Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.4. Вимоги до некомерційної організа-ції, необхідні для набуття статусу саморегуліруе-мій організації

1. Некомерційна організація має право набути статусу саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, що виконують-няющих інженерні вишукування, або саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, які здійснюють підготовку проект-ної документації, за умови відповідності некомерційної організації наступним вимогам:
1) об'єднання у складі некомерційної організації у якості її членів не менше ніж п'ятдесят індивідуальних підприємцям-телей і (або) юридичних осіб;
2) наявність компенсаційного фонду, сформованого у розмірі не менше ніж п'ятсот тисяч рублів на одного члена некоммерч-ської організації або, якщо такою організацією встановлено вимогу до страхування її членами цивільної відповідальності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капі-тального будівництва, в розмірі не менше ніж сто п'ятдесят тисяч рублів на одного члена некомерційної організації;
3) наявність документів, передбачених частиною 1 статті 55.5 цього Кодексу.
2. Некомерційна організація має право набути статусу саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, здійснюва-ляющих будівництво, за умови її відповідності наступним вимогам:
1) об'єднання у складі некомерційної організації у якості її членів не менше ніж сто індивідуальних підприємців та (або) юридичних осіб;
2) наявність компенсаційного фонду, сформованого у розмірі не менше ніж один мільйон рублів на одного члена некоммерч-ської організації або, якщо такою організацією встановлено вимогу до страхування її членами цивільної відповідальності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капі-тального будівництва, в розмірі не менше ніж триста тисяч рублів на одного члена некомерційної організації;
3) наявність документів, передбачених частиною 1 статті 55.5 цього Кодексу.
3. При визначенні числа членів некомерційної організації афілійовані особи враховуються як одна особа.
4. При визначенні числа членів некомерційної організації враховуються тільки індивідуальні підприємці і юридичні особи, відповідно виконують інженерні вишукування, які здійснюють підготовку проектної документації та будівництва-во.
Про порядок видачі саморегулюючою організацією свідоцтв про допуск до робіт з організації підготовки проектної доку-ментації, з організації будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва з 1 жовтня 2010 року див Федеральний закон від 27.07. 2010 N 240-ФЗ.
З 1 січня 2011 року дію свідоцтв про допуск до робіт з організації підготовки проектної документації, за органі-зації будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, виданих індивідуальним підпри-приємець і юридичним особам, які не відповідають вимогам, передбаченим Містобудівною кодексом РФ (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ), припиняється (Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.4. Вимоги до некомерційної організа-ції, необхідні для набуття статусу саморегуліруе-мій організації "
 1. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  1. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної
 2. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 3. Установчі документи некомерційних організаці
  й. Більшість некомерційних організацій має єдиний установчий документ - статут, і лише деякі, крім того, - установчий договір. Установи та державні органи часто функціонують на підставі положень, які також віднесені Цивільним кодексом до установчих документів. Нарешті, статус окремих організацій, зокрема Центрального банку РФ і державних
 4. Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій
  1. Національні об'єднання саморегулівних організацій є загальноросійськими недержавними некомерційними організаціями, що об'єднують саморегульовані організації на основі обов'язкового членства. 2. Створюються національні об'єднання саморегулівних організацій наступних видів: 1) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які виконують
 5. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації ; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 6. Некомерційні організації. Загальні положення
  Некомерційні організації - це організації, що не мають в якості своєї основної мети діяльності одержання прибутку і не розподіляють свій прибуток (доходи) між членами та учасниками організації. Це узагальнене, збірне поняття, що охоплює різноманітні юридичні особи в політичній, соціальній, духовній сферах суспільства. Їх суттєва риса полягає в тому, що на відміну від
 7. Вопрос_15. Загальна характеристика правового статусу некомерційних організацій
  Вопрос_15. Загальна характеристика правового статусу некомерційних
 8. Майнове становище некомерційних організацій
  . Як і будь-яка юридична особа, некомерційні організації мають відокремлене майно. У більшості випадків законодавство не встановлює для цих організацій мінімального розміру активів (статутного або складеного фонду, капіталу), а також можливості банкрутства (за винятком споживчих кооперативів, благодійних та інших фондів, автономних установ та деяких інших форм).
 9. Філії та представництва
  . Некомерційні організації можуть мати територіальні підрозділи - філії та представництва. Закон про громадські об'єднання передбачає особливу форму відокремленого структурного підрозділу - відділення. У Росії можуть створюватися і діяти структурні підрозділи - відділення, філії та представництва іноземних і міжнародних некомерційних організацій. Майно
 10. 2. Права та обов'язки учасників партнерства
  Учасники партнерства не відповідають за його зобов'язаннями, як і партнерство не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Головна особливість партнерства полягає в тому, що його учасники вправі одержати при виході з нього або при його ліквідації частина майна партнерства, тобто мати прямі майнові вигоди від участі в некомерційній організації. Таким чином, партнерство може розподіляти
 11. 1. Поняття автономної некомерційної організації
  Автономна некомерційна організація - нова для нашого правопорядку організаційно-правова форма юридичної особи, передбачена ст. 10 Закону про некомерційні організації. Вона створюється на основі майнових внесків засновників для надання різних послуг некомерційного характеру: освітніх, культурно-просвітницьких, спортивно-оздоровчих, медичних,
 12. Стаття 50. Комерційні та некомерційні організації
  1. Юридичними особами можуть бути організації, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності (комерційні організації) або не мають одержання прибутку як такої мети і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками (некомерційні організації). 2. Юридичні особи, які є комерційними організаціями, можуть створюватися у формі господарських
 13. Органи управління некомерційної організації
  . Структура органів управління некомерційної організації, як правило, включає два органи управління: вищий (волеобразующіе) та виконавчий (волевиявлятися). В організаціях, які засновані на членстві, вищим органом будуть збори учасників або їх конференція (з'їзд), в роботі якої беруть участь не всі учасники особисто, а їх виборні представники (делегати, уповноважені). В
 14. 2. Сфера застосування установчого договору
  Згідно з чинним законодавством на основі установчого договору створюються повні і командитні товариства (ст. ст. 70, 83 ЦК), а також асоціації та спілки - некомерційні об'єднання юридичних осіб (п. 1 ст. 122 ЦК). Крім того, законодавець допускає використання установчого договору при створенні некомерційного партнерства і автономної некомерційної організації (ст. 14
 15. 4. Сторони у договорі ренти
  У визначенні аналізованого договору, так само як і в інших статтях § 1 гл. 33 ЦК ("Загальні положення про ренту і довічне утримання з утриманням"), відсутні будь-які вказівки, що обмежують участь у даному договорі окремих суб'єктів цивільного права. Такі обмеження встановлені стосовно окремих видів (підвидів) договору ренти. При цьому всі подібні обмеження відносяться
 16. 2. Створення і управління автономної некомерційної організацією
  Засновниками автономної некомерційної організації можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, виробляють внески в її майно. Не виключено створення автономної некомерційної організації єдиним засновником. Установчим документом даної організації є статут, а за наявності кількох засновників можливо також укладення між ними установчого договору, який цього
 17. Загальні положення
  . Некомерційними є організації, які: 1) в якості основної мети своєї діяльності не мають отримання прибутку і 2) не розподіляють прибуток між своїми учасниками (п. 1 ст. 50 ЦК). Слід відразу зазначити, що це не передбачає повної заборони на здійснення названими особами господарської діяльності і яких-небудь виплат учасникам * (291). Так, члени некомерційного партнерства,
 18. 2. Класифікація некомерційних організацій
  Організації, що мають і не мають членства. Більшість некомерційних організацій є корпораціями, тобто утвореннями, заснованими на членстві. Разом з тим деякі форми - громадські рухи (масові об'єднання, що не мають членства), фонди, громадські установи, органи громадської самодіяльності, автономні некомерційні організації - членів не мають * (310). Роль засновників
 19. Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  1. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом з контролю (нагляду). 2. Порядок ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і перелік включаються до нього відомостей визначаються регулюючим органом. 3. Відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі
© 2014-2022  yport.inf.ua