Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій

1. Національні об'єднання саморегулівних організацій є загальноросійськими недержавними некомерційними організаціями, що об'єднують саморегульовані організації на основі обов'язкового членства.
2. Створюються національні об'єднання саморегулівних організацій наступних видів:
1) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування-ня;
2) Національне об'єднання саморегулівних організацій , заснованих на членстві осіб, які здійснюють підготовку проект-ної документації;
3) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які здійснюють будівництво.
2.1. Може бути створене тільки одне Національне об'єднання саморегулівних організацій відповідного виду.
(Частина 2.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3. Національні об'єднання саморегулівних організацій створюються з метою дотримання громадських інтересів саморег-ліруемих організацій відповідних видів, забезпечення представництва та захисту інтересів саморегулівних організацій со-ответствующих видів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, взаємодії саморегулівних організа-цій та зазначених органів, споживачів виконаних робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будів-ництва.
4. Національні об'єднання саморегулівних організацій є юридичними особами, мають кошторис, розрахункові та інші рахунки в банках відповідно до законодавства Російської Федерації, печатку, штампи і бланки зі своїми найменуваннями.
5. Національні об'єднання саморегулівних організацій утворюються Всеросійським з'їздом саморегулівних організа-цій відповідних видів.
5.1. Саморегулівна організація є членом Національного об'єднання саморегулівних організацій відповідної-ного виду з дня внесення відомостей про таку організацію в державний реєстр саморегулюючих організацій. Протягом тридцяти днів з дня внесення відомостей про саморегулівної організації до державного реєстру саморегулівних організацій вона зобов'язана сплатити вступний внесок у Національне об'єднання саморегулівних організацій відповідного виду, а також здійснюва-лять інші відрахування на потреби Національного об'єднання саморегулівних організацій відповідного виду в порядку і в раз- заходи, які встановлені Всеросійським з'їздом саморегулівних організацій.
(Частина 5.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5.2. Саморегульована організація виключається з членів Національного об'єднання саморегулівних організацій відповідного виду в разі виключення відомостей про неї з державного реєстру саморегулівних організацій.
(Частина 5.2 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
6. Статути національних об'єднань саморегулівних організацій приймаються Всеросійським з'їздом саморегулівних організацій відповідних видів.
7. Національні об'єднання саморегулівних організацій підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому Федеральним законом від 8 серпня 2001 року N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємцям".
8. Основними функціями національних об'єднань саморегулівних організацій є:
1) обговорення питань державної політики в галузі відповідно інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва;
2) представлення інтересів саморегулівних організацій відповідних видів у федеральних органах державної вла-сті, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, органах місцевого самоврядування;
3) формування пропозицій з питань вироблення державної політики в галузі відповідно інженерних вишуканості-ний, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будів-ництва;
4) захист інтересів саморегулівних організацій відповідних видів;
5) розгляд звернень, клопотань, скарг саморегулівних організацій відповідних видів, а також скарг інших осіб на дії (бездіяльність) саморегулюючих організацій відповідних видів;
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240 - ФЗ)
6) розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, зарахованих на рахунок Національного об'єднання саморегулівних організацій відповідного виду, та здійснення виплат з нього відповідно до цього Кодексу.
(П. 6 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
9. Національні об'єднання саморегулівних організацій не має права втручатися в діяльність саморегулівних організа-цій, обмежувати їх діяльність, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
10. У разі виявлення Національним об'єднанням саморегулівних організацій допущених саморегулівної організації-їй порушень в частині невідповідності встановлених саморегулюючою організацією вимог до видачі свідоцтв про допуск встановленим цим Кодексом та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації вимогам, недотримання саморе-гуліруемой організацією встановлених саморегулюючою організацією вимог до видачі свідоцтв про допуск до робіт, кото-які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, відсутності у саморегулівної організації компенсаци-ного фонду, сформованого з урахуванням положень статті 55.4 і частин 6 і 7 статті 55.16 справжнього Кодексу, незабезпечення саморе-гуліруемой організацією доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів відповідно до цього Кодек-сом та іншими федеральними законами Національне об'єднання саморегулівних організацій направляє в таку саморегуліруе-мую організацію сповіщення про виявлені порушення і пропозиція про їх усунення в розумні терміни, а також направляє соот-відповідне повідомлення і копії зазначених документів до органу нагляду за саморегулівними організаціями.
(Частина 10 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій"
 1. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території
 2. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  1. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної
 3. Стаття 241.2. Єдиний портал бюджетної системи Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) Єдиний портал бюджетної системи Російської Федерації в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" призначені-чен для забезпечення доступу: до інформації про бюджетну систему Російської Федерації та про організацію бюджетного процесу в Російській Федерації; до інформації про здійснення публічно-правовими утвореннями бюджетних повноважень
 4. Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  1. Саморегульовані організації арбітражних керуючих має право створювати об'єднання саморегулівних організацій і бути їх членами. 2. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, у складі якого більш ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних
 5. Стаття 20.1. Організація і проведення теоретичного іспиту, стажування в якості помічника арбітражного керуючого
  1. Організація і проведення теоретичного іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих здійснюються комісією, склад якої затверджується органом з контролю (нагляду). До складу комісії з прийому теоретичного іспиту включаються представники освітньої установи та органу з контролю (нагляду). За поданням національного об'єднання саморегулівних організацій
 6. Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  1. Громадськими та релігійними організаціями (об'єднаннями) визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб. Громадські та релігійні організації є некомерційними організаціями. Вони мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише для
 7. Громадські та релігійні організації та об'єднання
  Громадські та релігійні об'єднання - це добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб (політичних, соціальних та ін.) Учасники (члени) громадських і релігійних організацій має права передавати їм майно у власність, але вони не зберігають на нього (як і
 8. Стаття 2
  Для досягнення Цілей, зазначених у статті 1, Організація і її Члени діють у відповідності з наступними Принципами: 1. Організація заснована на принципі суверенної рівності всіх її Членів; 2. Всі Члени Організації Об'єднаних Націй сумлінно виконують прийняті на себе за цим Статутом зобов'язання, щоб забезпечити їм усім у сукупності права і переваги, які з
 9. Стаття 29. Представники працівників
  Коментар до статті 1. Частина 1 ст. 29 перераховує організації, які можуть представляти інтереси працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації і профспілки діють через свої органи. Згідно Закону про профспілки - це органи,
 10. Стаття 184.4. Особливості заяви про визнання страхової організації банкрутом
  1. Правом на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання страхової організації банкрутом поряд з особами, зазначеними в статтях 7 і 183.19 справжнього Федерального закону, володіє професійне об'єднання . 2. Заява професійного об'єднання про визнання страхової організації банкрутом повинно відповідати вимогам, передбаченим статтею 183.19 справжнього Федерального
 11. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  Особливою формою некомерційної організації, близькою до об'єднань юридичних осіб, є об'єднання роботодавців. Об'єднання роботодавців - форма некомерційної організації, заснована на членстві роботодавців - юридичних та (або) фізичних осіб (ст. 3 Федерального закону від 30 жовтня 2002 р. "Про об'єднання роботодавців"). - --- СЗ РФ. 2002. N 48.
 12. 2. Права і обов'язки учасників об'єднання юридичних осіб
  Учасники асоціації (союзу) не купують на майно об'єднання ні речових, ні зобов'язальних прав (п. 3 ст. 48 ЦК). Однак у силу наявності корпоративних (членських) відносин між об'єднанням та його учасниками останні володіють відносно об'єднання та його майна корпоративними правами та обов'язками, зміст і порядок реалізації яких визначається законом та установчими
 13. 9.7. Релігійні об'єднання: поняття, ознаки, форми
  Російська Федерація - світська держава. Жодна релігія не може встановлюватися в якості державної чи обов'язкової. Релігійні об'єднання відділені від держави та є рівними перед законом (ст. 14 Конституції). Релігійним об'єднанням в Російській Федерації визнається добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають
 14. Громадські організації споживачів
  Громадські незалежні організації споживачів є в багатьох країнах світу. Міжнародна асоціація споживачів Consumers International знаходиться у Лондоні. Вона допомагає національним асоціаціям споживачів багатьох країн світу, координує їх діяльність щодо захисту прав та інтересів споживачів, видає щоквартально журнал "Consumer-21", в якому аналізує діяльність світового
 15. Стаття 184.6. Право вимоги професійного об'єднання
    1. Професійне об'єднання в цілях участі в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, визнається мають право вимоги до боржника - страхової організації в межах сум вступних внесків, членських внесків, цільових внесків та інших платежів, які сплачуються професійному об'єднанню його членами відповідно до правил професійного об'єднання, а також вироблених
 16. ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
    КТМ Російської Федерації - Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації. КТМ Республіки Білорусь - Кодекс торговельного мореплавства Республіки Білорусь. КТМ Естонської Республіки - Кодекс торговельного мореплавства Естонської Республіки. БНА - Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства. ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я. ГМССБ -
 17. 2. Управління суспільним об'єднанням і права та обов'язки його членів
    Вищим (волеобразующім) органом громадського об'єднання є з'їзд (конференція) або загальні збори членів, які обирають його виконавчі (волевиявлятися) органи та мають виняткову компетенції, визначеної законом та статутом об'єднання. З числа своїх членів громадські об'єднання в обов'язковому порядку обирають колегіальний виконавчий орган (рада, президія,
© 2014-2022  yport.inf.ua