Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 155. Виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи

1. У разі якщо в ході попереднього розслідування стає відомо про скоєння іншими особами злочини, не свя-занного з розслідуваним злочином, слідчий, дізнавач виносить постанову про виділення матеріалів, що містять відомості про новий злочин, з кримінальної справи та направлення їх для прийняття рішення відповідно до статтями 144 і 145 цього Кодексу: слідчий - керівнику слідчого органу, а дізнавач - прокурору.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Матеріали, що містять відомості про новий злочин і виділені з кримінальної справи в окреме провадження, допускаються в якості доказів у даній кримінальній справі.
(Частина друга введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 155. Виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи"
 1. Стаття 422. Виділення в окреме провадження кримінальної справи щодо неповнолітнього
  Кримінальну справу стосовно неповнолітнього, який брав участь у вчиненні злочину разом з дорослим, виділяється в окреме провадження в порядку, встановленому статтею 154 цього Кодексу. Якщо виділення кримінальної справи в окреме вироб-ництво неможливо, то до неповнолітнього обвинуваченому, залученому в одній кримінальній справі з дорослим, застосовуються правила справжньої
 2. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  1. Дізнавач, слідчий вправі виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках , зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002
 3. Стаття 217. Ознайомлення обвинуваченого і його захистів-ника з матеріалами кримінальної справи
  1. Після виконання вимоги статті 216 цього Кодексу слідчий пред'являє обвинуваченому та його захиснику підшиті та пронумеровані матеріали кримінальної справи, за винятком випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 166 цього Кодексу. Для ознайомлення пред'являються також речові докази і на прохання обвинуваченого або його захисника фотографії, матеріали аудіо-та (або)
 4. Стаття 219. Дозвіл клопотання
  1. У разі задоволення клопотання, заявленого одним з учасників провадження у кримінальній справі , слідчий доповнює матеріали кримінальної справи, що не перешкоджає продовженню ознайомлення з матеріалами кримінальної справи іншими учасниками. 2. По закінченні виробництва додаткових слідчих дій слідчий повідомляє про це осіб, зазначених у частині першій статті 216 та частини
 5. Стаття 158.1. Відновлення кримінальних справ
  (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Відновлення втраченого кримінальної справи або його матеріалів проводиться за постановою керівника слідчого органу, начальника органу дізнання, а в разі втрати кримінальної справи або матеріалів у ході судового провадження - за рішенням суду, який направляється керівнику слідчого органу або начальнику органу дізнання для
 6. Стаття 436. Виділення кримінальної справи
  Якщо в ході попереднього розслідування у кримінальній справі про злочин, вчинений у співучасті, буде встановлено, що будь-хто із співучасників вчинив діяння в стані неосудності або у кого-небудь з співучасників психічний розлад наступило після здійснення злочину, то кримінальну справу стосовно його може бути виділено в окреме провадження в порядку, встановленому
 7. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
 8. Стаття 215. Закінчення попереднього слідства з об-знахідному заключному
  1. Визнавши, що всі слідчі дії у кримінальній справі проведені, а зібрані докази достатніми для складання обвинувального висновку, слідчий повідомляє про це обвинуваченого і роз'яснює йому передбачене статтею 217 цього Кодексу право на ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи як особисто, так і з допомогою захисника, законного представника, про що
 9. Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей
  (введена Федеральним законом від 23.07.2010 N 172-ФЗ) 1. Виробництво дізнання по кримінальній справі в разі його складності або великого обсягу може бути доручено групі дознава-телей, про що виноситься окрема постанова або вказується в постанові про порушення кримінальної справи. 2. Рішення про виробництво дізнання групою дізнавачів, про зміну її складу приймає начальник органу
 10. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
 11. Стаття 34. Передача кримінальної справи за підсудністю
  1. Суддя, встановивши при вирішенні питання про призначення судового засідання, що надійшла кримінальна справа не підсудна дан-ному суду, виносить постанову про направлення даної кримінальної справи за підсудністю. 2. Суд, встановивши, що перебуває в його виробництві кримінальну справа підсудна іншому суду того ж рівня, має право за згодою підсудного залишити дану кримінальну справу у своєму
© 2014-2022  yport.inf.ua