Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу

Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу вирішується судом за поданням державного виконавця.
2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання в судовому засіданні з викликом сторін та за обов'язковою участю представників органів опіки та піклування. Неявка сторін не є перешкодою для вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу.
1. Коментована стаття регулює питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. Вона може виникнути при виконанні рішення суду, яке передбачає відібрання 416
дитини. Питання про відібрав^ дитини . ачу її ІНШИм осо.
бам або відповідному закладу розв'язуються в судовому рішенні, на підстав, якого видається ві^Пові ¦? виконавч'ий ЛИсІ.
Виконання рішень про в.^іб дитини диться m
повідно до правил, встановлен ш 3аконом у ін/ВИКонавч*е провадження» (див. статті 76, 78 3акону). державн J виконавець вчиняє виконавчі д.. з обов яз^Ов0Ю ю особ ^ ц
редається на виховання. Прак> Ика виконання цих ішснь сві про успішну їх реалізацію прь, { викона провадженні
представників органів оп.ки і Закладів осш а такожн закладів (факультативно - зал^^ від особливостей КОНІфеТного провадження). Участь останні* особливо необхідна тоді, ?ли за поданням державного викоцавця ¦ птатя ти ? ве влаштування дитини до ДитЯчого або лі ьного Зи
2. Питання про тимчасове fejia ання дитини в зазначені заклади вирішується судом за п0данням державного виконаВця Як уявляється, державний викона^ещ> може звертатися 3 поданням до суду, який ухвалив судове Р> ^ або до За місцем вико-нання цього рішення. Останні^ ва більц/Д0І|ільнии, то що в даному міст знаходиться бІЛьшість необхідних виріш*н"я цього питання матеріалів.
3. Коментована стаття визн^ особливості j ви ішен. ня даної категорії справ, до якИх належить питнапня ^ Роки .. розгляду . про учасників прої^ с даної ^^
на бути розглянута судом у Де^тнденний п необхідність
участ, в справі повідомляють^ н aj]Q ~ т/вка в
сідання не є перешкодою для в ішення питання 0 ти"мчасове влаштування дитини до дитяч^ або лі ьного за
за умови, що в суду є достатні > ." ¦ "' м
^ ' 3*3 ¦чаш про те, що сторони виконавчого
провадження належним чином Повідомлені п чнас j місце
ДУ справи. А от участь у даноц ом засіданні представників
органів оп.ки , піклування є ^язко^ю_ т в ^ їх Неявк* в судове засідання суд зобов ^аний шдкласти > ^ повторити виклик представник; в зазначених анів H0BFe Д засідання. J -7M
По суті справи суд постано»^ ^ які" повинні
но позначен, порядок передач, дитини та заклаДі до якого т сово передається дитина. Ухва"а тимчасове влаштування
417
дитини до відповідного закладу може б 0 жена в апеляцій ному порядку сторонами, оргацами опіки j пікл я (ст 29з цьо. го Кодексу)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу"
 1. Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав
  1. Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, суд вирішує питання про можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні. 2. Суд може постановити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житлового приміщення, у якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше житло, у яке може поселитися,
 2. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
  1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо: 1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового накату або скасуванні судового наказу; 2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову; 3) повернення заяви позивачеві (заявникові); 4) відмови у відкритті провадження у справі; 5) відкриття провадження у справі з
 3. Стаття 17. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків
  1. Орган опіки та піклування надає допомогу особі у здійсненні нею своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків в обсязі та в порядку, встановлених яшм Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 1. В коментованій статті закріплюється загальна функція органів опіки та піклування щодо надання учасникам сімейних відносин допомоги у здійсненні ними своїх сімейних прав та виконанні
 4. Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини
  1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. 2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. 3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. 4. Батьки зобов'язані
 5. § 2. Дієздатність громадян
  Дієздатність громадянина. Щоб правоздатний громадянин міг своїми власними діями використати, реалізувати свої права та обов'язки, він повинен розуміти значення своїх дій. Розуміти значення своїх дій люди можуть лише з досягненням певного віку і за відсутності хвороб, які позбавляють їх можливості діяти розсудливо. Внаслідок цього закон встановлює ще одну властивість громадянина. Ця влас-
 6. Стаття 390. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі
  1. Самовільне залишення місця обмеження волі або злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання, вчинені особою, засудженою до обмеження волі,- караються позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після
 7. Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я
  1. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. 2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. 3. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади фізичного і
 8. Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини
  1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини. 2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам. 3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства. 1. Завдяки природній близькості між батьками та дітьми, тому
 9. Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання
  1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом. 2. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї. 3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських
 10. Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину
  1. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. 1. Відповідно до домінуючих у суспільстві моральних засад для відносин, що складаються в сім'ї, характерною є турбота про малолітніх, неповнолітніх, інших непрацездатних членів сім'ї, надання їм посильної підтримки й матеріальної допомоги. Батьки забезпечують інтереси дитини в житлі, харчуванні, відпочинку, лікуванні тощо.
© 2014-2022  yport.inf.ua