Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

2. Регіональне та місцеве самоврядування в метрополії

Згідно ч. 2 і 3 ст. 72 Конституції, територіальні колективи вільно управляються виборними радами при умовах, передбачених законом. Представники Уряду в департаментах і на територіях забезпечують національні інтереси, адміністративний контроль і дотримання законів.
Органи територіального з а м о у п р а в л е н і я маються на комунах, департаментах і регіонах, а також у. округах згаданих трьох міст.
У комуні обирається муніципальна рада, який, у свою чергу, обирає мера. Мер головує в муніципальній раді і разом з тим очолює комунальну адміністрацію. Рада приймає рішення з питань управління комуною, зокрема, створює необхідні установи адміністративного та соціального обслуговування (охорони здоров'я, освіти, реєстрації цивільного стану, будівництва та утримання доріг і інш.), Іменовані службами. Бюджет комуни встановлюється радою та виповнюється мером. Закон управомочивает рада на встановлення деяких місцевих податків.
У департаменті діє генеральна рада з функціями, аналогічними функціям муніципальної ради в комуні. На чолі генеральної ради і департаментські адміністрації варто обираний радою його голова.
Організація самоврядування в регіоні має деякі відмінності від департаменту і комуни. Так само, як і в нижчестоящих політико-адміністративних територіальних одиницях, в регіоні діє обирається населенням регіональна рада, голова якого очолює регіональну адміністрацію. Крім того, в регіоні створюються економічна і соціальна рада і комітет по позиках, а також рахунковий суд, який перевіряє рахунки всіх територіальних колективів регіону, їх законність і належне використання кредитів, фондів і цінностей. У завдання економічної і соціальної ради входить консультування адміністрації регіону, зокрема з питань підготовки та виконання в регіоні національного плану, за проектом плану регіонального розвитку. Рада складається з чотирьох категорій членів: а) представників роботодавців; б) представників
профспілок; в) представників «колективного життя» (різного роду соціальних організацій, наприклад товариств захисту прав споживачів); г) представників, призначених Прем'єр-міністром.
Департамент і комуна Парижа управляються одним і тим же радою - Радою Парижа, що включає 163 члена. Головує в Раді мер Парижа. Коли Рада Парижа засідає як муніципальної ради, то він має компетенцію відповідної ради; коли цей же рада засідає як департаментського (генерального) ради, то щодо неї діють відповідні норми про департамент.
Округа Парижа, Марселя і Ліона мають свої поради, до якої входять муніципальні радники (тобто радники відповідної ради міста) і муніципальні радники округу. У раді головує мер, який, як і його заступники, обирається радою з свого складу. Ці поради можуть ставити їх цікавлять перед міськими радами, представляти свої висновки з питань, що стосуються своїх округів. Вони також розглядають місцеві справи, що відносяться, наприклад, до дитячих закладів, душовим і банним закладам, спортивним майданчикам, улаштування різних приміщень соціального характеру. До діяльності рад округів залучаються різні асоціації «для участі в муніципальній життя», які групуються в «ініціативні та консультативні комітети округу». Мери цих округів також здійснюють функції у сферах цивільного стану, шкільного Освіти, обов'язкової державної служби. Округу отримують фінансові дотації від своїх міських комун.
Як бачимо, в системі французької територіального самоврядування принцип поділу влади проявляється в істотно обмеженою мірою: глава адміністрації одночасно очолює і представницький орган.
На Корсиці діє принцип несумісності мандата у Зборах (представницькому органі) з членством у Виконавчій раді, який обирається Зборами, однак очолює виконавчу владу голова Зборів. Тривалість сесій Зборів обмежена, Виконавча рада може припиняти його акти. Діє конструктивний вотум недовіри: Збори може змістити Виконавча рада, обравши новий його склад. Розпустити Збори вправі лише центральне Уряд, якщо визнає, що нормальне функціонування Зборів представляється неможливим. Центральні установи зобов'язані консультуватися з Зборами з усіх питань, що стосуються специфічного пристрою Корсики.
Збори Корсики володіє більш широкими правами, ніж інші регіональні ради, зокрема у сфері освіти, комунікацій і навколишнього середовища. Воно покликане регулювати питання облаштування території, жител, транспорту, зайнятості, енергетики. У сфері своєї компетенції Збори приймає закони. При ньому заснований не тільки економічна і соціальна рада, як при інших регіональних радах, але також рада з культури, освіти і якості життя (cadre de vie), що вказує на визнання культурних особливостей регіону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Регіональне та місцеве самоврядування в метрополії "
 1. 3. Регіональне і місцеве управління в метрополії
  місцеве самоврядування у Франції поєднується з державним управлінням. Це випливає з частин другої і третьої ст. 72 Конституції. Органи державної адміністрації діють в регіонах, департаментах, округах. У комунах функції державного управління покладені на мерів. Рада міністрів призначає в кожен департамент префекта. Префект найбільш великого департаменту в регіоні
 2. Пешине Н.Л.. Державна влада і місцеве самоврядування в Росії: проблеми розвитку конституційно-правової моделі, 2007
  регіональними органами влади, а також невизначеність, за що саме мають відповідати державні органи, а за що - органи місцевого
 3. § 6. Політико-територіальний устрій. Регіональна автономія і місцеве самоврядування
  місцеве
 4. § 6. Політико-територіальний устрій. Регіональне та місцеве самоврядування і управління
  місцеве самоврядування і
 5. § 1. Муніципальні правові акти.
  Регіональними правовими актами мають важливе значення для організації діяльності органів місцевого самоврядування. З питань місцевого значення населенням муніципальних утворень безпосередньо і (або) органами та посадовими особами місцевого самоврядування приймаються муніципальні правові акти. З питань здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого
 6. Стаття Місцеве самоврядування
  місцеве самоврядування, забезпечують його самостійність. Органи місцевого самоврядування не входять в систему державної
 7. § 1. Правові засади організації діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
  регіонального законодавства статус органів місцевого самоврядування закріплюється в статутах відповідних муніципальний утворень. У даних статутах регулюються основні положення з організації органів місцевого самоврядування. Крім цього в багатьох муніципальних утвореннях приймаються і спеціальні положення, що регулюють статус органів місцевого самоврядування (про представницькому органі,
 8. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  регіональними законами. Місцевої адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на засадах єдиноначальності. Главою місцевої адміністрації є глава муніципального освіти або особа, яка призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, що укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень, який визначається статутом муніципального
 9. § 5. Державний контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  місцевого самоврядування окремих державних повноважень, а також за використанням наданих на ці цілі матеріальних ресурсів та фінансових коштів. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані надавати уповноваженим державним органам документи, пов'язані із здійсненням окремих державних повноважень. У разі виявлення
 10. 10. ЗОВСІМ ТЕРИТОРІЇ
  місцеву родоплеменную знати, використовували форми феодально-державної залежності, зокрема протекторат, при якому існувала державна організація після захоплення країни колонізаторами зберігалася, але надходила в підпорядкування адміністраторам метрополії. За міру заселення колоній вихідцями з метрополії і підвищення освітнього рівня корінних жителів колонії знаходили в тій чи
 11. § 2. Система муніципального права
  місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень
 12. § 1. Типи і території муніципальних утворень
  регіональними законами. Третій тип - міські округи. Міські округи створюються, як правило, на базі міст республіканського, крайового, обласного значення. Міські округу здійснюють повноваження як поселень, так і муніципальних районів. Міський округ - це міське поселення, яке не входить до складу муніципального району та органи місцевого самоврядування якого здійснюють
 13. Контрольні питання до розділу 14
  місцевого самоврядування та його органів. Роль місцевого самоврядування в механізмі держави. 2. Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. 3. Система органів самоврядування на місцях (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). 4. Основні функції і повноваження муніципальних органів, фінансування їх діяльності. 5. Порядок формування та
 14. § 3. Зміна меж муніципального освіти.
  регіональним законом з ініціативи населення, органів місцевого самоврядування, федеральних і регіональних органів державної влади. Ініціатива населення про зміну меж муніципального освіти реалізується в порядку, встановленому федеральним законом і приймається відповідно до нього регіональним законом для висунення ініціативи проведення місцевого референдуму. Ініціатива органів
 15. § 4. Перетворення муніципальних утворень.
  регіональними законами з ініціативи населення, органів місцевого самоврядування, федеральних і регіональних органів державної влади відповідно до Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації". Ініціатива населення про перетворення муніципального освіти реалізується в порядку, встановленому федеральним законом і приймається відповідно до
 16. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  регіональних і місцевих податків і зборів; 2) встановлення порядку та умов надання міжбюджетних трансфертів з бюджету муніципального району бюджетам міських, сільських поселень; 3) надання міжбюджетних трансфертів з бюджету муніципального району бюджетам міських, сільських поселень; 4) визначення цілей та порядку надання субвенцій з бюджетів поселень до бюджетів
 17. Глава 16. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. У широкому сенсі таку основу становить місцева економіка в цілому, включаючи діяльність господарюючих суб'єктів, які не знаходяться в муніципальній власності. Місцеве самоврядування спирається також на економічну підтримку
 18. Глава 10. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцеве самоврядування повинне володіти відповідною економічною основою. Економічну основу місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. Згідно ч. 2 ст. 8 Конституції Російської Федерації муніципальна власність визнається і захищається нарівні з приватною,
 19. 40. Міжбюджетні відносини
  регіональні фонди фінансової підтримки поселень і регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів), 3) субвенцій, що перераховуються з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної характеру; 4) коштів, що перераховуються до федерального бюджету або до бюджету суб'єкта РФ у зв'язку з погашенням або обслуговуванням