проведення референдуму приймає громадська рада.
Місцеві референдуми проводяться з питань, передбачених законом, та з питань місцевого значення, які входять до компетенції органів місцевого самоврядування. Місцеві референдуми можуть проводитися в окремій громаді, районі, кметстве і населеному пункті.
Шляхом референдуму не можуть вирішуватися питання общинного бюджету та місцевого оподаткування і місцеві питання, для яких закон передбачає спеціальний порядок. Ініціатива проведення общинного референдуму може виходити не менш, ніж від 1/4 жителів, що мають право участі у референдумі, не менше, ніж від 1/4 общинних радників, кметя та обласного керівника.
Ініціатива проведення районного референдуму може виходити не менш, ніж від 1/4 жителів, що мають право участі у референдумі, не менше, ніж від 1/4 районних радників, районного кметя і общинного кметя.
Громадська рада обговорює пропозицію про проведення місцевого референдуму і приймає рішення, але він не має права відмовити в проведенні місцевого референдуму, якщо ініціатива виходить більш ніж від половини мешканців, які мають право участі у референдумі.
Громадська рада вказує кошти фінансування витрат з проведення референдуму.
Референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому брало участь більше половини осіб, які мають на те право. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини брали участь у голосуванні висловилося позитивно. Якщо пропозиція не прийнято, то воно може бути знову поставлено на народне голосування не раніше, ніж через два роки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Референдуми "
 1. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
  референдумах права зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від
 2. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а одно витрачання іншими особами в цілях досягнення певного
 3. Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
  референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання йому можливості проголосувати замість виборця, учасника референдуму, в тому числі замість іншого виборця, учасника референдуму, або проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для
 4. Стаття 5.21 . Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) Положення статті 5.22 в редакції
 6. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або здійснення благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до
 7. Стаття 5.1. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму
  референдуму, або нерозгляд у встановлений законом термін заяви про неправильність у списку виборців, учасників референдуму, або відмова видати громадянину письмову відповідь про причину відхилення заяви про внесення виправлення до списку виборців, учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 8. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми
  референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або здійснення благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на
 9. 5. Референдум
  референдуму: один загальнонаціональний і три регіональних. Всі референдуми проводилися на підставі актів, виданих ad hoc. Загальнонаціональний референдум був проведений в 1975 р. відповідно до Актом про референдум 1975 р. по питанню про членство в Європейському економічному співтоваристві; більше 2/3 виборців, що проголосували відповіли позитивно на питання про подальше перебування країни в Співтоваристві.
 10. Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми
  референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми, або в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на
 11. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від
 12. Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми, або в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до
 13. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
  референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом граничних розмірів витрачання коштів виборчого фонду, фонду референдуму, або
 14. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  референдумах термін пожертвувань (їх частини), перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, - (в ред. Федерального закону від 09.02.2009 N 3-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на
 15. Стаття 5.1. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму
  референдуму, або нерозгляд у встановлений законом термін заяви про неправильність у списку виборців, учасників референдуму, або відмова видати громадянину письмову відповідь про причину відхилення заяви про внесення виправлення до списку виборців, учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. (В ред.
 16.  Стаття 5.20. Фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму і надання іншої забороненої законом матеріальної підтримки
    референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або пов'язані з проведенням виборів, референдуму безкоштовне або за необгрунтовано заниженими розцінками виконання юридичними особами робіт, надання послуг, реалізація товарів, або внесення пожертвувань у виборчий фонд, фонд референдуму через підставних осіб, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, - тягне
 17.  Стаття 5.20. Незаконне фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму, надання забороненої законом матеріальної підтримки, пов'язані з проведенням виборів, референдуму виконання робіт, надання послуг, реалізація товарів безкоштовно або за необгрунтовано заниженими (завищеними) розцінками (В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
    референдуму, іншої групи учасників референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або безкоштовні або за необгрунтовано заниженими (завищеними) розцінками виконання робіт, надання послуг, реалізація товарів юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами, пов'язаних з проведенням виборів, референдуму і спрямованих на досягнення певного
 18.  Стаття 5.4. Порушення порядку подання відомостей про виборців, учасників референдуму
    референдуму або подання недостовірних відомостей про виборців, учасників референдуму відповідним виборчим комісіям посадовою особою, на яку законом покладено цей обов'язок, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати