Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій

1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території Російської Федерації.
2. Саморегульовані організації мають рівні права і рівне представництво на З'їзді. Кожна саморегульована органі-зація незалежно від кількості її представників при прийнятті рішень має один голос.
3. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій:
1) приймає статут Національного об'єднання саморегулівних організацій і затверджує внесення до нього змін;
2) формує склад ради Національного об'єднання саморегулівних організацій, у тому числі обирає нових членів і припиняє повноваження членів ради, що підлягають заміні, згідно з процедурою оновлення (ротації) ради, приймає рішен-ня про дострокове припинення повноважень членів ради;
2.1) обирає президента Національного об'єднання саморегулівних організацій терміном на два роки, визначає його повно-важення. При цьому один і той же особа не може обіймати посаду президента Національного об'єднання саморегулівних організа-цій більш ніж два терміни поспіль;
(п. 2.1 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ, в ред. Федерального закону від 20.07.2012 N 120-ФЗ)
3) визначає розмір відрахувань саморегулівних організацій на потреби Національного об'єднання саморегулівних орга-нізацій виходячи з чисельності та виду саморегулівних організацій;
4) затверджує кошторис витрат на утримання Національного об'єднання саморегулівних організацій;
5) затверджує звіти ради Національного об'єднання саморегулівних організацій, у тому числі про виконання кошторису видатків на утримання Національного об'єднання саморегулівних організацій ;
6) обирає членів ревізійної комісії Національного об'єднання саморегулівних організацій строком на два роки і ут-верждает звіт цієї ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Національного об'єднання саморег-ліруемих організацій;
7) затверджує регламент З'їзду;
8) визначає місце знаходження ради Національного об'єднання саморегулівних організацій;
9) здійснює інші передбачені статутом Національного об'єднання саморегулівних організацій функції .
4. Рішення з питань обрання президента Національного об'єднання саморегулівних організацій, визначення розмірів відрахувань саморегулівних організацій на потреби Національного об'єднання саморегулівних організацій вважаються прийняті-ми, якщо за таке рішення проголосувало більше половини саморегулівних організацій, зареєстрованих на території Російської Федерації.
(Частина 4 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій"
 1. Стаття 42. Проведення першого Всеросійського з'їзду адвокатів
  з'їзду адвокатів - див коментар до ст.
 2. Стаття 36. Всеросійський з'їзд адвокатів
  з'їзд адвокатів. Затвердження норм представництва адвокатських палат на з'їзді належить до компетенції попереднього з'їзду. При цьому норми представництва можуть бути затверджені як один раз на все майбутнє час діяльності Федеральної палати адвокатів, так і на кожному черговому з'їзді. Всеросійський з'їзд адвокатів за законом має встановлювати єдині норми представництва адвокатських палат
 3. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
  з'їзд адвокатів скликається не рідше одного разу на два роки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин делегатів з'їзду. Всеросійський з'їзд адвокатів: 1) приймає статут Федеральної палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на Всеросійський з'їзд
 4. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується державне мито
 5. 18. Дисциплінарна практика саморегулівної організації ПАРТАД
  саморегулівної організації ПАРТАД як у період обов'язковості членства в даній організації, встановленої нормативними правовими актами Президента РФ і федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, так і після його скасування було розглянуто безліч дисциплінарних справ. Частина з них була оскаржена учасниками дисциплінарного провадження до ради директорів СРО ПАРТАД і,
 6. Стаття 20.5. Звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство
  саморегулівної організації арбітражних керуючих ця організація зобов'язана направити до арбітражного суду клопотання про звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство протягом чотирнадцяти робочих днів з дати прийняття постійно діючим колегіальним органом управління саморегулюючої організації рішення про припинення членства
 7. Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010
  саморегулівних організацій (СРО). Автор не тільки надає детальний огляд проблем юридичної теорії з даного питання, а й ділиться з читачами власним багаторічним досвідом практичної організації роботи дисциплінарних комітетів різних саморегулівних організацій та розгляду дисциплінарних справ. Книга адресована самому широкому колу читачів, може представляти інтерес
 8. 20.5. Дискредитація діяльності саморегулівної організації діями її виконавчих органів
  саморегулівних організацій як юридичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, а отже, некомерційних, притягують багатьох людей постійним заробітком, соціальної, майже політичною діяльністю і відповідальністю за колективні фінансові кошти учасників саморегулівної організації. У перший час становлення саморегулівних організацій на ринку цінних
 9. § 4.1. Структура Федеральної палати адвокатів Російської Федерації
  з'їзді адвокатів 31 січня 2003, її місцезнаходженням визначено м. Москва. З'їзд обрав Раду ФПА у складі 28 членів. На своєму першому засіданні Рада обрала президента (Семеняко Є.В.) і трьох віце-президентів (Галоганов А.П., Калітвін В.В., Сорокін Ю.Г.). 17 березня 2003 в єдиний державний реєстр юридичних осіб була внесена запис про створення "Загальноросійської недержавної
 10. Стаття 2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Кодексі
  саморегульована організація , створена відповідно до законодавства Російської Федерації. Організація - саморегульована організація. Рада директорів - Рада директорів
 11. Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих
  саморегулівної організації, стандарти і правила професійної діяльності, умови членства в саморегулюючої організації, порядок припинення членства в саморегулюючої організації, правила проходження стажування в якості помічника арбітражного керуючого, реєстр членів саморегулівної організації (у тому числі інформацію про членів саморегулівної організації), список осіб,
 12. Передмова
  саморегульовані організації (СРО) набувають все більш широке поширення. З легкої руки законодавця сьогодні їх можна зустріти навіть там, де ще кілька років тому уявити собі наявність таких організацій було б просто неможливо . Саморегулівні організації ростуть в російському правовому полі, як гриби після дощу, малозрозумілі сторонньому спостерігачеві, створені в 1990-х рр..
 13. Стаття 183.20. Заява контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом
  саморегулівної організації, членом якої він є) або найменування саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений тимчасовий керуючий, і її адресу; 6) перелік доданих документів. 3. До заяви контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом можуть бути прикладені наявні у контрольного органу клопотання. 4. Копія заяви про
 14. Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації
  саморегулівної організації арбітражних керуючих. У разі виходу арбітражного керуючого, що є керівником тимчасової адміністрації, з саморегулівної організації арбітражних керуючих ця організація зобов'язана направити в контрольний орган клопотання про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків протягом семи робочих днів
 15. Стаття 183.21. Заява тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом
  саморегулівної організації, членом якої є керівник тимчасової адміністрації, і її адресу; 4) розмір вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями, розмір заборгованості по обов'язкових платежах, вартість майна (активів) фінансової організації чи інші мають відношення до розгляду справи про банкрутство відомості; 5) кандидатура конкурсного керуючого (прізвище, ім'я,
© 2014-2022  yport.inf.ua