Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 202. Одержання зразків для порівняльного дослідження

1. Слідчий має право отримати зразки почерку чи інші зразки для порівняльного дослідження у підозрюваного, обвинуваченого-мого, свідка, потерпілого, а також відповідно до частини першої статті 144 цього Кодексу у інших фізичних осіб і представ-ників юридичних осіб у випадках, якщо виникла необхідність перевірити , залишені ними сліди в певному місці або на ве-суспільних доказах, і скласти протокол відповідно до статей 166 і 167 цього Кодексу, за винятком вимоги про участь понятих. Одержання зразків для порівняльного дослідження може бути вироблено до порушення кримінальної справи.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
2. При отриманні зразків для порівняльного дослідження не повинні застосовуватися методи, небезпечні для життя і здоров'я чоло-століття або принижують його честь і гідність.
3. Про отримання зразків для порівняльного дослідження слідчий виносить постанову. У необхідних випадках отримання зразків проводиться за участю фахівців.
4. Якщо отримання зразків для порівняльного дослідження є частиною судової експертизи, то воно проводиться експертом. У цьому випадку відомості про виробництво зазначеної дії експерт відбиває у своєму висновку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 202. Одержання зразків для порівняльного дослідження "
 1. Стаття 81. Одержання зразків почерку для порівняльного дослідження документа та підпису на документі
  отримання необхідних зразків почерку є оспорювання автентичності записів особами, що у справі, їх представниками, які виступають на захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів своїх довірителів . Законодавець не звертає уваги на те, що експерти розрізняють зразки почерку і зразки підпису. З приводу дослідження підпису проводиться окремий вид
 2. Стаття 79. Призначення експертизи
  отримання зразків здійснюється за участю експерта, якому доручено виробництво судової експертизи, або спеціаліста. У разі якщо отримання зразків є частиною досліджень і здійснюється експертом з використанням представлених на судову експертизу об'єктів, після завершення судової експертизи зразки направляються до органу або особі, які її призначили, або певне
 3. Тема 3. Історія порівняльного правознавства
  порівняльного правознавства. Загальна характеристика порівняльного правознавства XIX в. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині. Французька школа порівняльного законодавства. Розвиток порівняльного правознавства в Росії. Особливості еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. Порівняльне правознавство в першій половині XX в. Порівняльне
 4. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  для вирішення конкретних науково-практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти застосування порівняльно-правового методу. Порівняльний метод і вивчення правових систем федеративних держав. Порівняльний метод і міжнародне право. Основні види порівняльних досліджень правових сис-тем: діахронії і синхронне порівняння. Внутрішнє і зовнішнє порівняння. Макро-і
 5. Тема 4. Функції порівняльного правознавства
  порівняльного правознавства. Практико-прикладні функції порівняльного правознавства: уніфікація та гармонізація права. Вивчення зарубіжного юридичного досвіду. Навчально-педагогічне значення порівняльного правознавець-ня. Освітня функція порівняльного правознавства. Роль порівняльного правознавства в розвитку економічного і культурного співробітництва між
 6. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  для підготовки
 7. 4. Порівняльне правознавство. Основні види досліджень
  досліджень
 8. Література
  порівняльного права / / Очер ки порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1981. 3. Казимирчук В.П. Право і методи його вивчення. М., 1965. 4. Ковалевський М.М. Історико-порівняльний метод в юриспруденції і прийоми вивчення історії права. М., 1880. 5. Лукич Р. Методологія права. М., 1981. 6. Нариси порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1981. 7. Петері 3. Завдання і
 9. Стаття 26.5. Взяття проб і зразків
  зразки почерку, проби і зразки товарів та інших предметів, необхідні для проведення експертизи. 2. У разі необхідності при взятті проб і зразків застосовуються фото-і кінозйомка, відеозапис, інші встановлені способи фіксації речових доказів. 3. Про взяття проб та зразків складається протокол, передбачений статтею 27.10 справжнього
 10. Стаття 26.5. Взяття проб і зразків
  зразки почерку, проби і зразки товарів та інших предметів, необхідні для проведення експертизи. 2. У разі необхідності при взятті проб і зразків застосовуються фото-і кінозйомка, відеозапис, інші встановлені способи фіксації речових доказів. 3. Про взяття проб та зразків складається протокол, передбачений статтею 27.10 справжнього
 11. Різні рівні порівняння в залежності від об'єктів дослідження
  порівняльно-правового дослідження бувають дуже різними. Наприклад, це може бути певна правова норма або окремий правовий інститут, галузь права чи конкретна соціальна проблема, що вирішується за допомогою різних правових засобів у різних правових системах. Об'єкт порівняння може бути значно ширшим, наприклад правова система або основні правові сім'ї сучасності. В
 12. Література
  порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1981. 2. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 3. Карбонье Ж. Юридична соціологія. М., 1986. 4. Нариси порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М, 1981. 5. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство та юридична географія світу. М., 1993. 6. Порівняльне правознавство: Зб. статей / Відп.
 13. Стаття 1345. Патентні права
  отримання патенту, право на винагороду за використання службового винаходу, корисної моделі чи промислового
 14. Стаття 188. Консультація фахівця
  отримання консультацій, пояснень і надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання планів і схем, відбору зразків для експертизи, оцінки майна). Завдання фахівця в судовому засіданні полягає в наданні сприяння суду та особам, бере участі у справі, у дослідженні доказів. Якщо з консультації фахівця випливає, що є обставини, що вимагають
 15. Література
  порівняльного методу в дослідженні государ ства і права. Будапешт, 1977. Т. 1. 2. Давид Р. Основні правові системи сучасності. М., 1988. 3. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 4. Марченко М.Н. Об'єкт і предмет порівняльного права / / Укр. МГУ: Сер. Право. 1999. № 2. 5. Марченко М.Н. Поняття порівняльного права (порівняльного пра
 16. Коментар до статті 26.5
  статтями).
 17. Дослідження пишучих приладів та технічних засобів, що використовуються при виконанні текстів документів
  отриманих при використанні даного пристрою, у вигляді стороннього фону, забарвлених смуг, окремих включень і плям. Додатково слід подати відомості про проведені з моменту виготовлення досліджуваного документа ремонтних роботах (із зазначенням їх
© 2014-2022  yport.inf.ua