Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення


1. Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.
1. Як правило, з моменту здійснення усиновлення припиняються правовідносини, які існували між усиновленою особою з батьками та родичами за походженням. У цьому аспекті право на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку із втратою годувальника, хоча і може випливати із відносин сімейного характеру (напр., в силу смерті когось із батьків), складає зміст правовідношення іншого, ніж сімейного, характеру. Як правило, це відносини із соціального забезпечення, тому їх припинення не відповідало б суті усиновлення і суперечило б інтересам самої дитини.
Гарантії збереження за усиновленою дитиною права на пенсію у разі втрати годувальника містяться, напр., в ст. 40 Закону України "Про пенсійне забезпечення", ст. 33 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", ч. 6 ст. 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". На збереженні права на відшкодування шкоди, завданої втратою годувальника, наголошено у постанові Пленуму Верховного Суду України N 6 від 27.03.92 р. "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" (п. 20). Право на одержання страхових виплат у разі усиновлення передбачено у п. 6.1.7 Порядку призначення та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 квітня 2007 р. N 24.
Набуття прав на відшкодування шкоди, завданої втратою годувальника у сім'ї усиновителя (усиновлювачів), не припиняє право, яке виникло до здійснення усиновлення, адже, відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та ін. усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.
2. Право дитини на пенсію та допомогу повинно виникнути до прийняття судом рішення про усиновлення, фактично ж документи для виплати пенсії чи допомоги можуть бути оформлені і значно пізніше - вже після усиновлення. При цьому у випадку таємного усиновлення для самої дитини (ч. 2 ст. 226 СК України) реалізація права на пенсію, інші страхові виплати та ін. може відбуватися особливим порядком (напр., шляхом накопичення грошових коштів на вкладному (депозитному) рахунку усиновленого).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення"
 1. Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення
  1. У разі скасування усиновлення припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами. 2. У разі скасування усиновлення відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням. 3. У разі скасування усиновлення дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це
 2. Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
  99.1. Грошові зобов'язання фізичної особи у разі її смерті або оголошення судом померлою виконуються її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття. Претензії спадкоємцям пред'являються органами державної податкової служби в порядку, встановленому цивільним законодавством України для
 3. Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  265.1. Платники податку Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником
 4. Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
  Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації,- караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або
 5. Стаття 3. Сім'я
  1. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. 2. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловіку зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх
 6. Стаття 31. Заручини
  1. Зарученими вважаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. 2. Заручини не створюють обов'язку вступу в шлюб. 3. Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Такі затрати не підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною
 7. Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу
  1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя. 2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини. 3. Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про
 8. Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя
  1. Встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та обов'язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов'язків, які встановлені шлюбним договором. 2. У разі встановлення режиму окремого проживання: 1) майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі; 2) дитина,
 9. Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини
  1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. 2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. 3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. 4. Батьки зобов'язані
 10. Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування
  1. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом. 1. Спілкування - важлива складова частина соціального буття людини як суспільної істоти, джерело її життєдіяльності, умова формування особистості. Людина не може існувати поза спілкуванням з іншими людьми. Потреба у спілкуванні - одна з базових потреб індивіда.
© 2014-2022  yport.inf.ua