Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю


1. Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда.
2. Повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язані піклуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали їм матеріальну допомогу.
Такий обов'язок мають особи і щодо тих, з ким вони проживали однією сім'єю до досягнення повноліття.
Коментована стаття передбачає обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю. Виходячи з цього, в системі особистих немайнових прав та обов'язків інших членів сім'ї та родичів є наступні форми зобов'язань: зобов'язання щодо виховання, зобов'язання щодо спілкування, зобов'язання щодо захисту та зобов'язання щодо піклування.
Ч. 1 статті визначає обов'язок внуків та правнуків піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. Зміст статті свідчить про те, що вказаний обов'язок покладається на внуків і правнуків, незалежно від того, досягли вони повноліття чи ні. Це свідчить про певну недосконалість конструкції статі, оскільки важко говорити про виконання цього обов'язку, для прикладу, малолітньою особою, яка не лише сама потребує піклування, але й в силу свого віку не може реалізувати такого роду зобов'язання. Очевидно більш правильним було б покладення цього обов'язку лише на повнолітніх внуків та правнуків. Реалізація зазначеного обов'язку може проявлятися у спілкуванні з бабою, дідом, прабабою, прадідом, їх турботі про них, певній допомозі по домашньому господарству тощо. Він не залежить від виконання подібних зобов'язань у минулому з боку діда, баби, прабаби, прадіда та від можливих колишніх правовідносин по утриманню, а ґрунтується на положеннях законодавця про зміцнення сім'ї як первинного осередку суспільства та союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї, побудові сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові, поваги, взаємодопомоги та підтримки (ч. 2 ст. 1 СК України).
Частини 2 і 3 коментованої статті покладають обов'язок по піклуванню на повнолітніх брата, сестру, пасинка, падчерку та фактичного вихованця (у разі проживання із вихователем однією сім'єю до досягнення повноліття) щодо брата, сестри, вітчима, мачухи, але за умови, що останні їх виховували та надавали матеріальну допомогу. У даному випадку є відмінність у реалізації вказаного обов'язку, порівняно із ч. 1 коментованої статті, яка не вимагає наявності умов по вихованню та матеріальній підтримці у минулому, щодо осіб, які на даний час наділяються таким обов'язком (повнолітні брат, сестра, пасинок, падчерка, фактичний вихователь).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю"
 1. Стаття 135. Залишення в небезпеці
  1. Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для
 2. Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин
  1. Сімейні відносини регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 2. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками. 3. Сімейні відносини регулюються лите у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства. 4. Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права
 3. Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України
  1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між: подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання. 2. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та
 4. Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини
  1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. 2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. 3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. 4. Батьки зобов'язані
 5. Що таке спадкування за законом?
  При спадкуванні за законом до спадкування закликаються особи, яких законодавець називає як спадкоємців. Тобто в цьому разі спадкове майно розподіляється між особами, які названі в числі спадкоємців у відповідних статтях Цивільного кодексу України. Таких осіб називають законними спадкоємцями, або колом спадкоємців за законом. Спадкування за законом має місце тоді, коли воно не змінено заповітом,
 6. Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
  1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості,- караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки,-
 7. Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків
  1. Якщо мати, батько дитини є неповнолітніми, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто є неповнолітнім, зобов'язані надавати йому допомогу у здійсненні ним батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків. 1. Особа може стати матір'ю або батьком дитини і до досягнення нею повноліття. Закон враховує таку обставину і встановлює спеціальні правила щодо неповнолітніх батьків. Зокрема
 8. Стаття 232. Правові наслідки усиновлення
  1. З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням. При усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка. 2. Якщо після смерті одного з
 9. Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків
  1. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні. 2. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків. Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право на звернення до суду з позовом про їх
 10. Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків
  1. Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу. 1. Глава 22 СК України регулює відносини, пов'язані з утриманням інших членів родини, визначенням розміру та порядку сплати аліментів на їх користь.
© 2014-2022  yport.inf.ua