Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

2.7. Стадії укладання договору


Як ми вже встановили, договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній у належних випадках формі досягнуто згоди з усіх істотних умов договору.

Порядок досягнення такої угоди визначено п.2 ст.432 ЦК: договір укладається напрямком однієї зі сторін оферти (від лат. О / / епт-запропонований), тобто пропозиції укласти договір, і її акцепту (від лат. ассерШз - прийнятий) - прийняття пропозиції іншою стороною.
Направила сторона іменується оферент, що прийняла - акцептант.
Загальні положення про договір застосовуються до багатосторонніх договорів, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру таких договорів (п.4 ст.420 ЦК). Ця різниця проявляється, перш за все, саме при укладенні договору. Так, багатосторонній договір не може бути укладений напрямком оферентом пропозиції до укладання договору декільком сторонам та отриманням від них акцепту, оскільки згода має бути виражена всім учасникам договору, а не одному з них. Разом з тим, можна вважати в принципі допустимим укладенням договору напрямком кількома особами узгодженого ними між собою пропозиції (оферти) іншій особі і прийняття останнім такого, зробленого всіма іншими учасниками, договору пропозиції.
Зі сказаного з очевидністю випливає, що процес укладення договору - двустадійному - напрям оферти та її акцепт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.7. Стадії укладення договору "
 1. § 10. Просте товариство
  стадії укладання договору. Зі сказаного випливає, що закон не встановлює для простих товариств безумовної обов'язки фіксувати розмір вкладів учасників. Ця умова для простого товариства є альтернативним, що також відрізняє їх від господарських товариств. Установчий договір останніх обов'язково повинен містити вказівку на розмір часток учасників, оскільки
 2. § 4. Укладення договору
  стадії укладання договору. Виходячи із суті договору як процесу узгодження волі двох або більше що у ньому осіб, укладення договору передбачає таку процедуру вираження воль зацікавлених осіб, яка завершується її остаточним збігом. Укладення договору проходить, як правило, дві стадії. Так, договір укладається шляхом направлення однією стороною (оферентом) оферти
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  стадії укладання договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору. Форма договору. Момент укладання договору. Зміна і розірвання договору. Наслідки зміни або розірвання договору. Зміна і розірвання договору за угодою сторін. Зміна і розірвання договору
 4. 1. Поняття укладення договору
  стадії укладання договору: пропозиція (оферта) та її прийняття (акцепт). Однак у першому випадку, коли умови договору виробляються в ході безпосереднього контакту сторін, результатом якого є підписаний обома сторонами текст договору, послідовність різних стадій не має юридичного значення. Тому процес укладання договору між "присутніми" не вимагає
 5. 2. Порядок і стадії укладання договору
  стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому дві стадії - оферта і акцепт оферти - є обов'язковими для всіх випадків укладання договору. Стадія переддоговірних контактів сторін (переговорів) носить факультативний характер і використовується на розсуд сторін, що вступають в договірні
 6. 3. Укладення договору поставки
  стадії укладання договору поставки між постачальником і покупцем виникають такі розбіжності щодо окремих умов договору. Сторона, яка запропонувала укласти договір (постачальник або покупець) і яка від іншої сторони акцепт на інших умовах, повинна протягом 30 днів з дня отримання такого акцепту (якщо інший строк не передбачено законом або угодою сторін) вжити заходів до
 7. С
  укладення договору С. н. ж. п. X, 46, § 3 (3) - с. 558 - 561 - зміна зобов'язань з договору С. н. ж. п. X, 46, § 3 (9) - с. 578 - 582 - норма надання житла за договором С. н. ж. п. X, 46, § 3 (2) - с. 557 - 558 - обмін житловими приміщеннями, наданими за договорами С. н. ж. п. X, 46, § 3 (8) - с. 573 - 578 - піднайом в договорі С. н. ж. п. X, 46, § 3 (6) - с. 569 - 571 -
 8. 4. Система і кваліфікація договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау
  стадії укладання договорів. Якщо під предметом патентно-ліцензійного договору як його істотною умовою розуміти "сам винахід", то він повинен вважатися укладеним лише за умови передачі ліцензіату всієї інформації про нього без передачі виключного права, тобто дозволу на його використання. Точно так само помилковим в договорі про передачу ноу-хау буде просте зазначення на поступку права
 9. 2. Свобода договорів
  стадії укладення договору і завершується його виконанням і відповідальністю за порушення. По-друге, це захист інтересів кредиторів, загроза яким може надати руйнівний вплив на цивільний оборот. Мається на увазі, зокрема, доля багатьох банків, які надавали кредити "дутим фірмам", а одно численних громадян, які надавали таким же кредитним установам свої грошові
 10. 4. Особливості укладення договору поставки
  стадії укладання договору поставки між постачальником і покупцем виникають такі розбіжності щодо окремих умов договору. Сторона, яка запропонувала укласти договір (постачальник або покупець) і яка від іншої сторони акцепт на інших умовах, повинна протягом 30 днів з дня отримання такого акцепту, якщо інший строк не передбачено законом або угодою сторін, вжити заходів до
© 2014-2022  yport.inf.ua