Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій

1. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій здійснюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації.
2. До державного реєстру саморегулівних організацій вносяться такі відомості щодо кожної саморегуліруе-мій організації:
1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону саморегулівної організації;
2) вид саморегулівної організації;
3) перелік видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вирішення питань з видачі свідоцтв про допуск до яких віднесено загальними зборами членів саморегулівної організації до сфери діяльності саморегул-руемой організації;
4) про членів саморегулівної організації (ідентифікаційний номер платника податків, повне найменування юридичної особи, її адресу (місце знаходження), прізвище, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, дата його народження, місце жітельст-ва);
5) перелік видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та про допуск до яких член саморегулівної організації має свідоцтво (щодо кожного члена саморегулівної організації);
6) відомості про призупинення, про відновлення, про відмову в поновленні чи про припинення дії свідоцтва про допуск члена саморегулівної організації до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (щодо кожного члена саморегулівної організації).
3. Відомості, що містяться в державному реєстрі саморегулівних організацій, підлягають розміщенню на офіційному сайті органу нагляду за саморегулівними організаціями в мережі "Інтернет" і повинні бути доступні для ознайомлення без справляння плати.
4. Внесення до державного реєстру саморегулівних організацій передбачених частиною 2 цієї статті відомостей про саморегулівної організації та членах саморегулівної організації, виключення таких відомостей з державного реєстру само-регульованих організацій здійснюються органом нагляду за саморегулівними організаціями відповідно протягом семи робочих днів з дня надання некомерційною організацією документів , необхідних для набуття статусу саморегулівної організації, і протягом трьох робочих днів з дня отримання ним повідомлення про вжиті саморегулюючою організацією рішеннях про видачу члену саморегулівної організації свідоцтва про допуск до певних видів робіт, які впливають на без-пеку об'єктів капітального будівництва, про внесення змін до свідоцтва про допуск до зазначених видів робіт, про пріостанов-леніі, про відновлення, про відмову в поновленні чи про припинення дії свідоцтва про допуск члена саморегулівної орга-нізації до вказаних робіт, про прийняті загальними зборами членів саморегулівної організації або постійно діючим колле- гіальним органом управління саморегулюючої організації рішеннях.
4.1. Протягом трьох днів з дня внесення відомостей про саморегулівної організації до державного реєстру саморегулівних організацій або виключення відомостей про таку організацію з державного реєстру саморегулюючих організацій орган нагляду за саморегулівними організаціями направляє повідомлення про це в Національне об'єднання саморегулівних організацій соот-відповідне виду.
(Частина 4.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. У разі виявлення порушення саморегулюючою організацією вимог цього Кодексу при прийнятті нею рішень, ко-торие вказані в частині 4 цієї статті та повідомлення про яких отримано органом нагляду за саморегулівними організаціями, даний орган нагляду призупиняє внесення відповідних відомостей до державного реєстру саморегулівних організацій і протягом трьох робочих днів з дня отримання таких повідомлень направляє в саморегульовану організацію припис про усунення-ванні виявленого порушення. Протягом десяти днів з дня отримання даного розпорядження органу нагляду за саморегулівними організа-ціями саморегульована організація зобов'язана усунути виявлене порушення і повідомити про це орган нагляду за саморегул-руемого організаціями або оскаржити дане розпорядження до арбітражного суду.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5.1. У разі ненадходження в саморегульовану організацію приписи про усунення саморегулюючою організацією виявив-ленного порушення вимог цього Кодексу при прийнятті нею рішень, які вказані в частині 4 цієї статті та повідомлен-ня про яких отримано органом нагляду за саморегулівними організаціями, протягом десяти днів з дня отримання органом нагляду зазначених повідомлень такі рішення вважаються набрали чинності.
(Частина 5.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
6. Член саморегулівної організації або саморегульована організація зобов'язані повідомити у письмовій формі про зміну відомостей, зазначених у пунктах 1, 2 і 4 частини 2 цієї статті, орган нагляду за саморегулівними організаціями і одночасно подати відповідні документи. Протягом трьох днів з дня отримання зазначених повідомлень і документів орган нагляду за саморегулівними організаціями вносить відповідні зміни до державного реєстру саморегулівних організацій.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
7. Внесення відомостей до державного реєстру саморегулівних організацій, зміна таких відомостей здійснюються без стягнення плати.
8. Порядок ведення державного реєстру саморегулівних організацій, розмір плати за надання виписок з зазначений-ного реєстру встановлюються уповноваженим федеральним органом виконавчої влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій "
 1. Стаття 15.22. Порушення правил ведення реєстру власників цінних паперів
  Незаконна відмова або ухилення від внесення записів у систему ведення реєстру власників цінних паперів, або внесення до реєстру власників цінних паперів недостовірних відомостей з вини власника реєстру, або порушення строків видачі виписки з системи ведення реєстру власників цінних паперів, а так само невиконання або неналежне виконання власником реєстру інших законних вимог власника цінних
 2. Стаття 185.3. Реєстр клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  1. У ході спостереження або конкурсного виробництва для цілей задоволення вимог клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії арбітражний керуючий або реєстроутримувач веде реєстр клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії (далі - реєстр клієнтів). У разі, якщо кількість клієнтів професійного учасника ринку
 3. Стаття 15.22. Порушення правил ведення реєстру власників цінних паперів
  (в ред. Федерального закону від 09.02.2009 N 9-ФЗ) 1. Незаконна відмова або ухилення від внесення записів у систему ведення реєстру власників цінних паперів, або внесення таких записів без підстав, передбачених федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами, або внесення до реєстру власників цінних паперів недостовірних відомостей, а рівно
 4. Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  1. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом з контролю (нагляду). 2. Порядок ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і перелік включаються до нього відомостей визначаються регулюючим органом. 3. Відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі
 5. Стаття 15.23. Ухилення від передачі реєстратору ведення реєстру власників цінних паперів
  Ухилення від передачі або порушення строку передачі реєстратору інформації та документів, що становлять систему ведення реєстру власників цінних паперів, у випадках, встановлених законодавством, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 6. Стаття 32.11. Виконання постанови про дискваліфікацію
  1. Постанова про дискваліфікацію має бути негайно після вступу постанови в законну силу виконано особою, залученими до адміністративної відповідальності. (В ред. Федеральних законів від 29.04.2006 N 57-ФЗ, від 17.07.2009 N 160-ФЗ) 2. Виконання постанови про дискваліфікацію проводиться шляхом припинення договору (контракту) з дискваліфікованим особою. (В ред.
 7. Стаття 32.11. Виконання постанови про дискваліфікацію
  1. Постанова про дискваліфікацію має бути негайно виконано особою, залученими до адміністративної відповідальності, шляхом припинення управління юридичною особою . 2. Виконання постанови про дискваліфікацію проводиться шляхом припинення договору (контракту) з дискваліфікованим особою на здійснення ним діяльності з управління юридичною особою. При укладанні договору
 8. Стаття 1506. Публікація відомостей про державну реєстрацію товарного знака
  Відомості, що відносяться до державної реєстрації товарного знака і внесені до Державного реєстру товарних знаків відповідно до статті 1503 цього Кодексу, публікуються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності в офіційному бюлетені негайно після реєстрації товарного знаку в Державному реєстрі товарних знаків або після внесення до
 9. Стаття 121. Розрахунки з кредиторами
  1. Розрахунки з кредиторами проводяться зовнішнім керуючим відповідно до реєстру вимог кредиторів починаючи з дня винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами або визначення про початок розрахунків з кредиторами певної черги. 2. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому статтями 134 - 138 цього Закону, з
 10. Стаття 21. Саморегулівні організації арбітражних керуючих
  1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 11. Стаття 1480. Державна реєстрація товарного знака
  Державна реєстрація товарного знака здійснюється федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності у Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації (Державного реєстру товарних знаків) у порядку, встановленому статтями 1503 і 1505 справжнього
 12. Стаття 73. Реєстри закупівель
  1. Одержувачі бюджетних коштів зобов'язані вести реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муници -пального контрактів. (п. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 2. Реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів, повинні містити сле-дмуть відомості: (в ред. Федерального закону від 02.02 .2006 N 19-ФЗ) короткий
 13. Додаток 8 Мотивоване рішення Дисциплінарного комітету
  (приблизний зразок) Рішення Дисциплінарного комітету саморегулівної організації м. Москва "__" ___200__г. Справа N___ Дисциплінарний комітет саморегулівної організації у складі: членів Дисциплінарного комітету А, Б, і В, дослідивши матеріали справи: рішення Ради директорів СРО за результатами проведення інспекційної перевірки члена СРО; звіт члена СРО про виконання приписи
© 2014-2022  yport.inf.ua