Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.19. Державний нагляд за діяльністю саморегулівних організацій

(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1. Державний нагляд за діяльністю саморегулівних організацій здійснюється уповноваженим федеральним ор-ганом виконавчої влади (далі - орган нагляду за саморегулівними організаціями) відповідно до Федерального закону від 26 грудня 2008 року N 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю "з урахуванням особливостей організації та проведення перевірок, встановлених цією статтею.
2. Предметом перевірки є дотримання саморегулюючою організацією вимог до саморегулівних організацій та їх діяльності, встановлених цим Кодексом, іншими федеральними законами.
3. Підставою для включення планової перевірки в щорічний план проведення планових перевірок є:
1) закінчення одного року з дня внесення відомостей про саморегулівної організації до державного реєстру саморегулівних організацій;
2) закінчення двох років з дня закінчення проведення останньої планової перевірки.
4. Підставою для проведення позапланової перевірки є:
1) закінчення терміну виконання саморегулюючою організацією виданого органом нагляду за саморегулівними організаціями приписи про усунення виявленого порушення вимог законодавства Російської Федерації;
2) надходження до органу нагляду за саморегулівними організаціями звернень та заяв громадян, у тому числі индивидуаль-них підприємців, юридичних осіб, інформації від органів державної влади (посадових осіб органу нагляду за саморе-гуліруемимі організаціями), органів місцевого самоврядування, із засобів масової інформації про факти :
а) скоєння саморегулівної організацією та її посадовими особами дій (бездіяльності), що порушують вимоги на-вартого Кодексу, інших законів і права членів саморегулівної організації;
б) невиконання саморегулюючою організацією зобов'язань про відшкодування шкоди, заподіяної третім особам внаслідок дій (бездіяльності) членів саморегулівної організації;
в) невиконання або неналежного виконання саморегулюючою організацією повноважень з контролю за діяльністю сво-їх членів, виявлених органом нагляду за саморегулівними організаціями при розгляді документів, що подаються саморег-ліруемих організаціями в установленому законодавством України порядку;
3) наявність наказу (розпорядження) керівника (заступника керівника) органу нагляду за саморегулівними організація-ми про проведення позапланової перевірки, виданого відповідно до доручення Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації або на підставі вимоги прокурора про проведення позапланової перевірки в рамках нагляду за виконанням законів по надійшли до органів прокуратури матеріалами і зверненнями.
5. У разі надходження до органу нагляду за саморегулівними організаціями передбаченого частиною 10 статті 55.20 настою-ного Кодексу повідомлення Національного об'єднання саморегулівних організацій, звернень та заяв громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, юридичних осіб, про допущені саморегулюючою організацією порушення в частині несоответст-вия встановлених саморегулівної організацією вимог до видачі свідоцтв про допуск встановленим цим Кодексом та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації вимогам, недотримання саморегулюючою організацією установ-лених саморегулюючою організацією вимог до видачі свідоцтв про допуск до робіт, які впливають на безпека об'єктів капітального будівництва, відсутності у саморегулівної організації компенсаційного фонду, сформованого з урахуванням положень статті 55.4 і частин 6 і 7 статті 55.16 справжнього Кодексу, незабезпечення саморегулюючою організацією доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами орган нагляду за саморегулівними організаціями в строк не пізніше ніж протягом двадцяти днів з дня надходження зазначених уве-лення, звернень і заяв зобов'язаний прийняти рішення про проведення позапланової перевірки діяльності такої саморегулівної організації або про відмову в проведенні позапланової перевірки такої саморегулівної організації з обгрунтуванням причин прийнятого рішення та направити заявникові повідомлення про прийняте рішення .
6. Термін проведення перевірки становить не більше ніж десять робочих днів з дня початку її проведення. У виняткових випад-ях, пов'язаних з необхідністю проведення складних і (або) тривалих досліджень, випробувань, спеціальних експертиз і розслідувань-ваний на підставі мотивованих пропозицій посадових осіб органу нагляду за саморегулівними організаціями, які проводять перевірку, строк проведення перевірки може бути продовжений керівником такого органу , але не більше ніж на десять робочих днів.
7. У разі невиконання саморегулюючою організацією вимог статті 55.4 або 55.16 цього Кодексу та в інших передбачених бачених федеральними законами випадках орган нагляду за саморегулівними організаціями має право звернутися до суду з вимогою про виключення саморегулівної організації з державного реєстру саморегулівних організацій.
8. Саморегулівна організація зобов'язана подавати до органу нагляду за саморегулівними організаціями за його запитом інформацію і документи, необхідні для здійснення ним своїх функцій.
Статути національних об'єднань саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва повинні бути приведені у відповідність з Містобудівною кодексом Російської Федерації (в редакції Федерального закону від 20.07 .2012 N 120-ФЗ) на найближчому з дня набрання чинності зазначеного Закону Всеросійському з'їзді саморегулівних організацій зі-відповідає виду. Статути зазначених національних об'єднань саморегулівних організацій до їх приведення у відповідність з Містобудівною кодексом Російської Федерації (в редакції Федерального закону від 20.07.2012 N 120-ФЗ) діють у частині, що не суперечить Містобудівній кодексу Російської Федерації (в редакції Федерального закону від 20.07.2012 N 120-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.19. Державний нагляд за діяльністю саморегулівних організацій "
 1. Стаття 55.2. Набуття статусу саморегуліруе-мій організації
  1. Статус саморегулівної організації може придбати некомерційна організація, створена у формі некомерційного партнерства, за умови її відповідності вимогам, встановленим частинами 1 і 2 статті 55.4 цього Кодексу. 2. Для внесення до державного реєстру саморегулівних організацій відомостей про некомерційну організацію нею представ-ляють у федеральний орган виконавчої
 2. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації ; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 3. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  Саморегулівна організація з метою забезпечення доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів на-ряду з інформацією, передбаченої Федеральним законом "Про саморегулівні організації", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної
 4. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  1. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної
 5. Стаття 55.13. Контроль саморегулюючої організа-ції за діяльністю своїх членів
  1. Саморегульована організація здійснює контроль за діяльністю своїх членів у частині дотримання ними вимог до видачі свідоцтв про допуск, вимог стандартів саморегулівних організацій та правил саморегулювання в порядку, встановленому правилами контролю в області саморегулювання, з урахуванням вимог частини 2 цієї статті. Саморегульована організація також має право
 6. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 7. Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
  1. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій здійснюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації. 2. До державного реєстру саморегулівних організацій вносяться такі відомості щодо кожної саморегуліруе-мій організації: 1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону саморегулівної організації; 2) вид саморегулівної
 8. Стаття 23.1. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  1. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом з контролю (нагляду) у порядку, встановленому регулюючим органом. 2. Предметом контролю (нагляду) органу з контролю (нагляду) є дотримання саморегульованиморганізаціями арбітражних керуючих вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших
 9. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про
 10. Стаття 55.1. Основні цілі саморегулівних організа-цій і зміст їх діяльності
  1. Основними цілями саморегулівних організацій є: 1) попередження заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб, держав-ного або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин, об'єктів культурної насле-Дія (пам'ятників історії та культури) народів Російської Федерації (далі - шкода) внаслідок
 11. Стаття 55.22. Рада Національного об'єднання са-морегуліруемих організацій
  1. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій є колегіальним виконавчим органом Націо-нального об'єднання саморегулівних організацій. 2. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій обирається в кількості не більше ніж тридцять чоловік Все-російським з'їздом саморегулівних організацій таємним голосуванням і підлягає оновленню (ротації) один раз
 12. Стаття 55.23. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних ор-ганізацій
  (введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних організацій здійснюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, шляхом проведення планових та
 13. Стаття 22.2 . Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  1. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом з контролю (нагляду). 2. Порядок ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і перелік включаються до нього відомостей визначаються регулюючим органом. 3. Відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі
 14. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
    1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території
 15. Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
    1. Саморегульовані організації арбітражних керуючих має право створювати об'єднання саморегулівних організацій і бути їх членами. 2. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, у складі якого більш ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних
 16. 20.5. Дискредитація діяльності саморегулівної організації діями її виконавчих органів
    Пости керівників саморегулівних організацій як юридичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, а отже, некомерційних, притягують багатьох людей постійним заробітком, соціальної, майже політичною діяльністю і відповідальністю за колективні фінансові кошти учасників саморегулівної організації. У перший час становлення саморегулівних
© 2014-2022  yport.inf.ua