Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Спеціальні інститути цивільного права, що опосередковують інтелектуальну діяльність та її результати

Очевидна недостатність загальних норм цивільного права, а також неприйнятність норм речового права для регламентації відносин з приводу ідеальних результатів інтелектуальної діяльності зумовили формування низки спеціальних інститутів, опосередковуючи дану діяльність. Головними з них є авторське право, суміжні права, патентне право, права на фірмові найменування, товарні знаки та інші засоби індивідуалізації юридичної особи, продукції, робіт і послуг.
Основні норми цих інститутів зосереджені в ГК, спеціальних цивільних законах і міжнародних конвенціях за участю Російської Федерації. Окремі приписи про авторські, патентних і тому подібних правах входять до складу комплексних законів та інших правових актів, що включають деякі норми конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, процесуального та навіть кримінального права. Ті з числа даних приписів, які регулюють майнові та особисті немайнові відносини методом юридичної рівності учасників, входять до складу авторського, патентного і тому подібного права як інститутів цивільного права.
Авторські, суміжні, патентні і тому подібні права, будучи винятковими абсолютними правами, забезпечують їх власникам легальну монополію на вчинення різних дій (щодо використання результатів їхньої творчості і розпорядженню ними) з одночасною забороною всім іншим особам вчиняти зазначені дії. Виключні права сформувалися в багатьох країнах кілька століть тому як реакція права на масове застосування товарно-грошової форми в сфері інтелектуальної діяльності та оплатній передачі прав на використання її результатів. <
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Спеціальні інститути цивільного права, що опосередковують інтелектуальну діяльність та її результати"
 1. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 2. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 5. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  Поняття договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 2. Взаємозв'язок спеціальних інститутів цивільного права, опосередковуючи інтелектуальну діяльність та її результати
  Багаторічна історія розвитку авторського, патентного і тому подібного права знає чимало спроб консолідації (переважно в доктрині) різних видів виняткових прав. Нематеріальна природа об'єктів цих прав, творчий характер праці по їх створенню , винятковість абсолютних прав і схожість у процедурі оформлення деяких з них породили ще на самому початку XX в. прагнення створити
 9. И
  Ідеальна природа виняткових прав VI, 29, § 1 (2) - с. 263 - 265 Виробник аудіовізуального твору VI, 30, § 3 (4) - с. 292 Виготовлення нової речі як спосіб набуття права власності IV, 19, § 2 (2) - с. 39 - 40 Видавець як суб'єкт авторського права VI, 30, § 3 (3) - с. 291 Винахідницький рівень VI, 31, § 1 (2) - с. 329 Винахід - заявка на І. VI, 31, § 2
 10. 1. Поняття використання виключних прав (інтелектуальної власності)
  Зобов'язальні та інші цивільно-правові форми придбання і комерційного використання виключних прав (інтелектуальної власності) та конфіденційної інформації (ноу-хау) у всьому світі щорічно опосередковують оборот в мільярди доларів. Темпи торгівлі патентами , ліцензіями, авторськими, суміжними правами, правами на товарні знаки та інформацією типу ноу-хау постійно зростають.
© 2014-2022  yport.inf.ua