Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку

1. Стаття, що докладно регламентує перелік категорій працівників, а також умови, за яких нещасні випадки підлягають обов'язковому розслідуванню та обліку.
До прийняття ТК всі нещасні випадки на виробництві розслідувалися відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженим постановою Уряду РФ від 11.03.1999 N 279.
2. Мінпраці Росії відповідно до постанови Уряду РФ від 31.08.2002 N 653 постановою від 24.10.2002 N 73 * (370) затвердив форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, та Положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях.
Дане Положення поширюється на:
а) роботодавців - фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками;
б) уповноважених роботодавцем осіб у порядку, встановленому законами, іншими нормативними правовими актами, установчими документами юридичної особи (організації) і локальними нормативними актами (далі - представники роботодавця);
в) фізичних осіб, які здійснюють керівництво організацією, в тому числі виконують функції її одноосібного виконавчого органу, на підставі трудового договору, укладеного за результатами проведеного конкурсу, обрання або призначення на посаду або іншої установленої відповідно до законодавства або установчими документами цієї організації процедури (далі - керівники організації);
г) фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем відповідно і на умовах, передбачених ТК, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами (далі - працівники), включаючи:
- працівників , що виконують роботу на умовах трудового договору (у тому числі укладеного на строк до двох місяців або на період виконання сезонних робіт), у тому числі у вільний від основної роботи час (сумісники), а також на дому з матеріалів і з використанням інструментів і механізмів , що виділяються роботодавцем або придбаних ними за свій рахунок (надомники);
- студентів та учнів освітніх установ відповідного рівня, що проходять виробничу практику в організаціях (у роботодавця - фізичної особи);
- осіб, засуджених до позбавлення волі і залучених у встановленому порядку до праці в організаціях (у роботодавця - фізичної особи);
д) інших осіб, які беруть участь з відома роботодавця (його представника) у його виробничої діяльності своєю особистою працею, правовідносини яких не припускають укладання трудових договорів (далі - інші особи, що у виробничій діяльності роботодавця), в тому числі:
- військовослужбовців, студентів і учнів освітніх установ відповідного рівня , спрямованих в організації для виконання будівельних, сільськогосподарських та інших робіт, не пов'язаних з несенням військової служби або навчальним процесом;
- членів сімей роботодавців - фізичних осіб (глав селянських фермерських господарств), членів кооперативів, учасників господарських товариств або інших товариств, що працюють у них (в них) на власний рахунок;
- членів рад директорів (спостережних рад) організацій, конкурсних та зовнішніх керуючих;
- громадян, що залучаються за рішенням компетентного органу влади до виконання суспільно-корисних робіт або заходів цивільного характеру;
- працівників сторонніх організацій, спрямованих за домовленістю між роботодавцями з метою надання практичної допомоги з питань організації виробництва;
- осіб, які проходять науково-педагогічну і наукову підготовку в системі післявузівської професійної освіти (аспіранти та докторанти);
- працівників, які проходять перенавчання без відриву від роботи на основі укладеного з роботодавцем учнівського договору;
- психічно хворих, які отримують лікування в психіатричних (психоневрологічних) установах, залучених до праці в порядку трудотерапії відповідно до медичних рекомендацій.
3. Розслідуванню в порядку, встановленому ст. 229.1 і 229.2 ТК і зазначеним Положенням, підлягають події, в результаті яких працівниками або іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності роботодавця, були отримані каліцтва чи інші тілесні ушкодження (травми), у тому числі заподіяні іншими особами, включаючи: тепловий удар; опік; обмороження; утоплення; ураження електричним струмом (у тому числі блискавкою); укуси та інші тілесні ушкодження, завдані тваринами і комахами; пошкодження травматичного характеру, отримані в результаті вибухів, аварій, руйнування будівель, споруд і конструкцій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, та інші ушкодження здоров'я, зумовлені впливом на потерпілого небезпечних факторів, що спричинили за собою необхідність його переведення на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним працездатності або його смерть (далі - нещасний випадок), що відбулися:
а) при безпосередньому виконанні трудових обов'язків або робіт за завданням роботодавця (його представника), в тому числі під час службового відрядження, а також при здійсненні інших правомірних дій в інтересах роботодавця, що не входять в трудові обов'язки працівника, у тому числі спрямованих на запобігання нещасних випадків , аварій, катастроф або при залученні в установленому порядку до участі у ліквідації наслідків катастроф, аварій та інших надзвичайних ситуацій природного, техногенного, криміногенного та іншого характеру;
б) на території організації, інших об'єктах і площах , закріплених за організацією на правах володіння або оренди (далі - територія організації), або в іншому місці роботи протягом робочого часу (включаючи встановлені перерви), в тому числі під час прямування на робоче місце (з робочого місця), а також протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва, одягу тощо перед початком і після закінчення роботи, або при виконанні робіт за межами нормальної тривалості робочого часу, у вихідні, святкові та неробочі дні;
в) під час прямування до місця роботи або з роботи на транспортному засобі роботодавця або сторонньої організації, що надала його на підставі договору з роботодавцем, а також на особистому транспортному засобі в разі використання його у виробничих цілях відповідно до документально оформленим угодою сторін трудового договору або об'єктивно підтвердженим розпорядженням роботодавця (його представника) або з його відома;
г) під час службових поїздок на громадському транспорті, а також при перевезенні за завданням роботодавця (його представника) до місця виконання робіт і назад, у тому числі пішки;
д) при прямування до місця службового відрядження і назад;
е) при проходженні на транспортному засобі в якості наступника під час міжзмінного відпочинку (водій-змінник на транспортному засобі, провідник або механік рефрижераторної секції в потягу, бригада поштового вагона та інші);
ж) під час міжзмінного відпочинку при роботі вахтовим методом, а також при знаходженні на судні (повітряному, морському, річковому та ін.) у вільний від вахти і суднових робіт час.
4. У встановленому порядку розслідуються також нещасні випадки, що сталися з роботодавцями - фізичними особами та їх повноважними представниками при безпосередньому здійсненні ними трудової діяльності або інших дій, обумовлених трудовими відносинами з працівниками.
5. Розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками організацій Російської Федерації (що знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації), тимчасово перебували у службовому відрядженні на території держав - учасниць СНД, здійснюється відповідно до Угоди про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися з працівниками під час перебування їх поза держави проживання, прийнятим Радою глав урядів СНД у Москві 09.12.1994 і затвердженим постановою Уряду РФ від 26.06.1995 N 616 * (371).
6. Поняття нещасного випадку міститься у Федеральному законі "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань", відповідно до ст. 3 якого нещасним випадком на виробництві є подія, в результаті якого застрахований отримав каліцтво чи інше ушкодження здоров'я при виконанні ним обов'язків за трудовим договором (і в деяких інших випадках як на території страхування, так і за її межами або під час прямування до місця роботи або повернення з місця роботи на транспорті страхувальника) і яке спричинило необхідність переведення застрахованої на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності або його смерть.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку "
 1. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів , які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 2. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті Стаття, що передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець
 3. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  Коментар до статті Встановлюючи обов'язки роботодавця при нещасному випадку, коментована стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкому
 4. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  1. У коментованій статті визначається порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або
 5. Стаття 230.1 . Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  Коментар до статті 230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про
 6. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 7. Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку
  Коментар до статті 1. Розслідування нещасних випадків на виробництві є одним з основних напрямів державної політики в галузі охорони праці. Результати розслідування, оформлені відповідно до вимог законодавства, є підставою для захисту законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві, а також членів їх сімей на основі
 8. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  Коментар до статті Розбіжності, які виникали з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду та
 9. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  Коментар до статті 228.В коментованій статті передбачено єдиний порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на
 10. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
    Коментар до статті 229.Незавісімо від терміну давності нещасного випадку коментована стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, що складався на утриманні
 11. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
    1. Стаття, що докладно регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадку, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок призвів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки в
 12. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
    1. У випадках розбіжностей, що виникли між членами комісії в ході розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої думки, яке
 13. Стаття 229. Порядок формування комісій з розслідування нещасних випадків
    1. Стаття, що, аналога якій у раніше діяв КЗпП не було, регламентує порядок та основні етапи проведення розслідування нещасних випадків на виробництві. Найважливіші норми цієї статті відтворюють відповідні норми Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого постановою Уряду РФ від 11.03.1999 N 279, нині втратив
 14. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
    1. Основна мета проведеної комісією роботи - встановити обставини та причини нещасного випадку, визначити, чи був потерпілий у момент нещасного випадку пов'язаний зі своєю трудовою діяльністю у роботодавця. Комісія повинна кваліфікувати нещасний випадок як зв'язаний або не пов'язані з виробництвом, і визначити коло осіб, винних у нещасному випадку. Необхідно також запропонувати
 15. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
    1. Документальне оформлення та облік нещасного випадку на виробництві мають важливе значення, тому по кожному нещасному випадку на виробництві складається відповідний акт, порядок і технологія заповнення якого встановлюються статтею коментарів. 2. В акті про нещасний випадок на виробництві повинні бути докладно викладені обставини та причини нещасного випадку, названі особи,
 16. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
    Страхування від нещасних випадків і хвороб - сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди
© 2014-2022  yport.inf.ua