Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 417. Порядок вирішення судом питання про під-зобновленіі провадження у кримінальній справі

1. Висновок прокурора про необхідність поновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин розглядається у відношенні:
1) вироку і постанови мирового судді - районним судом;
2) вироку, ухвали, постанови районного суду - президією верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу;
3) вироку, ухвали, постанови верховного суду республіки , крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу - Судовою колегією у кримінальних справах Верховного Суду Російської Федерації;
4) втратив чинність з 1 січня 2013 року. - Федеральний закон від 29.12.2010 N 433-ФЗ;
5) вироку, визначення Судової колегії з кримінальних справ Верховного Суду Російської Федерації або Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації, винесених ними в ході провадження у кримінальній справі як суду апеляційної чи касаційної інстанції, - цими ж судовими інстанціями, якщо судові рішення не були предметом розгляду Президією Верховного Суду Російської Федерації;
(п. 5 в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
6) вироку, ухвали, постанови гарнізонного військового суду - окружним (флотським) військовим судом;
7) вироку, ухвали, постанови окружного (флотського) військового суду - Військовою колегією Верховного Суду Російської Федерації;
8) постанови Президії Верховного Суду Російської Федерації - Президією Верховного Суду Російської Федеративної-ції.
(П. 8 введений Федеральним законом від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
2. Попередній розгляд кримінальної справи в апеляційному чи касаційному порядку не перешкоджає її розгляду тієї ж судової інстанцією в порядку відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
3. Висновок прокурора про відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин розглядається в судовому засіданні в порядку, встановленому статтею 401.13 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
4. Суддя районного суду розглядає укладення прокурора про відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин одноосібно в порядку, встановленому частинами першою - сьомою статті 401.13 цього Кодексу.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ, в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 417. Порядок вирішення судом питання про під-зобновленіі виробництва по кримінальній справі "
 1. Стаття 416. Дії прокурора по закінченні перевір-ки або розслідування
  1. По закінченні перевірки або розслідування і за наявності підстави поновлення провадження у кримінальній справі прокурор направляє кримінальну справу зі своїм висновком, а також з копією вироку і матеріалами перевірки або розслідування в суд від-повідно до статті 417 цього Кодексу. 2. За відсутності підстав поновлення провадження у кримінальній справі прокурор своєю постановою
 2. Стаття 61. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі
  1. Суддя, прокурор, слідчий, дізнавач не може брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він: 1) є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або свідком по даній кримінальній справі; 2) брав участь в якості присяжного засідателя, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого, секретаря судового засідання, за-щитника, законного представника підозрюваного,
 3. Стаття 66. Відведення прокурора
  1. Рішення про відвід прокурора в ході досудового провадження у кримінальній справі приймає вищестоящий прокурор, а в ході судового провадження - суд, що розглядає кримінальну справу. 2. Участь прокурора в провадженні попереднього розслідування, а одно його участь у судовому розгляді не є перешкодою для подальшої участі прокурора в провадженні у даній кримінальній
 4. Стаття 78. Показання потерпілого
  1. Показання потерпілого - відомості, повідомлені ним на допиті, проведеному в ході досудового провадження у кримінальній справі або в суді відповідно до вимог статей 187 - 191 та 277 цього Кодексу. 2. Потерпілий може бути допитаний про будь-яких обставин, що підлягають доказуванню при провадженні у кримінальній справі, в тому числі про свої взаємини з підозрюваним,
 5. Стаття 146. Відновлення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Загальною підставою для поновлення провадження у справі є усунення обставин, з причини настання яких провадження у справі було припинено. Оскільки обставини, що викликали зупинення провадження у справі, носять найчастіше тривалий характер, їх усунення повинно перебувати під контролем арбітражного суду, і перш за все осіб, що у
 6. Стаття 217. Строки зупинення провадження у справі
  Коментар до статті § 1. Оскільки ст. 217 ЦПК РФ пов'язує строки призупинення провадження у справі з обставинами, настання яких зобов'язує суд відновити виробництво, суддя повинен періодично перевіряти, чи не чи наступили ці обставини. Суду слід також роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх обов'язок інформувати суд про усунення обставин, що викликали
 7. Стаття 219. Відновлення провадження у справі
  Коментар до статті § 1. Роз'яснити судам, що у разі явки громадянина, раніше визнаного судом безвісно відсутнім або оголошеного померлим, суд за заявою зацікавленої особи відновлює виробництво у справі і виносить нове рішення в тому ж виробництві, в якому громадянин був визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим. Порушення нової справи не потрібно (п. 20
 8. Стаття 420. Порядок провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
  1. Вимоги цієї глави застосовуються у кримінальних справах щодо осіб , які не досягли до моменту вчинення переступив-лення віку вісімнадцяти років. 2. Виробництво по кримінальній справі про злочин, вчинений неповнолітнім, здійснюється в загальному порядку, встановленому частинами другою і третьою цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією
 9. Стаття 65. Порядок розгляду заяви про від-воді судді
  1. Відвід, заявлений судді, вирішується судом у нарадчій кімнаті з винесенням ухвали або постанови. 2. Відвід, заявлений судді, дозволяється іншими суддями, якщо кримінальна справа розглядається судом колегіально, в відсут-ність судді, якому заявлено відвід. Суддя, якому заявлено відвід, має право до видалення інших суддів у дорадчу кімнату пуб-особисто викласти своє пояснення
 10. Стаття 219. Дозвіл клопотання
  1. У разі задоволення клопотання, заявленого одним з учасників провадження у кримінальній справі, слідчий доповнює матеріали кримінальної справи, що не перешкоджає продовженню ознайомлення з матеріалами кримінальної справи іншими учасниками. 2. За закінчення виробництва додаткових слідчих дій слідчий повідомляє про це осіб, зазначених у частині першій статті 216 та частини
 11. Стаття 62. Неприпустимість участі у провадженні у кримінальній справі осіб, які підлягають відведенню
  1. За наявності підстав для відводу, передбачених цією главою, суддя, прокурор, слідчий, дізнавач, секретар судового засідання, перекладач, експерт, спеціаліст, захисник, а також представники потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача зобов'язані усунутися від участі у провадженні у кримінальній справі. 2. У разі, якщо особи, зазначені в частині першій цієї
 12. Стаття 58. Спеціаліст
  1. Спеціаліст - особа, що володіє спеціальними знаннями, яка притягається до участі в процесуальних діях у порядку, встановленому цим Кодексом, для сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні предметів і документів, застосування технічних засобів у дослідженні матеріалів кримінальної справи, для постановки питань експерту, а також для роз'яснення сторонам та суду питань, що входять до
 13. Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Арбітражним судам слід враховувати, що відповідно до ч. 2 ст. 90 АПК РФ забезпечувальні заходи допускаються на будь-якій стадії арбітражного процесу, в тому числі в період призупинення провадження у справі. У цей період особи, що у справі, має право звернутися з клопотанням про вчинення інших процесуальних дій, передбачених гл. 8 АПК РФ, в тому числі скасування
 14. Стаття 146. Поновлення виробництва у справі
  Коментар до статті Закінчення строку, зазначеного в ухвалі про призначення експертизи, якщо провадження у справі було при-зупинено, тягне відповідно до п. 4 ст. 145 і ст. 146 Кодексу обов'язкове відновлення судом провадження у справі. При необ-хідності продовження термінів проведення експертизи суд вправі, відновивши виробництво, знову призупинити його і встановити новий термін проведення
 15. Стаття 226.3. Права та обов'язки учасників карного судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі
  1. Учасники кримінального судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі, мають ті ж права та обов'язки, що й учасники кримінального судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється в загальному порядку, з винятками, передбаченими цією статтею. 2. Фізична або юридична особа, якій злочином заподіяно шкоду, не пізніше 3
 16. Стаття 442. Питання, які вирішуються судом при приня-тії рішення у кримінальній справі
  У ході судового розгляду по кримінальній справі повинні бути досліджені і дозволені наступні питання: 1) чи мало місце діяння, заборонене кримінальним законом; 2) вчинила діяння особа, щодо якої розглядається дане кримінальну справу; 3) чи вчинено діяння особою в стані неосудності; 4) чи настав у даної особи після вчинення злочину психічний розлад,
 17. Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
  1. При наявності передбачених законом обставин, що перешкоджають вирішенню справи по суті, суд зобов'язаний припинити провадження у справі або залишити заяву без розгляду (див. коментар до ст. 220, 222 ЦПК). Якщо всупереч цьому суд виніс рішення, помилка має бути виправлена касаційною інстанцією. Скасування рішення судом касаційної інстанції з припиненням провадження у справі
 18. Стаття 120. Заява клопотання
  1. Клопотання може бути заявлено в будь-який момент провадження у кримінальній справі. Письмове клопотання долучається до кримінальної справи, усне - заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
© 2014-2022  yport.inf.ua