Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 175. Порядок звернення з клопотанням і направлення подання про звільнення від відбування покарання або про заміну невідбутої частини покарання більш м'я-ким видом покарання

(в ред. Федерального закону від 01.12.2012 N 208-ФЗ)
1. Засуджений, до якого може бути застосоване умовно-дострокове звільнення, а також його адвокат (законний представи-тель) має право звернутися до суду з клопотанням про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. У клопотанні повинні со-триматися відомості, що свідчать про те, що для подальшого виправлення засуджений не потребує повному відбуванні призначають-ченного судом покарання, оскільки в період відбування покарання він частково або повністю відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином загладити шкоду, заподіяну в результаті злочину , розкаявся у скоєному діянні, а також можуть міститися інші све-дення, що свідчать про виправлення засудженого. Клопотання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання осу-ждения подає через адміністрацію установи або органу, що виконує покарання.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
2. Адміністрація установи або органу, що виконує покарання, не пізніше ніж через 10 днів після подачі клопотання осуж-денного про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання направляє до суду вказане клопотання разом з характеристикою на засудженого. У характеристиці повинні міститися дані про поведінку засудженого, його ставлення до навчання і праці під час отби-вання покарання, про ставлення засудженого до скоєного діяння, а також укладення адміністрації про доцільність умовно-дострокового звільнення. У характеристиці на особу, яка засуджена за вчинення у віці старше 18 років злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, який не досяг чотирнадцятирічного віку, та визнано на підставі висновку судово-психіатричної експертизи страждаючим розладом сексуальної переваги (педофілією), що не виключає осудності-сти, повинні також міститися дані про застосовані до нього примусових заходи медичного характеру, про його ставлення до ліку-нию. Одночасно з клопотанням такого засудженого про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у суд надсилається висновок його лікуючого лікаря.
(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 29.02.2012 N 14-ФЗ)
3. Засуджений, якій невідбуту частину покарання може бути замінена більш м'яким видом покарання, а також його адвокат (за-кінний представник) має право звернутися до суду з клопотанням про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. Хода-тайство про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання засуджений подає через адміністрацію установи або органу, що виконує покарання. Адміністрація установи або органу, що виконує покарання, не пізніше ніж через 10 днів після подачі клопотання засудженого про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання направляє до суду вказане ходатай-ство разом з характеристикою на засудженого. У характеристиці повинні міститися дані про поведінку засудженого, його ставлення до навчання і праці під час відбування покарання, про ставлення засудженого до скоєного діяння і про те, що засуджений частково або повністю відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином загладити шкоду, заподіяну в результаті злочину. У характеристиці на особу, яка засуджена за вчинення у віці старше 18 років злочини проти статевої недоторканності несовершеннолет-нього, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, та визнано на підставі висновку судово-психіатричної експертизи страждаю-щим розладом сексуальної переваги (педофілією), не виключає осудності, мають також міститися дані про застосування до нього примусових заходи медичного характеру, про його ставлення до лікування. Одночасно з клопотанням такого осу-дженого до суду надсилається висновок його лікуючого лікаря.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 01.12.2012 N 208-ФЗ)
3.1. Адміністрація установи або органу, що виконує покарання, відповідно до частини четвертої статті 113 цього Кодексу вносить до суду подання про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання щодо позитивно ха-теризується засудженого. У поданні про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання повинні містити-ся дані про поведінку засудженого, його ставлення до навчання і праці під час відбування покарання, про ставлення засудженого до вдосконалення-шенному діянню і про те, що засуджений частково або повністю відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином загладити шкоду, при-начинений в результаті злочину. У поданні про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання на обличчя, кото-рої засуджено за вчинення у віці старше 18 років злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, який дос-тігшего чотирнадцятирічного віку, та визнано на підставі висновку судово-психіатричної експертизи страждаючим рас- Стройство сексуальної переваги (педофілією), не виключає осудності, мають також міститися дані про застосовані до нього примусових заходи медичного характеру, про його ставлення до лікування. Одночасно з поданням на такого засуджений-ного до суду надсилається висновок його лікуючого лікаря.
(Частина 3.1 введена Федеральним законом від 01.12.2012 N 208-ФЗ)
4. Порядок застосування амністії визначається органом, який видав акт про амністію.
5. Засуджений, у якого настало психічний розлад, що перешкоджає відбуванню покарання, або його законний пред-ставник має право звернутися до суду з клопотанням про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання відповідно до статті 81 Кримінального кодексу Російської Федерації. Клопотання про звільнення від подальшого відбування покарання у зв'язку із на-настанням психічного розладу засуджений або його законний представник подає через адміністрацію установи або орга-на, що виконує покарання. При неможливості самостійного звернення засудженого або його законного представника до суду подання про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання у зв'язку з настанням психічного розладу вноситься до суду начальником установи або органу, що виконує покарання. Одночасно із зазначеним клопотанням або пред-ням до суду надсилаються висновок медичної комісії і особиста справа засудженого.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 09.01.2006 N 12-ФЗ)
6. Засуджений, котра захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, має право звернутися до суду з ходатайст-вом про звільнення його від подальшого відбування покарання відповідно до статті 81 Кримінального кодексу Російської Федерації. Клопотання про звільнення від подальшого відбування покарання у зв'язку з тяжкою хворобою засуджений подає через адміністра-цію установи або органу, що виконує покарання. Одночасно із зазначеним клопотанням до суду надсилаються висновок міді-Цінської комісії чи установи медико-соціальної експертизи та особова справа засудженого.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 09.01.2006 N 12-ФЗ)
7. У випадках визнання засудженого до обов'язкових робіт або виправних робіт інвалідом першої групи, а засуджений-ного до примусових робіт інвалідом першої або другої групи він має право звернутися до суду з клопотанням про дострокове звільняються-деніі від подальшого відбування покарання.
(В ред. Федеральних законів від 09.01.2006 N 12-ФЗ, від 27.12.2009 N 377-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
8. Перелік захворювань, що перешкоджають відбуванню покарання, а також порядок медичного огляду засуджений-них, що представляються до звільнення від відбування покарання у зв'язку з хворобою, затверджуються Урядом Російської Федеративної-ції.
(Частина восьма введена Федеральним законом від 11.06.2003 N 75-ФЗ)
9. У разі настання вагітності жінка, засуджена до обов'язкових робіт, виправних робіт, примусових робіт, має право звернутися до суду з клопотанням про відстрочку їй відбування покарання з дня надання відпустки по вагітності та пологах.
(В ред. Федеральних законів від 09.01.2006 N 12-ФЗ, від 27.12.2009 N 377-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
10. У разі відмови суду в умовно-достроковому звільненні від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання повторне внесення до суду відповідного клопотання або подання може мати місце не раніше ніж після закінчення шести місяців з дня винесення постанови суду про відмову. У разі відмови суду в умовно-достроковому звільненні осуж-денного до довічного позбавлення волі повторне звернення з клопотанням може мати місце не раніше ніж після закінчення трьох років з дня винесення постанови суду про відмову.
(Частина десята в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
10. Виключена. - Федеральний закон від 09.03.2001 N 25-ФЗ.
11. Відмова суду в умовно-достроковому звільненні від відбування покарання не перешкоджає внесенню до суду подання про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання.
(Частина одинадцята в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
12. Умовно-достроково звільнені і засуджені до обмеження волі або примусових робіт в порядку заміни НЕ-відбутої частини покарання більш м'яким видом покарання, якщо вони були направлені в виправні установи, виправні цін-вки у випадках, передбачених законом, можуть знову звертатися з клопотанням про умовно -дострокове звільнення від відбування покарання або бути представлені до заміни невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання не раніше ніж після закінчення одного року з дня винесення ухвали про скасування умовно-дострокового звільнення або про заміну більш м'якого виду покарання позбавленням волі.
(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 175. Порядок звернення з клопотанням і направлення подання про звільнення від відбування покарання або про заміні невідбутої частини покарання більш м'я-ким видом покарання "
 1. Стаття 26. Умови виконання та відбування покарання у вигляді обов'язкових робіт
  клопотанням про звільнення його від подальшого відбування покарання. Хвороба засудженого повинна міститися в Переліку захворювань, що перешкоджають відбуванню покарання, затвердженому Постановою Уряду РФ від 6 лютого 2004 р. N 54 "Про медичний огляд засуджених, які подаються до звільнення від відбування покарання у зв'язку з хворобою" (в ред. Від 30 грудня 2005 р .).
 2. Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
  звільнення від відбування покарання є: а) відбуття строку покарання, призначеного за вироком суду; б) скасування вироку суду з припиненням справи виробництвом; в) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; г) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання; д) помилування або амністія; е) важка хвороба або інвалідність; ж) інші підстави, передбачені
 3. Стаття 176. Порядок звернення з клопотанням про помилування
  порядок звернення засуджених з клопотанням про помилування, є Указ Президента РФ від 28 грудня 2001 р. N 1500 "Про комісіях з питань помилування на територіях суб'єктів Російської Федерації" (в ред . від 16 березня 2007 р., від 19 травня 2009 р.). Цим Указом була скасована Комісія з питань помилування при Президентові РФ, утворені комісії з питань помилування на територіях суб'єктів
 4. Стаття 174. Звільнення засуджених військовослужбовців від відбування покарання
  175). Але для відбувають обмеження по військовій службі, арешт або вміст у дисциплінарної військовій частині є ще одна підстава звільнення від відбування покарання. Оскільки ці засуджені одночасно відбувають покарання і проходять військову службу, вони звільняються від подальшого відбування покарання у разі захворювання, що робить їх непридатними до військової служби. Хворий засуджений
 5. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  стаття доповнена положенням, що розширює підстави для повернення заяви чи подання. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 296 АПК РФ заяву або подання може бути повернуто, якщо при вирішенні питання про прийняття його до виробництва буде встановлено, що пропущено встановлений у ст. 292 Кодексу строк для звернення, клопотання про його відновлення відсутній або у відновленні
 6. Стаття 171. Залік часу перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній військовій частині в загальний строк військової служби
  звільнений з дисциплінарної військової частини, - не раніше ніж через три місяці після прибуття його в частину; командиром дисциплінарної військової частини щодо осіб, у яких закінчився термін військової служби, - за один-два місяці до закінчення терміну покарання. Клопотання про залік часу відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової служби зазначеним особам, звільненим
 7. Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
  клопотанням про звільнення його від подальшого відбування покарання. Хвороба засудженого повинна міститися в Переліку захворювань, що перешкоджають відбуванню покарання, затвердженому Постановою Уряду РФ від 6 лютого 2004 р. N 54 "Про медичний огляд засуджених, які подаються до звільнення від відбування покарання у зв'язку з хворобою" (в ред. Від 30 грудня 2005 р .).
 8.  Стаття 147. Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
    звільнення від відбування покарання (в порядку амністії, звільнення по хворобі, умовно-дострокового звільнення та з інших підстав, передбачених законом). Відбування обмеження по військовій службі припиняється в останній день строку покарання з урахуванням тих змін, які можуть бути внесені у строк покарання відповідно до закону. 2. Звільнення від відбування покарання означає
 9.  Стаття 81. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою Коментар до статті 81
    порядок звільнення від покарання через хворобу регламентується Постановою Уряду РФ від 6 лютого 2004 р. N 54 "Про медичний огляд засуджених, які подаються до звільнення від відбування покарання у зв'язку з хворобою". До цього з Постановою також прикладені Правила медичного огляду засуджених, які подаються до звільнення від відбування покарання у зв'язку із
 10.  Стаття 19.24. Невиконання особою, звільненим з місць відбування позбавлення волі, обов'язків, встановлених щодо його судом відповідно до федеральним законом
    звільненим з місць відбування позбавлення волі, обов'язків, пов'язаних з дотриманням обмежень, встановлених щодо його судом відповідно до федеральним законом, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти
 11.  Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання
    направлення засудженого для відбування покарання, призначеного вироком суду. У поданні викладаються конкретні факти ухилення засудженого від виховання дитини, а також дані, що характеризують його поведінку. До подання додається копія ухвали суду про відстрочку відбування покарання, характеристика з місця роботи, інформація дільничного уповноваженого міліції про поведінку і способі
 12.  Стаття 152. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
    відбування арешту засудженими військовослужбовцями визначаються цим Кодексом, нормативними право-вимі актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання у сфері оборони, а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими воєн-бовців. (В ред. Федерального закону від
 13.  Стаття 177. Відстрочка відбування покарання засудженим
    клопотанням про відстрочку відбування покарання. Адвокат (законний представник) подає клопотання про відстрочку відбування покарання самостійно, а засуджений - через адміністрацію виправної установи. З поданням про відстрочку відбування покарання засудженому може звернутися до суду і адміністрація виправної установи. 2. Оскільки цільовим призначенням відстрочки є турбота про
 14.  Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою
    звільнено від відбування наказ-ия. Тобто це явл. пр.м, а не обов'язком суду, як за наявності психічного розладу. При реш-і питання враховуються не тільки характер хвороби, але і тяжкість вчиненого переступив-я, особа засудженого та ін обстоят-ва. Освоб-е від відбування наказ-ия у зв'язку з хворобою явл. безумовним і закінчать-им. Військовослужбовці, які відбувають арешт або вміст у
 15.  Стаття 148. Звільнення від покарання у вигляді обмеження по військовій службі або заміна його засудженому військовослужбовцю, який звільняється з військової служби
    подання до суду про заміну залишилася невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання або про звільнення від покарання. При цьому суд не зв'язаний позицією командира військової частини і вирішує питання про подальшу долю колишнього військовослужбовця, виходячи з обставин, справи, поведінки засудженого в період відбування покарання, підстав звільнення та інших обставин. Слід зазначити,
 16.  1. Види і поняття звільнення від покарання
    звільнення від покарання. У розгорнутому вигляді кримінальна відповідальність включає в себе винесення судом обвинувального вироку, призначення та реалізацію покарання і судимість. Разом з тим КК РФ передбачає можливість реалізації кримінальної відповідальності при повному або частковому звільненні засудженого від відбування призначеного судом покарання (наприклад, при умовному засудженні,
 17.  Поняття, підстави і види звільнення від покарання
    звільненню від кримінальної відповідальності КК виділяє гл. 12, а спеціальні в гол. 14 Види звільнення від покарання: відбуття всього терміну покарання УДО (умовно дострокове звільнення ст.79) Заміна невідбутої частини більш м'яким видом покарання в зв'язку з хворобою Відстрочка відбування вагітним і жінкам які мають дітей до 14 років Закінчення строку давності обвинувального вироку суду
 18.  Стаття 183. Контроль за особами, звільненими від відбування покарання
    звільненими від відбування покарання, особливо в самий рецідівоопасний перший рік після звільнення. Раніше основною формою соціального контролю за відбули позбавлення волі був адміністративний нагляд органів внутрішніх справ. У коментованій статті йдеться, що контроль за особами, звільненими від відбування покарання, здійснюється відповідно до законодавства Російської
 19.  Стаття 79. Умовно-дострокове
    175 ДВК РФ. 4. Якщо засудженому поряд з основним призначалося додаткове покарання, то при його умовно-дострокове звільнення судом може бути прийнято рішення про повне або часткове звільнення від відбування і додаткового покарання. При цьому не має значення, розпочато чи ні відбування додаткового покарання. Якщо додаткове покарання виконано (стягнуто штраф, особа позбавлена
 20.  Стаття 93. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Коментар до статті 93
    звільнення від покарання є однією з форм індивідуалізації кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці, на стадії виконання вироку. Умовно-дострокове звільнення таких осіб застосовується лише при відбуванні ними кримінального покарання у вигляді позбавлення волі. Пекінські правила рекомендують відповідним органам застосовувати умовне звільнення з